ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK, OKRES NYMBURK
skok na hlavní menu skok na menu této stránky
Hrubý Jeseník č.p. 123, 28932
pošta Oskořínek
IČ: 75030594, ID datové schránky: 3euuym6
Telefon ZŠ: 325 588 345
Telefon MŠ: 325 588 775
mshrjesenik@volny.cz
Ředitel školy:
Mgr. Jaroslav Oberhel - 731 449 109
info@zshrjesenik.cz
menu této stránky

Mateřská škola

6.9.2021
Vážení rodiče,
dnes nás odpoledne informovala pracovnice hygienické stanice o pozitivním nedělním PCR testu žáka 1. ročníku. Karanténa se týká pouze žáků školy, kteří s ním přišli do kontaktu v pátek 3.9.
Z výše uvedeného vyplývá, že děti z mateřské školy nejsou v žádném ohrožení touto nákazou prostřednictvím školy.

Jaroslav Oberhel

24.5.2021
Vážení rodiče,
opět nás kontaktovala pracovnice Policie ČR a požádala nás o obezřetnost a zabezpečení budov z důvodu hrozby útoku na školská zařízení. 

20.5.2021
Vážení rodiče,
sdílím na našich stránkách následující informaci z Krajského úřadu:
Policie ČR vede trestní řízení ve věci šíření internetových výhružek obsahujících hrozbu útoky na různé objekty s cílem vyvolat paniku a donutit státní orgány k plnění stanovených požadavků. Hrozba útoky se postupně mění z obchodních center přes dopravu až k útokům na školská zařízení, čímž se snaží zvýšit závažnost hrozby. Mezi hrozby patří umístění nástražného výbušného systému, použití střelby, založení požáru a podobně. Do současné doby nebyly hrozby realizovány a policie nezaznamenala ani přípravu nebo jiné skutečnosti, které by svědčily o pachatelově úmyslu své hrozby realizovat. 
Na základě provedené anonymní výhrůžky dnešního dne, vejde policie ve styk s vedením mateřských, základních a středních škol a bude předávat následující informaci v rámci místní působnosti územních odborů krajského ředitelství. Budou projednány rizikové faktory, tak aby nevznikla zbytečná panika, s požadavkem o zvýšenou pozornost jednotlivých pracovníků školských zařízení, se zaměřením zejména na odložené podezřelé předměty (balík, zavazadla), výskyt osob s podezřelým chováním, veškeré nestandartní události a případně přijetí dalších vlastních opatření.

Mateřská škola se bude řídit doporučením Policie ČR, tzn. školka bude zítra po celý den uzamčena (i vrátka), zítra se neuskuteční pobyt venku, ranní příchod v rozmezí 7:00-7:15 a 7:30-7:45, polední odchod 12:00-12:10 hod. a odpolední odchod 14:45-15:00 a 15:45-16:00. Jindy možnost dle domluvy. 

6.5. 2021
Vážení rodiče, dnes jsme byli v odpoledních hodinách informováni Policií ČR o anonymu, který vyhrožuje útokem na nespecifikovanou mateřskou školu v České republice, v pátek 7.5. 2021. Z těchto důvodů bude areál i samostatná budova MŠ i ZŠ po příchodu dětí uzavřena. Proto před vyzvednutím dětí, nás musíte telefonicky kontaktovat (zavolat na pevnou linku 325 588 775, když budete stát před vrátky před školkou). Děkuji za pochopení.

2.5.2021
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022:
Termín: 2. - 16. května 2021
Forma: distanční bez přítomnosti dětí a rodičů
Způsob podání: datová schránka, emailem s elektronickým podpisem, poštou, osobně.
Potřebné tiskopisy k zápisu najdete v Dokumentech - Tiskopisy pro rodiče nebo si je možné je vyzvednout v mateřské škole.
Nutné je doložit kopii rodného listu.
Kapacita MŠ: 28 dětí
Případné dotazy na tel: 606 422 396 - vedoucí učitelka

30.4.2021
Informace k provozu od 3.5.2021:
V MŠ přítomnost všech dětí bez testování a roušek - pracovníci testováni jednou týdně v pondělí.
Přineste alespoň 2 chirurgické roušky v obalu, které budou ve skříňce.
Vstup do prostor šatny pro dospělé osoby pouze s respirátorem a pouze 2 rodiče.
Dospělá osoba s příznaky infekčního onemocnění má zákaz vstupu.
Po vstupu do chodby si každý dezinfikuje ruce.
Dítě si po vstupu do třídy ihned odchází mýt ruce do koupelny. 
Bude probíhat důsledný ranní filtr zdravotního stavu dětí, dítě s příznaky jakéhokoliv onemocnění nebude do mateřské školy přijato.
Každý den se vyklízí šatní skřínka z důvodu důkladného úklidu.
Každý pátek si odnášíte pyžamo a v pondělí nosíte čisté.


8. 4. 2021
AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12.4. 2021 PRO PŘEDŠKOLÁKY A DĚTI RODIČŮ VYBRANÝCH PROFESÍCH (DLE NAŘÍZENÍ)

Provoz školky 6:30 – 16:00 hodin, příchod ráno do 7:45!!!!!!!
Pro děti je možný pobyt ve školce BEZ ROUŠKY
Přineste alespoň 2 chirurgické roušky v obalu, které budou ve skříňce.
Vstup do prostor šatny pro dospělé osoby pouze s respirátorem a pouze 1 rodič.
Dospělá osoba s příznaky infekčního onemocnění má zákaz vstupu.
Po vstupu do chodby si každý dezinfikuje ruce.
Dospělá osoba ani dítě bez výsledku testu nevstupuje do prostoru třídy.
Povinné testování dětí 2x v týdnu (pondělí, čtvrtek) prostřednictvím antigenního testu formou samoodběru. 
Samoodběr si dítě provádí samo nebo ho provede rodič!!!
Do šatny bude vpuštěno pouze 1 dítě s rodičem, po samoodběru na výsledek čeká rodič i dítě venku, před školkou, k tomu účelu je potřeba zvolit vhodné oblečení.
Děti nebudou nuceny k samoodběru, v případě neochoty či jiného problému, dítě odchází s rodičem domů.
Netestují se děti, co mají negativní výsledek RT-PCR testu ne starší 48 hodin a děti s dokladem o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech.
Průběh testování
1. po příchodu do šatny si dítě dezinfikuje ruce a dále provede samoodběr z kraje nosu pod dohledem rodiče a učitelky připravenou testovací sadou
2. po provedení samoodběru rodič s dítětem počkají 10 – 15 minut na výsledek venku
3. dle výsledku testu je dále postupováno, buď je umožněn dítěti vstup do školky nebo dítě odchází s rodičem domů
4. v případě pozitivního výsledku je rodiči předáno Potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu a musí kontaktovat pediatra k následnému PCR testu
5. v případě jakéhokoliv pozitivního testu při pondělním testování se třída do karantény nedává, jde pouze pozitivně testovaný, v případě pozitivního čtvrtečního testu, jde třída do karantény


4.3.2021
Od pondělí vydává školní jídelna obědy přihlášeným žákům a dětem. Celkem se přihlásilo 15 zájemců.
V pondělí si připravte 2x jídlonosič (misky) v taškách, které označte jménem a doneste do školy během dopoledne nebo o půl dvanácté, kdy začne výdej obědů. V další dny bude výdej probíhat vždy výměnou prázdných nádob za nádoby s obědem. Čas výdeje bude od 11,30 do 12,15, otevřený bude přední vchod školy.

2.3.2021
Vážení rodiče,
chtěl bych Vás touto cestou informovat o možnosti odběru školních obědů pro Vaše děti. Od pondělí 8.3. bude školní jídelna vařit školní obědy, pokud bude zájem při odběru minimálně 10 obědů.
Všichni, kteří máte zájem o obědy, vyplňte prosím krátký dotazník na níže uvedeném odkazu nejpozději do středy 3. 3. do 18,00. V případě sourozenců vyplňte za každého zvlášť.
Po vyhodnocení dotazníku budou zde zveřejněny výsledky šetření a způsob vyzvedávání obědů.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_N4aejptPUAGmeYXTBwSW0lw7wKafWLMKbfg5Gr6pvtipDQ/viewform?usp=sf_link

24.2.2021
Vážení rodiče,
na základě opatření Ministerstva zdravotnictví byla vytvořena pravidla pro vstup a pohyb v prostorách školy, školní jídelny a družiny. Výjimku tvoří děti mateřské školy, ty ochranu úst a nosu nepotřebují.
Pravidla najdete v Dokumentech - Dokumenty školní - Dokumenty COVID
http://zshrjesenik.cz/arch/dokumenty%20%C5%A1koln%C3%AD/Dokumenty%20COVID/Pravidlo%20vstupu%2025.%20%C3%BAnor%202021.pdf

28.1. 2021
Provoz školky od čtvrtka 28.1. obnoven opět do 16:00 hodin.

26. 1. 2021
Dle informací zaslaných všem rodičům přes soukromou zprávu, je
provoz mateřské školy v týdnu 25. 1.-29. 1. 2021 v omezeném režimu, a to každý den do 13.00 hodin.

11.1.2021
Vážení rodiče.
na základě informace od pracovnice Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Vám oznamuji, že děti a pracovníci, kteří byli přítomni v mateřské škole v minulém týdnu, přechází minimálně do 20. ledna 2021 do karantény.
Mateřská škola je z těchto důvodů minimálně do tohoto data uzavřena.

Otevření mateřské školy s ohledem na personální zabezpečení od 25. 1. 2021 bude v omezeném režimu, a to do 13:00 hodin.

10.1.2021
Vážení rodiče,
je neděle večer a v tuto chvíli řešíme spolu s paní vedoucí učitelkou problém, který před námi ještě nebyl.
V tuto chvíli je ve stavu nemocných paní učitelka, chůva a domovnice, zítra ráno jde k lékaři asistentka pedagoga.
Předpokládám, že je Vám jako rozumným lidem jasné, že v tomto případě nelze zajistit běžný, ale ani omezený chod mateřské školy.
Uvědomuji si, že to pro mnohé z Vás bude obtížné, ale věřte mi, že je to obtížné i pro nás, zvláště pro ty, kteří se teď zotavují z nemoci, která okolo nás krouží.
Situace se nevyvíjí dobře ani ve škole.
Prosím Vás touto cestou, abyste respektovali danou situaci, informace podávané paní vedoucí učitelkou nezlehčovali a vzali věc vážně.
Nikdo z nás nechce, aby se Vaše děti dostaly do situace, která by ohrožovala jejich zdraví.
Děkuji za pochopení
Jaroslav Oberhel

3.1.2021
Vážení rodiče,
vzhledem k šíření koronavirové pandemie v našem blízkém okolí jsme se dostali do obtížné organizační situace.
Paní učitelka mateřské školy je v karanténě, čímž se dostáváme do problému zajištění provozu školky v odpoledních hodinách.
Protože je otevřená základní škola pro 1. a 2. ročník, školní družinu a ostatní učitelé učí distančně, což v praxi znamená po celý den, nemám za paní učitelku náhradu.
Paní vedoucí učitelka nemůže zajišťovat celodenní provoz z důvodu možného porušení zákoníku práce.
Jako možná řešení se nabízí dvě varianty:
1) Zástup za paní učitelku,
2) Omezení provozu do 13,00
První varianta je problematická v tom, že se nám nenabízí pracovník s potřebnou kvalifikací a u druhé varianty je zde problematické právě to časové omezení.
Přesto je v tuto chvíli druhá varianta pravděpodobnější a proberu ji zítra se zřizovatelem.
Byl bych velmi nerad, kdyby tato zpráva měla vyznít nějak negativně nebo aby podnítila nějaké negativní reakce.
V tuto chvíli jde o zdraví personálu, Vašich dětí a následně o zdraví Vaše a nejbližších. Berte tedy prosím situaci nejen z pohledu organizačních problémů, ale především z pohledu zdravotního a preventivního.
Dále bych chtěl apelovat na všechny rodiče, aby do školky dávali jen děti zdravé, bez jakýchkoli příznaků nemoci. V době předvánoční to bylo skutečně alarmující. Rozumím tomu, že rodič musí do zaměstnání, ale to musí i ten pedagogický pracovník. Tímto přístupem se ale problém jedince následně stane problémem celku, protože se školka uzavře.
Buďme prosím rozumní a společně vyřešme tuto nelehkou situaci.
Děkuji Oberhel Jaroslav - ředitel školy

31.10.2020
Z důvodu karantény vedoucí paní učitelky zajišťuje minimálně v týdny od 2. do 6.11. odpolední vzdělávání v mateřské škole paní vychovatelka školní družiny.

27.10.2020
Připomínáme rodičům, že mateřská škola bude na základě dohody rodičů uzavřena o podzimních prázdninách, tj. 29.10. a 30.10.(čtvrtek a pátek).

21.9.2020
Zítra se uskuteční výlet na zříceninu hradu Veliš a poté na Holské rybníky, tzn. jde o pěší akci (5-7km). Roušky na ústech nejsou potřeba, ale s sebou je dětem v sáčku dejte. Sraz v MŠ je do 7:30!!!Před osmou autobus odjíždí. S sebou batůžek s pitím, které nepoteče. Malé děti i náhradní oblečení pro případ nehody. Prosíme o vhodné oblečení i obuv, dle počasí. Svačinu děti dostanou, bereme s sebou. Na oběd se vracíme do školky na 12:30. Prosíme o nahlášení, kdo pojede a kdo ne. V případě dotazů kontaktujte p. Ottovou.

20.9.2020
Vážení rodiče, v pátek 18.9. jsme obdrželi informaci o možném kontaktu dětí s pozitivně testovanou osobou. K možnému kontaktu mohlo dojít v pátek 11. září, tedy před devíti dny. 
Po obdržení této informace jsme bezodkladně informovali pracovnici Krajské hygienické stanice. Včera nás tato pracovnice telefonicky informovala o tom, že v mateřské škole nejsou zapotřebí zavádět jakákoliv opatření.

7.9.2020
Tento čtvrtek 10.9.!!! dopoledne v 9:30 v MŠ hraná pohádka "Jak se veverka Zrzečka chystala na zimu". V podání paní Lhotákové a jejího divadélka. Cena: 50,-

1.9.2020
V galerii mateřské školy si můžete prohlédnout fotografie z Pasování předškoláků na školáky.

31.8.2020
Zjednodušená pravidla provozu MŠ vypracovaná na základě manuálu MŠMT (Protiepidemická opatření) najdete v sekci Dokumenty:
http://zshrjesenik.cz/arch/dokumenty%20%C5%A1koln%C3%AD/Provoz%20M%C5%A0%20Covid.pdf

28.8.2020
INFORMACI OHLEDNĚ PASOVÁNÍ JSTE OD NÁS DOSTALI FORMOU ZPRÁVY PŘES UZAVŘENOU SKUPINU PRO RODIČE NA FB, ALE RADĚJI PŘIPOMÍNÁME, ŽE PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ SE USKUTEČNÍ V PONDĚLÍ 31.8. OD 9:30 HOD.. RODIČE JSOU VÍTÁNI. PROSÍME, DEJTE VĚDĚT, KDO A V KOLIK HODIN DORAZÍ. DĚTI JE MOŽNÉ PŘIVÉST POUZE NA PASOVÁNÍ A PAK SI JE ZASE ODVÉST DOMŮ. TĚŠÍME SE NA VÁS.

27.8.2020
Z důvodu protiepidemiologických opatření (Manuál MŠMT) dochází ke změně plateb za MŠ - školné a stravné. Veškeré platby budou do odvolání probíhat v budově mateřské školy.
Důvodem je omezení pohybu osob v budovách úřadů - orgánu veřejné moci, kam školy patří a v nichž je i povinnost od 1.9.2020 mít zakryté dýchací cesty.

19.8.2020
ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA S RODIČI SE BUDE KONAT VE STŘEDU 2.9.2020 OD 16:00 HODIN V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY.
PROSÍME O ÚČAST BEZ DĚTÍ A SE ZAKRYTÍM DÝCHACÍCH CEST (ROUŠKA, ŠÁTEK, ŠÁLA...).

DĚKUJEME


PROVOZ MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19
Specifická opatření pro mateřské školy se budou řídit podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzn. Semaforem

Všeobecná (nová) opatření platná od 1. 9. v MŠ Hrubý Jeseník:
• Aktualizace kontaktů – tel. čísel na rodiče!!!
• Donesení alespoň 2 čistých roušek v obalu, které budou ponechány ve skříňce
• Vstup do prostor šatny pro dospělé osoby pouze s rouškou a pouze max. 2 dospělé osoby
• Dospělá osoba s příznaky infekčního onemocnění má zákaz vstupu do prostor mateřské školy
• Pobyt dospělých osob v prostoru šatny jen na nezbytně nutnou dobu
• Po vstupu do chodby si každý dezinfikuje ruce
• Dospělá osoby nevstupuje do prostoru třídy
• Dítě si po vstupu do třídy ihned odchází mýt ruce mýdlem do koupelny
• Do odvolání se ruší veškeré aktivity s účastí rodičů (např. dlabání dýní)
• Aktivity – výlety, divadélka, workshopy apod. se budou konat dle aktuální situace a doporučení (dle semaforu)
• MŠ má ze zákona o ochraně veřejného zdraví povinnost předcházet vzniku a šíření nemocí, proto pokud budou patrné příznaky nemoci u dítěte již při příchodu (v šatně), nebude toto dítě přijato do třídy. Pokud se příznaky nemoci vyskytnou v průběhu dne, bude dítěti poskytnuta rouška a dítě bude umístěno do samostatné místnosti (izolace) v doprovodu dospělé osoby (učitele) a ihned bude kontaktován zákonný zástupce
• „Předškoláci“ mají povinné předškolní vzdělávání a v případě krizových či mimořádných opatření pro ně bude povinný i distanční způsob vzdělávání s přihlédnutím na jejich podmínky pro toto vzdělávání
• Mateřská škola bude důsledně dbát na dodržování zásad osobní a provozní hygieny

13.8.2020
Rodiče nových dětí od nás při zápisu dostali brožurku, ve které jsou zveřejněny mimo jiné informace ohledně vybavení do mateřské školy.
Připomínáme raději ještě jednou seznam věcí, které budou v mateřské škole potřebovat:


- dostatek oblečení zvlášť pro hry ve třídě a zvlášť pro hry
venku
- malé děti-náhradní spodní prádlo, ponožky
- bačkorky - s pevnou patou, NE PANTOFLE ANI PLASTOVÉ CROCSY!
- pyžamo nebo noční košilka
- pláštěnka-nutná kontrola velikosti, aby nebyla malá!(zůstane v
šatní skříňce!)
- holinky (zůstávají v šatní skříňce)
- vlastní plastový kelímek na zubní kartáček
- zubní kartáček
- hřeben (zůstane v šatní skřínce)
- pokrývka hlavy (vždy)

DOPORUČUJEME VŠECHNY VĚCI DĚTÍ ŘÁDNĚ PODEPSAT KVŮLI ZÁMĚNĚ. 

26.6.2020
Mateřská škola bude v době letních prázdnin od 6.7. - 9.8.2020 uzavřena.
Slavnostní pasování předškoláků se uskuteční v pondělí 31.8.2020.

Společné foto-cena: 40,-

13.6.2020
Příští týden v úterý 16.6. od 10 hod.SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ!!!!!
Fotografování proběhne na místním hřišti.

2.6.2020
DŮLEŽITÁ ZPRÁVA:
Připomínáme rodičům placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání (školkovné), a to do 15.června.
POZOR ZMĚNA!!!!!!PLATBA ZA OBĚDY A SNÍŽENÉ ŠKOLKOVNÉ (242,-Kč) SE VYBÍRAJÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE!!!!! NE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE. Vybíranou částku, prosím, noste přesně. 
Děkujeme

29.5.2020
Výsledek zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021:
Rozšíření kapacity MŠ od 1.9.2020 na 28 dětí.
Počet přihlášek: 13 (z toho 11 s trvalým bydlištěm v HJ)
Počet volných míst: 11
Přijato 11 dětí z Hrubého Jeseníka. 
Nepřijaty 2 děti z důvodu jiného bydliště.

Kapacita školky je k 1.9.2020 zcela naplněna.

28.5.2020
Vážení rodiče,
dostavte se, prosím, do mateřské školy k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí Vašich dětí na školní rok 2020/2021, a to v čase od 6:30 do 16:00 hod. každý den. Všichni rodiče, kterých se to týká, byli také o této informaci vyrozumněni telefonickou zprávou.
Děkujeme.

14.5.2020
Vážení rodiče,
včera sněmovna odhlasovala, že nárok na ošetřovné ve výši 80% má každý rodič, který se rozhodne své dítě neposlat do školy a školky. Musí však uvést důvod. A zde došlo i k rozšíření. 
Důvod může být zdravotní. Nákaza koronavirem, cukrovka, těžká obezita nebo chronické onemocnění plic. Do školy nesmí nastoupit ani tehdy, pokud žije v rodině s osobou starší 65 let nebo někým, kdo má zmíněná onemocnění.
Druhý důvod je provozní. Tedy snížená kapacita nebo výrazně zkrácený běžný režim. Tento důvod ale v našem školním zařízení nenastává.
Tyto důvody uvede zákonný zástupce, který ošetřovné využívá, na předepsaném tiskopisu vydaném Českou správou sociálního zabezpečení v rámci měsíčního výkazu k čerpání ošetřovného.
Tiskopis zde: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Vykaz_pece.pdf/


12.5.2020
Vážení rodiče,
s ohledem na současnou situaci jsme nuceni zrušit všechny plánované akce do konce školního roku. Žádáme také rodiče, aby nenosili dětem do skříněk sladkosti a jakékoli pití či jídlo, zrušeny jsou oslavy narozenin a svátků. Zakázané je také nošení hraček do MŠ i přesto, že hračky zůstaly přes uzavření v šatních skříňkách. V MŠ je po dobu trvání těchto opatření zákaz čištění zubů (kartáčky byly vyhozeny a kelímky vydezinfikovány). Každý pátek si rodiče vyklidí šatní skříňky, odnesou oblečení, obuv a pyžamo domů kvůli zvýšené dezinfekci prostor MŠ.
Děkujeme za pochopení.

7.5.2020
DŮLEŽITÁ ZPRÁVA!!!
Rodiče, kteří mají zájem umístit své dítě od 18.5. do mateřské školy, musí do pondělka 11.5.!!!podat vyplněné Čestné prohlášení, a to nejlépe do poštovní schránky na budově ZŠ (s ohledem na objednávku potravin do školní jídelny). Tiskopis k vytištění najdete níže v příloze odkazu.Pokud nemáte možnost tisku, tiskopis Čestného prohlášení si budete moci ještě v pondělí 11.5. od 7:30 - 9:30 a od 15:00 - 16:00 vyzvednout v budově mateřské školy. Žádáme rodiče o zakrytí obličeje rouškou nebo šátkem při vstupu.
Děkujeme za pochopení.

6.5.2020
Pravidla provozu mateřské školy po znovuotevření najdete na tomto odkazu:
http://zshrjesenik.cz/arch/dokumenty%20%C5%A1koln%C3%AD/OTEV%C5%98EN%C3%8D%20%C5%A0KOLY%20PO%20NOUZOV%C3%89M%20STAVU/PROVOZ%20M%C5%A0%20DO%20KONCE%20%C5%A0KOLN%C3%8DHO%20ROKU%202019-2020.pdf

29.4.2020
Trocha hudebněpohybové činnosti k tématu "Čarodějnic":
https://www.youtube.com/watch?v=Z0reRGaJL0o
https://www.youtube.com/watch?v=zNt2Z1t_GtA

21.4.2020
Vážení rodiče, dnes dopoledne Vám byla rozeslána pozvánka na zítřejší akci DEN ZEMĚ. Prosíme o připojení se k svátku celé naší planety. 
Děkujeme.
Je nám to moc líto, ale letošní Besídku pro maminky, která se měla konat začátkem měsíce května, jsme nuceni zrušit.

Posíláme další zajímavé odkazy:
https://volnycasdeti.cz/blog/tvorime-s-detmi?gclid=CjwKCAjwvOHzBRBoEiwA48i6ArOkrwJM-sroXo5G-WpuiuuoMW4bI_ui0k3SbhQ8k9rH3nb1l81yXRoCFOgQAvD_BwE

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/?fbclid=IwAR3qjf67FNtC0Qq-TF4PH2bQ04rhDnnHP8wM5CCveYQolpd4tIiL6by9OXg

https://www.agatinsvet.cz/grafomotorika-pro-predskolaky/

- zde v rubrice Stáhněte si zdarma najdete šablony a návody na domácí tvoření, logické a grafomotorické úkoly a také omalovánky

17.4.2020
Na webové stránky byly vloženy formuláře ke stažení, týkající se zápisu do MŠ. Najdete je v sekci Dokumenty - Tiskopisy pro rodiče - Žádost o přijetí do MŠ. Vyplněné formuláře již můžete odevzdávat, a to přímo do schránky na budově základní školy, zaslat poštou, datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem.Zápis do MŠ Hrubý Jeseník proběhne od 2.5. - 16.5.2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.


15.4.2020
Připomínáme rodičům,aby nenechávali platbu úplaty za předškolní vzdělávání a platbu za stravování na poslední den. Platba musí být uhrazena nejdéle do 15.dubna, což je dnes. Možnost provést platbu lze ještě zítra od 7,00 - 9,30 a od 14,00 - 15,30 v budově ZŠ. Vzhledem k situaci je platba za "školkovné" upravena poměrnou částí.Za měsíc březen je stanovena částka 188,00Kč.
Výše částky za obědy za polovinu měsíce března Vám byla rozeslána na mobilní telefony a informace o platbě jste dostaly 1.4..

5.4.2020
Informace k zápisu do MŠ:
Zápis do MŠ Hrubý Jeseník proběhne od 2.5. - 16.5.2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Prosíme rodiče o doručení řádně vyplněných dokumentů do schránky na budově základní školy, datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem nebo poštou.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované, a 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Bližší informace najdete na odkazu:
http://zshrjesenik.cz/arch/dokumenty%20%C5%A1koln%C3%AD/Informace%20k%20z%C3%A1pisu%20do%20M%C5%A0.pdf


3.4.2020
Pro upřesnění ještě jedna informace - pro formuláře s žádostmi o přijetí do MŠ si můžete chodit každý den od 8:00 do 9:30 hod. do budovy základní školy (ředitelna). 

1.4.2020
Platba školného a obědů:
Vzhledem k situaci je platba za "školkovné" upravena poměrnou částí.
Za měsíc březen je stanovena částka 188,00Kč.
Výše částky za obědy bude rozeslána na mobilní telefony.

27.3.2020
Připomínáme rodičům placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání. Dodržujte prosím termín a čas,a to v následujících dnech v budově ZŠ:

Platba obědů:
6.4. Pondělí: 7,00 - 9,30, 14,00 - 15,30
16.4. Čtvrtek: 7,00 - 9,30, 14,00 - 15,30

Mob. kontakt: 606 421 824 (Mgr. Jaroslav Oberhel)

POZOR ZMĚNA - od pondělí 30.3. 2020

Konzultační hodiny pro rodiče:
Každý den - od 8,00 - 9,30

Po - Mgr. Jitka Oberhelová
Út - Lenka Rysová
St - Mgr. Alena Hlavičková
Čt - Dana Kopecká
Pá - Mgr. Jaroslav Oberhel

27.3.2020
Ještě jednou, tentokrát platný odkaz na tělocvik v obýváku:
https://www.youtube.com/watch?v=pol44TTisbk&list=PLlUxHQ3hcPP_k3hw3mk36UuU4LGn9XjWm

Další odkazy k procvičování:
https://decko.ceskatelevize.cz/kouzelna-skolka
http://www.rysava.websnadno.cz/ - klik na matematiku pro 1. třídu

24.3.2020
Formuláře s žádostmi o přijetí do MŠ Vám vydají také v budově základní školy (ředitelna) a vyplněné je zde opět můžete odevzdávat. 
Na tomto odkazu https://skolakov.eu/, při rozkliknutí Český jazyk 1. třída - Než začneme číst, najdete cvičení zrakového a sluchového vnímání a paměti. Jedna aplikace také na trochu pohybu pro malé děti - tělocvik z obýváku https://www.youtube.com/playlistlist=PLlUxHQ3hcPP_k3hw3mk36UuU4LGn9XjWm

23.3.2020
Po celou dobu uzavření MŠ, si můžete, kdo potřebuje, v době od 8,00 - 12,00 hod. vyzvedávat jen v budově základní školy (ředitelna) Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let. 

Vzhledem k telefonickému dotazu ze strany rodičů, sdělujeme, že se až do odvolání ruší všechny plánované akce, které se měly konat v i mimo prostory mateřské školy. Jedná se o tyto akce:
vzdělávací hudební pořad, návštěva místní knihovny,
návštěva solné jeskyně, divadélko p. Lhotákové.
Jakmile bude obnovena ve státě běžná činnost všech zařízení, vrátíme se k původnímu naplánovanému programu, případně některé akce provedeme v náhradním termínu. 
Děkujeme za pochopení. 
Pavlíčková M.,vedoucí MŠ

19.3.2020
Rodiče předškoláků byli dnes telefonicky seznámeni s náhradní možnou formou vzdělávání (kdo má zájem). Věříme, že se nám společně podaří realizovat provizorní vzdělávání tak, aby děti i v době trvání mimořádného opatření průběžně získávali plánované znalosti a dovednosti a cíl vzdělávání zůstal naplněn. Ve svém emailu najdete i odkaz na iŠkoličku zdarma pro výuku doma. 
Předem děkujeme za spolupráci a přejeme pevné nervy. 

18.3.2020
Všem rodičům předškoláků byl z naší strany v minulých dnech rozeslán materiál ohledně podpory přípravy dětí před zápisem do 1.třídy. Doporučujeme také rodičům shlédnutí pořadu UčíTelka i s dětmi, a to určitě 1.díl češtiny ze 16.3.v 9,00 hod. V tomto díle si děti zopakují nejen správný úchop tužky, správné sezení, ale také rozklad slabik ve slově s jejich vytleskáváním a určení první hlásky ve slově. To vše se učí i s námi v mateřské škole k přípravě na budoucí psaní. Děti s IVP dostávají úkoly na doma vždy na celý týden. U dětí s logopedickou podporou prosíme nepodceňujte úkoly od logopedů a opravdu cvičte doma. 
Děkujeme všem za spolupráci.

12.3.2020
V souvislosti se šířícím se Koronavirem a preventivním opatřením vlády ČR, se po projednání se zřizovatelem uzavírá mateřská škola od 13.3.2020, a to do odvolání. Děkujeme za pochopení.
Od pondělí, po celou dobu uzavření MŠ, si můžete, kdo potřebuje, v době od 7,00 - 8:30 hod. vyzvedávat v budově mateřské školy Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let a v této době jsou také k dispozici formuláře k přihlášení dítěte do MŠ. Razítko s podpisem na formulář k žádosti o ošetřovné dostanete v ředitelně školy v době od 8,00 do 12,00. Více informací najdete v záložce Informace pro rodiče.

11.3.2020
Vážení rodiče,
možnost placení obědů + "školkovného" pouze pro děti z mateřské školy je přímo v budově MŠ.
Datum platby se nemění, zůstává 15.den v měsíci.

10.3.2020
Vážení rodiče,
mateřská škola zůstává dle dnešního rozhodnutí ministerstva zdravotnictví ohledně šíření koronaviru v provozu.
Přesto Vás chci požádat v souvislosti i s rozšířenou chřipkou, abyste věnovali velkou pozornost zdraví svých dětí a nedávali je do kolektivu nachlazené a s příznaky onemocnění.
Na stránkách školy se budeme snažit poskytovat všechny důležité informace.

6.3.2020
V úterý 10.3. proběhne v naší mateřské škole projektový den "SMYSLY". Akce je pro děti zcela zdarma.

3.3.2020
PLÁNOVANÉ AKCE NA MĚSÍC BŘEZEN:
10.3. Vzdělávací projektový den "SMYSLY" v MŠ
19.3. Vzdělávací hudební pořad "BUBNOVÁNÍ"
25.3. Návštěva místní knihovny
27.3. Návštěva solné jeskyně
31.3. Divadélko p. Lhotákové "PRINCEZNA ŽABKA"

Vážení rodiče,
na měsíc květen chystáme besídku ke Dni maminek. Prosíme o přípravu kostýmů:
bílé tričko, zelené tepláčky nebo sukně, slamáček a dětská plastová konvička
Děkujeme.

11.2.2020
V pátek 21.2. jedeme autobusem do SOLNÉ JESKYNĚ. Sraz dětí v MŠ do 7:30 hodin !!! S sebou náhradní ponožky. Cena: 120,-.

Připomínáme rodičům, že v době od 24.2. do 28.2. bude na základě dohody s rodiči mateřská škola uzavřena.

7.2.2020
Tento rok jsme naši školku zapojili do soutěže "Požární ochrana očima dětí". Obrázky, které kreslili hlavně předškoláci (kvůli náročnosti letošního tématu), budeme posílat příští týden. Dětem držíme všichni pěsti, aby se umístily. O výsledcích Vás budeme informovat. 

29.1.2020
Prosíme rodiče o donesení karnevalového kostýmu na oslavu Masopustu ve školce, kdy v týdnu od 3.února uspořádáme ve školce karneval. 
Zároveň Vás chceme požádat o donesení 1 šátku např. po babičce, který nám zůstane ve školce. Šátky využíváme při ranním cvičení.
Moc děkujeme.

28.1.2020
Vážení rodiče,
Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l zákona č. 586/1992, o dani z příjmu za zdaňovací období 2019 je k vyzvednutí u paní učitelky ve školce.
Mgr. Jaroslav Oberhel

19.1.2020
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 proběhne v úterý 5. května 2020. V den zápisu přinesou zákonní zástupci již kompletně vyplněné formuláře, které jsou k dispozici k vyzvednutí v mateřské škole.

Dne 31.1. a v době od 24.2. do 28.2. bude na základě dohody s rodiči mateřská škola uzavřena.

17.1.2020
Ve čtvrtek 23.1. výlet autobusem do SOLNÉ JESKYNĚ. Sraz v MŠ do 7:30 hod.!!! S sebou náhradní ponožky. Nedávat dětem na cestu oteplovací kalhoty. Cena: 120,-

13.1.2020
Na webových stránkách v galerii si můžete prohlédnout další fotografie z proběhlých akcí mateřské školy.

7.1.2020
V pondělí 13.1. hudebně-výchovný pořad Rytmická show s hudbou T. Kluse, XindlaX, Chinaski a dalších. Pořad je vhodný pro předškoláky. Ostatní děti mají náhradní program ve školce.

Nedávejte, prosím, dětem prstové rukavičky, ale raději "palčáky".
Děkujeme.

Připomínáme rodičům placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání.

5.1.2020
Ve středu 8.1. přivítáme v naší školce Divadélko paní Lhotákové s pohádkou "O Peciválovi". Cena: viz. informační nástěnka v šatně MŠ.

20.12.2019
Vážení rodiče, milé děti,
přejeme Vám krásné a pohodové svátky a do nového roku hlavně hodně zdraví.
Kolektiv mateřské školy

Připomínáme, že mateřská škola bude na základě dohody s rodiči uzavřena od 21.12.2019 do 3.1.2020.

Pro rodiče předškoláků připomínáme nutnost hlásit nepřítomnost telefonicky či ústně do 3 dnů a zapsání omluvenek do omluvného sešitu v den návratu do školky. 
Děkuji.

15.12.2019
Touto cestou bychom obzvláště rády poděkovaly paní Šídové a paní Kurkové M. za dar v podobě velkého množství nových molitanových maxi kostek a jiných tvarů dětem do mateřské školy. Tvary jsou pošity látkou a dají se sundat a vyprat. Velice si toho vážíme, jelikož pořízení těchto herních pomůcek je velice nákladné. Dětem udělají pod stromečkem jistě velkou radost!
Dále děkujeme všem rodičům, kteří věnovali pod stromeček do školky dárky. Jmenovitě děkujeme těmto rodinám: Pařízkovi, Rysovi, Kadlecovi, Raisovi, Dytrychovi, Kocúrovi, Pivcovi, Janouchovi, Němcovi, Sodomovi, Šiftovi, Maléřovi, Hájkovi, Kubánkovi (D.Kopecká). 
Kdybychom na někoho zapomněly, rády Vás dopíšeme, nestyďte se nám to říci. 
Bohužel, nejsme schopné zapamatovat si takové množství rodičů. 
Děkujeme za pochopení.

13.12.2019
Připomínáme rodičům, že v pondělí 16.12. očekáváme ve školce návštěvu Ježíška - tedy, jestli děti byly hodné:)

Děkujeme touto cestou všem těm, kteří do mateřské školky darovali dárky pro děti pod stromeček.

I tento rok si můžete zakoupit náramky a knížečky a podpořit tak nemocné děti. Vše zaštiťuje Fond Sidus. Více informací na nástěnce v šatně.

8.12.2019
Připomínáme rodičům, že ve středu 11.12. se ve školce koná tvořivá DÍLNIČKA S RODIČI ČI PRARODIČI. Při této příležitosti zopakujeme vánoční vystoupení dětí z 1.adventní neděle. Na setkání se dozvíte také další informace ohledně projektu o přírodní zahradě. 


Dále připomínáme rodičům, že v pátek 13.12. jedeme autobusem do SOLNÉ JESKYNĚ. Sraz dětí v MŠ v 7:30 hodin !!!!! S sebou náhradní ponožky. Cena: 120,-.

A také připomínáme rodičům placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání.

Na webových stránkách v galerii si můžete prohlédnout další fotografie z proběhlých akcí mateřské školy.


Děkujeme touto cestou andílkovi (Adéla Ditrichová), Mikuláši (Petr Pavlíček) a čertíkovi (Tamara Pinskerová) za návštěvu ve školce.

3.12.2019
Vážení rodiče,
naše školka by se ráda zapojila do projektu, jejímž cílem je VYBUDOVÁNÍ A ÚPRAVA ŠKOLNÍ ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU. Žádáme Vás tímto o zapojení do samotného projektu svými nápady a náměty (konkrétní nakreslené či vyfotografované návrhy zahrad). Své návrhy můžete předkládat do 15.ledna 2020 v budově MŠ. Více informací poskytnou pedagogové MŠ.
Děkujeme za spolupráci. 
Kolektiv MŠ

2.12.2019
PLÁNOVANÉ AKCE NA MĚSÍC PROSINEC:
2.12. Zdobení vánočního stromečku
5.12. Návštěva Mikuláše, anděla a čerta v MŠ + nadílka (zdarma)
11.12. Dílnička s rodiči + vánoční vystoupení v MŠ
13.12. Výlet do solné jeskyně
16.12. Nadílka od Ježíška v MŠ


Mateřská škola bude na základě dohody s rodiči uzavřena
od 21.12.2019 do 3.1.2020.


1.12.2019
Ve středu nám děti z dramatického kroužku, pod vedením paní učitelky J. Oberhelové a paní učitelky V. Hurychové, zahrály divadelní představení. Moc se nám vystoupení líbilo. Děkujeme.

Děkujeme všem rodičům a prarodičům, kteří se k nám připojili a na nedělní vánoční vystoupení přichystali občerstvení.

Zítra, tedy v pondělí 2.12. společně s dětmi ozdobíme ve školce vánoční stromeček. Ve čtvrtek jsme společnými silami ozdobili ten venkovní na zahradě školky.

28.11.2019
V NEDĚLI SRAZ V 15:45 HODIN V HOSTINCI U PYTLÁKA. NEZAPOMEŇTE PŘIJÍT V PŘEVLEKU ČERTÍKA NEBO ANDĚLA.

25.11.2019
Připomínáme, že tento pátek jedeme autobusem do nymburské SOLNÉ JESKYNĚ. Sraz dětí v MŠ v 7:30 hodin !!!!! S sebou náhradní ponožky. Cena: 120,-.

Tento pátek nám také Ježíšek (p.učitelka) přinese vánoční stromeček, který společně s dětmi ve školce ozdobíme.

Do galerie na školním webu přibyly další fotografie z akcí.

15.11.2019
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V NEDĚLI 1.12. OD 16:00 HODIN V POHOSTINSTVÍ U PYTLÁKA. NA PROGRAMU JE:
-úvodní slovo starosty
-vystoupení žáků MŠ a ZŠ
-předání dárečků dětem
-prodej výrobků dětí
-prezentace SDH a TJ
-přemístění k budově OÚ
-rozsvícení vánočního stromu u OÚ v 17:15 hod.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST. 

15.11.2019
PŘIPOMÍNÁME PLÁNOVANÉ AKCE NA PŘÍŠTÍ TÝDEN A KONEC MĚSÍCE LISTOPADU:
19.11.(úterý) Setkání s klinickou logopedkou od 17 hod.v MŠ
21.11.(čtvrtek) Pečení perníkových svícnů a advent. svícnů k vánočnímu prodeji s dětmi v MŠ
22.11.(pátek) Hudební pořad s kytaristou Cena: 50,-
29.11.(pátek) Výlet autobusem do solné jeskyně Cena: 120,-

A HNED V NEDĚLI 1.12. VÁNOČNÍ BESÍDKA s rozsvícením stromu a vánoční trhy dětí spojené s prodejem výrobků.
PŘIPOMÍNÁME NA BESÍDKU PŘEVLEK ČERTÍKA NEBO ANDĚLA. DĚKUJEME.

Prosíme, která z maminek či babiček bude tak ochotná a upeče něco sladkého na Rozsvícení stromku do hostince? Moc děkujeme. 

14.11.2019
Upozorňujeme rodiče, že všechny děti před 14 dny dostaly do svých skříněk texty k opakování na Vánoční besídku.

Žáci 4. a 5. ročníku vyráběli krmítka. Podívejte se do GALERIE. 

4.11.2019
Informace ke středeční stávce škol.

Po diskuzi, která proběhla v rámci sborovny, jsme se rozhodli NEPŘIPOJIT SE ke stávce odborů.

Důvodem nepřipojení se ke stávce není podpora vlády v otázce odměňování pracovníků ve školství, ale neochota odborů vyjednat slibované ohodnocení.
V lednu 2019 potvrdil pan premiér navýšení platů o 15% na rok 2020. Nyní se diví, proč učitelé stávkují, když dostanou 8%. A co na to odbory? Chtějí 10%.
Otázkou tedy je, kde je těch slíbených 15% navýšení ke splnění vládního slibu 130% průměrné mzdy v ČR do roku 2021 pro učitele.

1.11.2019
Kdo může zapůjčit vykrajovátka na perníčky? POZOR!!! POUZE PLASTOVÁ!!! Budeme je potřebovat v týdnu od 4. do 8.11..
Moc děkujeme.

Děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě občerstvení pro děti na "Dýňové odpoledne". Do "Galerie" v sekci "mateřská škola" byly vloženy fotografie z této akce.

Stále ještě jsou v MŠ k dispozici vánoční fotografie dětí. Cena: 200,-/3ks.

Ve školce již delší dobu visí informace o donesení 1 jablka, 1 pomeranče a 1 menší sklenice (zavařovací). Žádáme o přinesení co nejdříve. Děkujeme.

18.10.2019
Připomínáme akci DLABÁNÍ DÝNÍ ve čtvrtek 31.10. od 15 hod. S sebou nožík, lžíci, kbelík, popřípadě rukavice. Pokud si dýni chce někdo odnést domů, přinese si svoji. Prosíme rodiče, zda by pro děti přichystali nějaké občerstvení. Podrobnější informace viz. datum 30.9..
Děkujeme.

PLÁNOVANÉ AKCE NA MĚSÍC LISTOPAD:
1.11. Keramická dílna pro předškoláky (cena:130,-)
9.11. Vítání občánků na OÚ Hrubý Jeseník
19.11. Beseda pro rodiče s klinickým logopedem (od 17 hod. v MŠ, zdarma)
21.11. Pečení perníčků na vánoční prodej s dětmi v MŠ
22.11. Hudební pořad s kytaristou (cena:50,-)
29.11. Výlet do solné jeskyně (cena:120,-)
Nácvik vánoční besídky, výroba na vánoční prodej a přípravy na rozsvěcení vánočního stromu.

16.10.2019
Připomínáme rodičům, že mateřská škola bude na základě dohody rodičů uzavřena o podzimních prázdninách v úterý 29.10. a ve středu 30.10.. V pondělí 28.10. je státní svátek.

Prosíme rodiče o donesení 1 širší nízké sklenice, jablka a pomeranče. 
Děkujeme.

4.10.2019
Vážení rodiče,
s příchodem podzimního počasí doplňte svým dětem skříňky o slabé čepice bez bambule, o ponožky navíc do holínek, holínky a pláštěnky a také dostatek náhradního oblečení.

30.9.2019
PLÁNOVANÉ AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN:

V pondělí 14.10. proběhne dle zájmu rodičů vánoční fotografování v mateřské škole. Více podrobnějších informací najdete na nástěnce, zájemcům poskytnou informace i paní učitelky.

V měsíci říjnu je již tradičně vyčleněno jedno odpoledne setkání s rodiči a dětmi na společném DLABÁNÍ DÝNÍ. Tentokrát to vyšlo na čtvrtek 31.10..Začínáme v 15:00 hod. a v průběhu akce se k nám můžou rodiče přidávat. Přibližný konec akce je kolem 16:45 až 17 hodiny (dle zájmu). Na tvoření si přineste nožík, lžíci, kbelík, popřípadě rukavice. K dispozici nějaké dýně budou, které po Vašem vyřezání a zdobení zůstanou na zahradě školky. Pokud si dýni chce někdo odnést domů, přinese si svoji. Pitný režim zajištěn. Na všechny děti čeká malé překvapení. Prosíme rodiče, zda by pro děti přichystali nějaké občerstvení.
Děkujeme.


Zájemci o BESEDU S KLINICKOU LOGOPEDKOU se mohou hlásit - pouze závazně - v mateřské škole. Beseda je určena pouze rodičům, bez přítomnosti dětí a uskutečnila by se přímo v budově MŠ. Termín bude dle zájmu rodičů včas vyvěšen na informační nástěnce a webových stránkách školy. V úvahu připadá spíše úterý nebo čtvrtek od 17:00 hod., a to až v zimním období.

23.9.2019
Do "Galerie" v sekci "mateřská škola" byly vloženy fotografie z divadelního představení Divadla Matýsek.

16.9.2019
Vážení rodiče,
s novým rozvrhem ve škole se nemění časový harmonogram platby stravného a školného:
Pondělí - pátek: 6,30 - 7,30
Pondělí - středa možno platit do 9,30 u ředitele školy.

Vyučování ve škole probíhá od 7,45 do 12,20 poté oběd a kroužky.

Po telefonické domluvě je možné zaplatit přesnou částku i v MŠ.

6.9.2019
Příští týden ve čtvrtek 12. září od 8:30 hod. přivítáme ve školce Divadlo Matýsek s pohádkou "O pyšné žirafě. Cena: 45,-

22.8.2019
ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA S RODIČI SE BUDE KONAT DNE 4. ZÁŘÍ V MŠ OD 16:00 HODIN. PROSÍME O ÚČAST BEZ DĚTÍ. DĚKUJEME

6.7.2019
V měsíci září mezi nás přivítáme nové kamarády. Rodičům dáváme v předstihu tento seznam věcí a doporučujeme řídit se podle něho.

SEZNAM VĚCÍ POTŘEBNÝCH DO MŠ:
- oblečení zvlášť pro hry ve třídě a venku
- nejmenší děti-náhradní spodní prádlo
- bačkorky - s pevnou patou, NE PANTOFLE ANI PLASTOVÉ CROCSY!
- pyžamo
- pláštěnka
- holinky
- zubní kartáček s kelímkem
- hřeben (zůstane v šatní skřínce)
- kšiltovka

Doporučujeme všechny věci dětí řádně podepsat kvůli záměně.

Tento seznam věcí se týká i ostatních dětí.

4.7.2019
Vážení rodiče,
přejeme Vašim dětem i Vám krásné a pohodové dovolené.
Kolektiv mateřské školy

27.6.2019
Připomínáme rodičům, že mateřská škola bude uzavřena v období letních prázdnin od 8. července a znovu otevřena bude od 12. srpna. 

23.6.2019
Do "Galerie" v sekci "mateřská škola" byly vloženy fotografie z návštěvy knihovny.

Ve středu "Pasování předškoláků na školáky a rozloučení se s dětmi před prázdninami. Každoročně na tuto akci zveme také rodiče předškoláků, proto přijměte naše pozvání.

19.6.2019
V pondělí 24.6. za námi přijede divadelní představení
p. Lhotákové s pohádkou "Lvíček a bolavý zub". Cena: 60,-

18.6.2019
Vážení rodiče,
v mateřské škole jsou zveřejněny informace o organizaci prázdnin na školní rok 2019/2020. Na informační nástěnce v šatně visí přehledný seznam dnů, kdy by byla mateřská škola uzavřena. Prosíme o Váš podpis. Podrobnější informace u učitelky či vedoucí učitelky MŠ. Děkujeme.

14.6.2019
Ve středu 19.6. podnikneme s dětmi exkurzi do knihovny s programem pro děti. Vstup zdarma. Vyrazíme ráno po svačině, pitný režim zajištěn.

9.6.2019
Tento týden ve čtvrtek uskutečníme společný výlet autobusem do SOLNÉ JESKYNĚ. Sraz ve školce do 7:30 hod. S sebou náhradní ponožky. Cena: 120,-.

Do "Galerie" v sekci "mateřská škola" byly vloženy fotografie z celodenního výletu, který pořádáme vždy na konci školního roku.

Připomínáme rodičům placení obědů a školkovného.


DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU NÁS ČEKAJÍ JEŠTĚ TYTO AKCE:

13.6. výlet do solné jeskyně

19.6. exkurze do knihovny s programem pro děti

24.6. divadélko s paní Lhotákovou "Lvíček a bolavý zub"

26.6. Pasování předškoláků na školáky a rozloučení se s dětmi

před prázdninami

3.6.2019
Tento týden v pátek 7.6. s dětmi podnikneme CELODENNÍ VÝLET na zámek Sloupno u Nového Bydžova. S sebou batůžek, pití, kšiltovku, sportovní oblečení. Sraz ve školce do 7:30 hodin!!!!! Cena: 250,-
V ceně je zahrnuta doprava autobusem, oběd s pitím a vstup do zámku s programem pro děti. Veškeré podrobnější informace najdete na informační nástěnce v šatně.

31.5.2019
Připomínáme, že dnes oslavíme DEN DĚTÍ pěším výletem na rozhlednu Romanku. Vstup máme zdarma. S sebou sportovní obuv, sportovní oblečení a kšiltovku. Svačinu si dáme ve školce, pití a něco dobrého k zakousnutí bereme. 

21.5.2019
V úterý 7. 5. 2019 proběhl zápis do naší mateřské školy pro školní rok 2019/2020. Kompletní dokumentaci s žádostí o přijetí podalo celkem pět zákonných zástupců. Dvě žádosti byly nekompletní.
Pro nový školní rok byla ve školce pouze dvě volná místa, proto jsem musel na základě stanovených kritérií vydat tři rozhodnutí o nepřijetí.
Ve školním roce 2019/2020 má školka sedm předškoláků.

Oberhel Jaroslav

14.5.2019
Připomínáme rodičům placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání. Zítra je poslední den na zaplacení.

Oznamujeme rodičům, že přišly výsledky z vyšetření očí u dětí, v zavřených obálkách jsou k dispozici u učitelek.

10.5.2019
Ve čtvrtek 16.5. pojedeme na výlet do SOLNÉ JESKYNĚ. Sraz dětí v MŠ do 7:30. S sebou náhradní ponožky, dle počasí pláštěnky-ty nám před odjezdem nechte složené na šatních skřínkách. Cena: 120,-

9.5.2019
K dispozici jsou již fotografie dětí z mateřské školy. Předáváme pouze po jejich zaplacení.

5.5.2019
Do "Galerie" v sekci "mateřská škola" byly vloženy nové fotografie.

3.5.2019
Připomínáme, že ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY proběhne v úterý 7. května 2019 od 10:30 do 15:30 hod. v budově mateřské školy. K zápisu předloží zákonný zástupce vyplněné formuláře, rodný list dítěte a občanský průkaz. Formuláře jsou k dispozici u vedoucí učitelky MŠ.

27.4.2019
Připomínáme, že v úterý 30. dubna pro děti uspořádáme KARNEVAL MALÝCH ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ ve školce. Prosíme rodiče o spolupráci s donesením kostýmů z domova. Děkujeme

25.4.2019
Připomínáme, že dnes 25.4. proběhne přímo ve školce vyšetření zraku u dětí, jejichž rodiče projevili zájem. Cena: 150,-. Vyšetření proběhne od 10:15 hod.. Rodičům, jejichž děti momentálně nejsou přítomni ve školce, byly poslány informace prostřednictvím sms zpráv den předem.

23.4.2019
Připomínáme, že zítra oslavíme s dětmi v mateřské škole "DEN ZEMĚ". Dopoledne strávíme plněním úkolů, seznamováním s tím, jak se dá pečovat o naši Zemi, budeme také soutěžit a provádět pokusy.

18.4.2019
Vážení rodiče a milé děti,
přejeme Vám krásné velikonoční svátky a dětem bohatou pomlázku.
Kolektiv zaměstnanců MŠ

Ve středu po velikonočních svátcích (24.4.) oslavíme v mateřské škole DEN ZEMĚ. 

Hned ve čtvrtek 25.4. proběhne přímo ve školce vyšetření zraku u dětí, jejichž rodiče projevili zájem. Cena: 150,-.

V úterý 30. dubna pak pro děti uspořádáme KARNEVAL MALÝCH ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ. Prosíme rodiče o spolupráci s donesením kostýmů z domova. Děkujeme

16.4.2019
Připomínáme rodičům, že mateřská škola bude na základě dohody rodičů uzavřena tento čtvrtek 18.dubna.

Také připomínáme rodičům placení obědů a školkovného, které mělo proběhnout již včera, tj. do 15. dne v měsíci.

12.4.2019
Opět pouze připomínáme,že v pondělí 15. dubna proběhne ve školce velikonoční vyrábění. Každý si proto donese z domova 5 vyfouklých a vysušených vajec.
Děkujeme.

10.4.2019
Připomínáme, že tento pátek 12.dubna si každý přinese do školky nádobu na setí velikonočního osení (miska, květináč...lépe s odtokovým otvorem kvůli zalévání + podtácek = podmisku). Osení a hlínu dodáme. 
Děkujeme.

5.4.2019
Ve středu 10.4. podnikneme výlet autobusem do solné jeskyně.
Sraz v MŠ do 7:30 hodin!!!!!! S sebou náhradní ponožky, které dětem dejte do kapsy u bundy. Cena: 120,-

31.3.2019
Na pátek 12.dubna si každý přinese do školky nádobu na setí velikonočního osení (miska, květináč...lépe s odtokovým otvorem kvůli zalévání + podtácek). Osení a hlínu dodáme. 
Děkujeme.

V pondělí 15. dubna proběhne ve školce velikonoční vyrábění. Každý si proto donese z domova 5 vyfouklých a vysušených vajec.
Děkujeme.

27.3.2019
Zítra dopoledne se předškoláci ze školky půjdou podívat na ukázkovou hodinu do 1. třídy ZŠ.

19.3.2019
Připomínáme rodičům zítřejší společné fotografování. 
Žádáme touto cestou rodiče, aby do školky již přivedli své děti oblečené a učesané.
Děkujeme. 

3.3.2019
Opakovaně žádáme rodiče o odevzdání vyplněných dotazníků. Děkujeme.

Ve čtvrtek 14.3. podnikneme výlet autobusem do solné jeskyně.
Sraz v MŠ do 7:30 hodin!!!!!! S sebou náhradní ponožky, které dětem dejte do kapsy u bundy. Cena: 120,-

Ve středu 20.3. proběhne v mateřské škole i základní škole SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ. Žádáme touto cestou rodiče, aby do školky již přivedli své děti oblečené a učesané.
Děkujeme. 

27.2.2019
V budově školy byl nalezen řetízek.

14.2.2019
Vážení rodiče, všem Vám byl v pondělí rozdán dotazník, najdete ho v šatní skřínce. Prosili jsme o jeho vyplnění do týdne, ale některé děti ve školce chybí, proto žádáme touto cestou rodiče, kteří ještě dotazník nevyplnili, aby tak učinili v co nejkratším termínu. Vyhodnocení dotazníku proběhne až po odevzdání všech dotazníků. 
Děkujeme za pochopení.

13.2.2019
Připomínáme rodičům, že mateřská škola bude na základě dohody rodičů uzavřena o jarních prázdninách, tj. 18.2. - 22.2. 2019.

8.2.2019
Ve čtvrtek 14.února podnikneme výlet autobusem do solné jeskyně.
Sraz v MŠ do 7:30 hodin!!!!!! S sebou náhradní ponožky, které dětem dejte do kapsy u bundy. Cena: 120,-

Vážení rodiče, na nástěnce visí informace ohledně vyšetření očí u dětí, které máte možnost si nechat provést opět přímo v naší školce. Pokud máte či nemáte o vyšetření zájem, prosíme o vyplnění formuláře. Cena vyšetření:150,-. Datum upřesníme po dohodě se zařízením, které toto vyšetření zprostředkuje a včas dáme vědět.

5.2.2019
Do "Galerie" v sekci "mateřská škola" byly vloženy nové fotografie.

23.1.2019
Vážení rodiče,
Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l zákona č. 586/1992, o dani z příjmu za zdaňovací období 2018 je k vyzvednutí u paní učitelky ve školce.
Mgr. Jaroslav Oberhel

14.1.2019
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2019/2020 proběhne v úterý 7. května 2019 v budově mateřské školy od 8,30 do 15,30. K zápisu předloží zákonný zástupce vyplněné formuláře, rodný list dítěte a občanský průkaz. Formuláře jsou k dispozici u vedoucí učitelky MŠ. 

10. 1. 2019
Ve školce se opět objevily vši. Prosíme o důslednou kontrolu vlasů u dětí!!! Pobyt v mateřské škole je možný pouze bez vší nebo jejich zárodků - hnid!!!!

4. 1. 2019
V pondělí 7. 1. 2019 Solná jeskyně!!! Sraz v MŠ do 7:30 hod. Vybíráme 120,- Kč. Náhradní ponožky s sebou. 

22.12.2018
Krásné a pohodové prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2019 přeje celý kolektiv pracovníků mateřské školy.

Děkujeme paní Dytrychové a Tkáčové za věnování hotových těst na
pečení perníčků a perníkových svícnů a všem těm, kteří nám zapůjčili vykrajovátka. 

Dále děkujeme touto cestou Mikulášovi (p. Petr Pavlíček),andělovi (p. Vlasta Ottová) a čertíkovi (p. Tamara Pinskerová) za návštěvu v naší školce a pěknou nadílku.

1.12.2018
K nedělnímu vystoupení dětí sraz v Pohostinství U Pytláka nejpozději do 16:15 hodin již ustrojení a s rohy.

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ DO ZAČÁTKU VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN:

2.12. Vystoupením dětí ZŠ a MŠ + vánoční prodej, rozsvícení
vánočního stromu
3.12. Zdobení vánočního stromečku v mateřské školce
5.12. Návštěva Mikuláše, anděla a čerta v mateřské školce spojená
s nadílkou
11.12. Divadelní pohádka v mateřské školce "Jak si čerti hráli na
divadlo" - Petrpaslíkovo divadlo (pro děti mš a mladší
děti zš)
12.12. Posezení s rodiči spojené s výrobou
13.12. Výlet do solné jeskyně
17.12. Nadílka od Ježíška

Upozorňujeme, že nabídka plánovaných akcí se může změnit.

30.11.2018
Nové fotografie v galerii mateřské školy se týkají Andělské pohádky, kterou pro děti z mateřské školy zahráli žáci z divadelního kroužku ze základní školy pod vedením p. učitelky Oberhelové a p. učitelky Hurychové, a to tento týden v úterý. Představení se nám moc líbilo. Další fotografie jsou z cirkusového představení a z pečení vánočních perníkových svícnů a perníčků, které jsou již každoročně nabídnuty k vánočnímu prodeji.

23.11.2018
POZOR ZMĚNA: HNED V PONDĚLÍ PEČENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ A PERNÍKOVÝCH SVÍCNŮ K VÁNOČNÍMU PRODEJI. PROSÍME MAMINKY I BABIČKY, KDO MÁ DOMA VELKÁ VÁNOČNÍ VYKRAJOVÁTKA, DONESTE NÁM JE DO ŠKOLKY K ZAPŮJČENÍ. DĚKUJEME

Již tradičně patří první adventní neděle (letos 2.12.)SLAVNOSTNÍMU ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ A DĚTÍ Z MÍSTNÍ ZŠ A MŠ. Slavnostní akce je spojena s prodejními trhy. Přijďte nás podpořit koupí našich výrobků.Těšíme se na Vás.
Podrobnější informace najdete v šatně MŠ.

Na nedělní vystoupení děti přistrojte do čertovských barev (černo-červená nebo hnědo-červená nebo tmavě modro-červená), stačí mikina nebo svetřík a kalhoty (popř.tepláky) a sukýnky v těchto barevných kombinacích, rohy máme.
Děkujeme

20.11.2018
Do "Galerie" v sekci "mateřská škola" byly vloženy nové fotografie.

18.11.2018
DO KONCE MĚSÍCE NÁS ČEKAJÍ TYTO AKCE:

22.11.(čtvrtek) Cirkusové představení v ZŠ

POZOR ZMĚNA!!!!
26.11.(pondělí) Pečení vánočních perníčků a perníkových svícnů
k vánočnímu prodeji

29.11.(čtvrtek) Výlet do solné jeskyně

Podrobnější informace najdete na informační nástěnce v šatně MŠ.

6.11.2018
Ve škole a školce musíme řešit organizační problémy způsobené nemocí pedagogických pracovníků. Zástup za výuku paní učitelky Hurychové zajišťuje ředitel školy, zástup za nemocnou paní učitelku Pavlíčkovou v mateřské škole bude řešen za pomoci učitelů ze základní školy.
Po dobu nemoci paní Pavlíčkové nebude v pondělí Přírodovědný kroužek.

25.10.2018
Připomínáme rodičům, že mateřská škola bude na základě dohody rodičů uzavřena o podzimních prázdninách, tj. 29.10. a 30.10.(pondělí a úterý).

12.10.2018
PŘEHLED AKCÍ DO KONCE MĚSÍCE ŘÍJNA:
18.10. - solná jeskyně
22.10. - dýňové odpoledne s rodiči a dětmi
29.10. - 30.10 školka uzavřena (podzimní prázdniny)

Podrobnější informace najdete níže.

Připomínáme rodičům placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání. Dodržujte prosím termín, v pondělí 15.října je poslední den na zaplacení. Děkujeme.

Připomínáme rodičům, že mateřská škola bude na základě dohody rodičů uzavřena o podzimních prázdninách, tj. 29.10. a 30.10.(pondělí a úterý).

V pondělí 22.října se od 15:00 hod. na zahradě MŠ uskuteční DÝŇOVÉ ODPOLEDNE S RODIČI A DĚTMI. Na tvoření si přineste nožík, lžíci, kbelík, popřípadě rukavice. K dispozici je 10 větších dýní a také dýně ozdobné, které po Vašem vyřezání a zdobení zůstanou na zahradě školky. Pokud si dýni chce někdo odnést domů, přinese si svoji. Pitný režim zajištěn. Na všechny děti čeká malé překvapení.Prosíme rodiče, zda by pro děti přichystali nějaké občerstvení.
Děkujeme.

3.10.2018
Ve čtvrtek 18.října podnikneme výlet autobusem do solné jeskyně.
Sraz v MŠ do 7:30 hodin!!!!!! S sebou náhradní ponožky, které dětem dejte do kapsy u bundy. Cena: 120,-

25.9.2018
Na příští týden, tj. na pondělí 1.října si do školky přineste:
1 zavařovací sklenici (může být ta větší) a 10 vylisovaných listů (každý z jiného druhu stromu či keře, různě barevné).
Děkuji.

13.9.2018
Vážení rodiče,
žádáme Vás, aby poté, co se seznámíte se Školním řádem a Školním vzdělávacím programem, jste podepsali u p. učitelek oba dokumenty, a to co nejdříve. To samé je potřeba učinit i v případě souhlasu či nesouhlasu s otevřením či uzavřením MŠ v době malých i letních prázdnin.
Děkujeme za pochopení.

Do "Galerie" v sekci "mateřská škola" byly vloženy nové fotografie, tentokrát z pohádkového představení Divadla Matýsek.

9.9.2018
Nové fotky z divadelního představení paní Lhotákové jsou vloženy ve složce "Galerie" pod mateřskou školou. Všem dětem se divadlo moc líbilo.

Příští týden nás navštíví také divadlo, tentokrát divadlo Matýsek. Podrobné informace najdete na informační nástěnce v šatně MŠ.

Připomínáme, že:
ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA S RODIČI SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 13.9.2018 OD 16:00 HODIN V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY.
PROSÍME O ÚČAST BEZ DĚTÍ. DĚKUJEME

3.9.2018
Ve středu 5.9. v dopoledních hodinách zavítá do naší mateřské školky divadélko s pohádkou "Jak se veverka Zrzečka chystala na zimu". Cena představení je 60,-Kč. 

2.9.2018
ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA S RODIČI SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 13.9.2018 OD 16:00 HODIN V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY.
PROSÍME O ÚČAST BEZ DĚTÍ. DĚKUJEME

26.8.2018
V měsíci září k nám nastoupí noví kamarádi, proto přikládáme seznam věcí, které budou v mateřské škole potřebovat:

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO MŠ A CO ZŮSTÁVÁ V ŠATNÍ SKŘÍŇCE
- oblečení zvlášť pro hry ve třídě a zvlášť pro hry venku
- nejmenší děti-náhradní spodní prádlo
- bačkorky - s pevnou patou, NE PANTOFLE ANI PLASTOVÉ CROCSY!
- pyžamo (výměna jednou za 3 týdny, předávání přímo nám -
nenechávat v šatní skříňce)
- pláštěnka
- holinky
- zubní kartáček s kelímkem (výměna dle potřeby)
- hřeben (zůstane v šatní skříňce)
- kšiltovka nebo čepice (s ohledem na roční období)

Doporučujeme všechny věci dětí řádně podepsat kvůli záměně. 

29.6.2018
Všem rodičům a dětem přejeme krásné prožití letních prázdnin bez nehod a 13. srpna se opět těšíme na viděnou. 
Kolektiv mateřské školy

26.6.2018
Z důvodu prázdninového úklidu žádáme všechny rodiče, jejichž děti již do prázdnin do mateřské školky nepřijdou, aby si odnesli domů všechny věci ze šatních skříněk. S sebou domů také dostanou portfolia dětí s výkresy.

Děkujeme za pochopení.

24.6.2018
Připomínáme rodičům, že mateřská škola bude na základě dohody rodičů uzavřena od 9. července a otevřena bude o letních prázdninách od 13. srpna.

Do "Galerie" v sekci "mateřská škola" byly vloženy nové fotografie ze všech proběhlých akcí.

15.6.2018
Srdečně zveme rodiče předškoláků na slavnostní "Pasování předškoláků na školáky". Akce se uskuteční v pátek 22.6. v mateřské škole od 9:15 hod. a při té příležitosti se rozloučíme také se všemi dětmi před prázdninami. 

Provoz mateřské školy však touto akcí nekončí, mateřská škola bude otevřena první týden prázdnin, tedy až do 4. července.
Po letních prázdninách bude provoz znovu obnoven 13. srpna.

10.6.2018
Připomínáme, že zítra, tj. v pondělí 11.6., za dětmi přijede divadélko s  pohádkovým představením "Lvíček a bolavý zub".
Cena:35,-

V pátek 15.6. si užijeme hudebně vzdělávací koncertní vystoupení "Kytarista 100x jinak". Cena: 60,-

Připomínáme rodičům placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání. Dodržujte prosím termín, a to do pátku 15.června. Děkujeme.

Do "Galerie" v sekci "mateřská škola" byly vloženy nové fotografie ze všech proběhlých akcí.

8.6.2018
Velmi úspěšní byli naši třeťáci při testování Kalibro. Výsledek si můžete prohlédnout v Dokumentech - Testování.

7.6.2018
Připomínáme, že zítra 8.6. pojedeme na společný VÝLET K ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU, a to do Poděbrad. Čeká nás jízda parníkem, mašinkou. Sraz ve školce do 7:15 hod.!!!!! Jedeme autobusem, děti musí být z domova nasnídané. Svačina (pouze balená) bude v 10:00 na soutoku.S sebou: oblečení podle počasí, batůžek, kšiltovka, vhodná obuv. Doporučujeme děti namazat krémem. Svačinu si děti ponesou v batůžkách, pití bereme s sebou, obědvat budeme až ve školce. Návrat kolem 13:00 hodiny. Na výlet jedeme společně s MŠ Oskořínek.
Cena: 200,-

Opékání špekáčků na konci roku se ruší!!!!!!

5.6.2018
Připomínáme rodičům placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání. Dodržujte prosím termín, a to do pátku 15.června. Děkujeme.

29.5.2018
Ve čtvrtek 7.6. se ve školce uskuteční screeningové vyšetření očí u dětí, jejichž rodiče projevili zájem. Cena: 150,-

V pátek 8.6. pojedeme na společný VÝLET K ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU, a to do Poděbrad. Čeká nás jízda parníkem, mašinkou. Sraz ve školce do 7:15 hod.!!!!! Jedeme autobusem, děti musí být z domova nasnídané. Svačina (pouze balená) bude v 10:00 na soutoku.S sebou: oblečení podle počasí, batůžek, kšiltovka, vhodná obuv. Doporučujeme děti namazat krémem. Svačinu si děti ponesou v batůžkách, pití bereme s sebou, obědvat budeme až ve školce. Návrat kolem 13:00 hodiny. Na výlet jedeme společně s MŠ Oskořínek.
Cena: 200,-

25.5.2018
Dnes byly naše děti pozvány dětmi základní školy na divadelní představení. Paní učitelka Oberhelová společně s paní učitelkou Hurychovou a dětmi z dramatického kroužku při škole, si pro nás připravili pohádku "O Koblížkovi". Představení se všem dětem i nám velice líbilo.

V úterý 29.5. proběhne ve školce workshop o bylinkách (interaktivní prezentace, praktické ukázky, vlastní výroba). Děti si výrobky odnesou domů. Cena: 120,-

V pátek 1.6. oslavíme s dětmi "Den dětí" návštěvou ZOO CHLEBY. Jedeme autobusem, svačinu si děti ponesou v batůžcích, pití a kapesníky bereme, na oběd se vracíme do školky.
S sebou: batůžek, sportovní obuv i oblečení, pokrývka hlavy.
Doporučujeme předem děti namazat krémem. Cena: 50,-

20.5.2018
Ve čtvrtek 24. 5.  pohádkové představení SŮL NAD ZLATO. Cena: 60,-.

Tento týden ještě dodatečně oslavíme Den Země položením hmatové stezky.

16.5.2018
Výsledek zápisu do mateřské školy na školní rok 2018/2019.
V den zápisu bylo podáno celkem 10 žádostí o přijetí. Sedm žádostí zákonných zástupců z Hrubého Jeseníka. Volných míst bylo celkem osm. Na základě stanovených kritérií bylo vydáno osm kladných rozhodnutí a dvě záporná. Přijaté dětí mají rozhodnutí č.j.: Hru - 52/18/2, 53/18/2, 54/18/2, 55/18/2, 56/18/2, 57/18/2, 58/18/2, 59/18/2.

16.5.2018
Připomínáme všem rodičům, že tento pátek 18. 5. proběhne v mš i zš SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ. Žádáme touto cestou rodiče, aby do školky již přivedli své děti oblečené a učesané, jelikož se fotíme jako první.
Děkujeme.

Dále upozorňujeme rodiče, že na informační nástěnce v šatně školky visí informace ohledně provozu mateřské školy o krátkých prázdninách i kopie prezentace pana ředitele z rodičovské schůzky, týkající se provozu blížících se letních prázdnin a najdete tu i informaci o docházce o letních prázdninách na rok 2019. Žádáme také o podpis.

Jak už jsme Vás informovali, příští týden dodatečně oslavíme s dětmi DEN ZEMĚ tím, že na zahradě vytvoříme hmatovou (bosou) stezku, a to ve spolupráci se základní školou. Datum se nám bohužel protáhl- shánění, nákup i objednání materiálu nám zabralo spoustu času.
Děkujeme za pochopení.

15.5.2018
V "Archivu - Školní dokumenty - Testování" najdete výsledky našich žáků 5. ročníku v testování společností Kalibro. Testování se zúčastnilo všech sedm žáků, tzn. že testem prošli i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Testy zpracovávali samostatně.
Domnívám se, že výsledek je opět povzbuzující a dokazuje, že žáci jsou na naší škole dobře připravováni.

11.5.2018
Informace ze včerejší rodičovské schůzky.
Ačkoli byli s ohledem na důležitost požádáni k účasti všichni zákonní zástupci (3.5.), na schůzku se dostavily dvě třetiny rodičů. Předmětem schůzky byla organizace příštího školního roku a GDPR. 
V úvodu schůzky vystoupil zastupitel obce a člen školské rady pan Jiří Škoda, který přítomné vyzval ke kontiunitě mezi školou a školkou. Informoval rodiče o potřebné návaznosti přechodu dětí do školy v Hrubém Jeseníku v návaznosti na financování a budoucnost. Vyzval rodiče k tomu, aby velmi vážně zvážily, do kterého školského zařízení své děti umístí. Zmínil, že místní malotřídní škola má prostor k individuálnímu přístupu k dětem, a proto dokáže včas odhalit možné výukové problémy. 
Přítomní rodiče souhlasili s organizací příštího školního roku tak, že o hlavních prázdninách v roce 2019 bude školka uzavřena od 1. 7. do 11. 8. a uzavřena bude i v době krátkých školních prázdnin.
Rodiče byli rovněž seznámeni s problematikou ochrany osobních údajů a podepsali informovaný souhlas.

9.5.2018
Připomínáme, že zítra, tj. ve čtvrtek 10. 5. podnikneme, letos již poslední, výlet do SOLNÉ JESKYNĚ. Cena: 120,-, sraz dětí v mš do 7:30 hodin!!!!!!, s sebou náhradní ponožky.

Zítra od 16:00 hod. rodičovská schůzka v MŠ. Bližší informace se dočtete níže.

Na příští týden si děti přinesou do školky 10-15 smrkových šišek a 10 rovných proutků z vrby asi 1m dlouhých. Dodatečně oslavíme Den Země výrobou hmatové stezky (bosá stezka) v zahradě mš.

3.5.2018
Připomínám termín rodičovské schůzky ve čtvrtek 10.5.
Hlavními tématy schůzky budou organizace školního roku 2018/2019 s ohledem na volné dny v průběhu školního roku a otevření školky v období příštích letních prázdnin, výhled pro budoucí školní roky v mateřské a základní škole, platba školného v novém školním roce, ochrana osobních údajů dětí a zákonných zástupců, informovaný souhlas zákonných zástupců k ochraně osobních údajů, nový školní řád a informace k akcím a organizaci vzdělávacího procesu v mateřské škole do konce školního roku. Vzhledem k důležitosti daných témat prosím, aby se schůzky zúčastnili všichni zákonní zástupci i nově přijatých dětí po zápisu, který se koná o den dříve, tedy 9.5.
Děkuji Jaroslav Oberhel

2.5.2018
Do "Galerie" v sekci "mateřská škola" byly vloženy nové fotografie.

1.5.2018
Připomínáme rodičům informaci, která visí ve školce na informační nástěnce: Přinést 1 fotografii svého dítěte jako miminka. Budeme si povídat o rodině.
Děkujeme.

22.4.2018
Ve čtvrtek 26. 4. podnikneme výlet do SOLNÉ JESKYNĚ. Cena: 120,-, sraz dětí v mš do 7:30 hodin!!!!!!, s sebou náhradní ponožky.

V pátek 27. 4. proběhne ve školce KARNEVALOVÝ REJ MALÝCH ČARODĚJŮ A ČARODĚJNIC. Prosíme rodiče, aby své děti do kostýmu převlékli hned ráno. 
Děkujeme.

17.4.2018
Na pondělí 23. 4. prosím o donesení menší vařečky (i starší), vyrobíme si s dětmi čarodějnice.
Děkuji

Do "Galerie" v sekci "mateřská škola" byly vloženy nové fotografie z divadelního představení.

Plánované akce do konce školního roku:
-26.4. výlet do solné jeskyně
-27.4. karnevalový rej malých čarodějů a čarodějnic
-9.5. zápis do MŠ
-10.5. výlet do solné jeskyně (poslední), odpoledne schůzka s 
rodiči od 16:00
-18.5. společné fotografování
-24.5. pohádkové představení Sůl nad zlato
-29.5. workshop Bylinky
-1.6. Den dětí - návštěva Zoo Chleby(společná akce s MŠ
Oskořínek)
-7.6. vyšetření očí Prima vizus
-11.6. pohádkové představení Lvíček a bolavý zub
-15.6. hudební pořad s kytaristou Kytara 100x jinak
-22.6. Pasování předškoláků na školáky a rozloučení se všemi
dětmi před prázdninami (dobové kostýmy, občerstvení, dárky
na rozloučenou, pozvání pro rodiče)
Další akce: Den Země (společná akce se ZŠ), v týdnu zřejmě od 18. - 22.6. společný výlet k zakončení školního roku (společně s MŠ Oskořínek)


10.4.2018
Dnes jsme se byli podívat s předškoláky na ukázkové hodině v 1. třídě ZŠ. Dětem se tam moc líbilo a do školy se těší.

Dostatečně dopředu dáváme vědět všem rodičům, že 18. května proběhne ve školce i škole SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ. Lístky k objednávce byly rozdány všem dětem do šatních skříněk. Prosíme o jejich vyplnění a odevzdání. 

5.4.2018
Připomínáme rodičům placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání. Dodržujte prosím termín, a to do 15.dubna. Děkujeme.

PŘEDBĚŽNÉ AKCE NA MĚSÍC DUBEN:
12.4. Petrpaslíkovo divadlo s pohádkou "Kudy cesta do divadla" (Cena: 50,-)
26.4. Výlet do solné jeskyně (Cena: 120,-)
30.4. MŠ uzavřena (na základě dohody s rodiči)

Vážení rodiče, připomínáme, že zápis do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019 proběhne v úterý 10. dubna od 13,00 do 15,30. Jako náhradní termín byl stanoven 24. duben. Zápis je pro děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012. Rodiče si s sebou k zápisu přinesou rodný list dítěte.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK OZNAMUJE, ŽE DNE 9.KVĚTNA 2018 OD 10,00 DO 15,30 HOD. PROBĚHNE V BUDOVĚ MŠ ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019. PROSÍME RODIČE, ABY S SEBOU PŘINESLI RODNÝ LIST DÍTĚTE. PŘIHLÁŠKY JSOU K VYZVEDNUTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE, V DEN ZÁPISU JE NUTNÉ PŘINÉST KOMPLETNĚ VYPLNĚNÉ.
DĚKUJEME.

S dostatečným předstihem oznamujeme rodičům, že 10.května (den po zápisu do MŠ) proběhne v mateřské škole schůzka s rodiči, a to od 16:00 hodin. Prosíme o účast alespoň jednoho zákonného zástupce. Děkujeme.

24.3.2018
Z důvodu nemoci se ruší v pondělí 26.3. plánované vyšetření očí u dětí v mateřské škole. Vyšetření se přesouvá na měsíc červen.
Děkujeme za pochopení. 

Připomínáme rodičům, že mateřská škola bude na základě dohody rodičů uzavřena dne 29.3. (čtvrtek) a otevřena bude opět po velikonočních svátcích 3.4. (úterý).

Informujeme rodiče, že kromě neštovic se v mateřské škole vyskytla spála a 5.dětská nemoc.

19.3.2018
Upozornění na uzavření křižovatky v Oskořínku.
Dne 19.3. z důvodu opravy vozovky v místě křižovatky v obci Oskořínek dojde k uzavření silnic č. III/33015 (Oskořínek - Chleby) a č. III/32924 (Oskořínek - Všechlapy) a dále k částečné uzavírce silnice č. III/32926 (Oskořínek - Hrubý Jeseník). Doba uzavírky je od 19.03.2018 od 6h do 06.04.2018 do 16h.
Bližší informace:
Dne 19.3. z důvodu opravy vozovky v místě křižovatky v obci Oskořínek dojde k uzavření silnic č. III/33015 (Oskořínek - Chleby) a č. III/32924 (Oskořínek - Všechlapy) a dále k částečné uzavírce silnice č. III/32926 (Oskořínek - Hrubý Jeseník). Doba uzavírky je od 19.03.2018 od 6h do 06.04.2018 do 16h. 
Po dobu uzavírky nebude linkami 270013 a 270014 obsluhována obec Nový Dvůr a úsek mezi obcemi Chleby a Oskořínek bude veden po objízdné trase přes Bobnice.

Objízdná trasa Vede obousměrně z obce Oskořínek do Křince po silnici č.lll/32926 a č.lll/32925. do obcí Vestce a Rašovic po silnici č. ll/329, do Chleb a Bobnic po silnici č.lll/33017. Průjezd obcí Oskořínek na křižovatce silnice č.32926 při částečné uzavírce bude řízen světelnou signalizaci.

13.3.2018
Dnes v mateřské školce proběhlo představení s interaktivními hrami pro děti.

Ve čtvrtek 15.3. pojedeme autobusem na výlet do solné jeskyně, cena: 120,-, sraz dětí v mš do 7:30 hodin!!!!!!, s sebou náhradní teplé ponožky.

Připomínáme rodičům placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání. Dodržujte prosím termín, a to do 15.března. Děkujeme.

V pondělí 26.3. proběhne přímo ve školce vyšetření zraku u dětí, jejichž rodiče projevili zájem. Cena: 150,-. Žádáme rodiče o doplnění informací o jejich dítěti + podpisy rodičů. Veškeré informace na informační nástěnce v šatně.

27.2.2018
Ve středu 7.3. jdou žáci 1. - 3. ročníku a děti mateřské školy na divadelní představení O chlapci beze jména - Indiánská pohádka. Vstupné 60,- Kč.

4.2.2018
Informujeme rodiče, že v mateřské škole se vyskytly neštovice.

Dále rodičům připomínáme platbu stravného a úplaty za předškolní vzdělávání. Dodržujte prosím termín, a to do 15.února. 
Děkujeme.

26.1.2018
Připomínáme rodičům, že mateřská škola bude na základě dohody rodičů uzavřena ve dnech 2.2. (pololetní prázdniny) a od 12. - 18. 2. 2018 (jarní prázdniny). 

16.1.2018
Vážení rodiče, potvrzení o zaplaceném "školkovném" za rok 2017, které můžete použít ke snížení základu daně, Vám předají paní učitelky ve školce.
Mgr. Jaroslav Oberhel - ředitel školy


Do "Galerie" v sekci "mateřská škola" byly vloženy nové fotografie.

9.1.2018
V pátek 12.1. divadelní loutkové představení v mš "Jak šla vrána do světa". Cena: 50,-.

7.1.2018
Do "Galerie" v sekci "mateřská škola" byly vloženy nové fotografie.

4.1.2018
Připomínáme rodičům placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání. Dodržujte prosím termín, a to do 15.ledna. Děkujeme.

21.12.2017
Vážení rodiče, milé děti,
přejeme Vám překrásné vánoční svátky plné klidu a pohody, dětem bohatého Ježíška a hodně zdraví a štěstí v nadcházejícím roce 2018. 
Kolektiv pracovníků MŠ

S dětmi se opět setkáme po vánočních prázdninách, tedy ve středu 3.ledna. 

Děkujeme paní Maléřové z Hr. Jeseníka za velké hasičské auto, které dětem věnovala pod stromeček a za napečené cukroví, které donesla dětem na středeční Vánoční vyrábění. Poděkování patří také panu Šiftovi z Oskořínka za traktory s příslušenstvím, které věnoval také dětem jako dáreček k Vánocům.
Moc děkujeme.

16.12.2017
PŘIPOMÍNÁME RODIČŮM AKCE NA POSLEDNÍ TÝDEN PŘED VÁNOCI:
V PONDĚLÍ 18.12. - Ježíškova nadílka pod živým stromečkem v mš
V ÚTERÝ 19.12. - Andělský den v mš (prosíme rodiče o kostýmy andělů)
VE STŘEDU 20.12. - Vánoční vyrábění s pra/rodiči v mš (vánoční svícen), a to od 15:30 hodin
VE ČTVRTEK 21.12. - výlet do solné jeskyně, cena: 120,-, sraz dětí v mš do 7:30 hodin!!!!!!, s sebou náhradní teplé ponožky

10.12.2017
Děkujeme touto cestou Mikulášovi (p.Stránský),andělovi (p.Otta) a čertíkovi (p.Hájek) za návštěvu v naší školce.

Dále děkujeme p.Fančíkové (bývalá majitelka restaurace U Gregorů) za sponzorský dar v podobě nadílky od Mikuláše. Na ovoci v balíčku se podílela naše školní jídelna.
Děkujeme.

Veškeré fotografie z akcí (Adventní tvoření s rodiči, Mikulášská nadílka a Čertí den) najdete opět v  "Galerii" v sekci "mateřská škola".

Jistě jste již zaznamenali, že poslední týden před Vánoci je hodně nabytý:

18.12. Ježíšek s nadílkou
19.12. Andělský den ve školce (prosíme o kostým anděla)
20.12. Vánoční vyrábění aneb odpolední tvoření pra/rodičů s dětmi
tentokrát výroba vánočního svícnu-od 15:30 hod. ve školce
21.12. Solná jeskyně-sraz v MŠ do 7:30 hod.!

5.12.2017
Připomínáme rodičům placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání. Dodržujte prosím termín, a to do 15.prosince. Děkujeme.

Zítra 6.12.do naší školky zavítá Mikuláš, čert a anděl. 

1.12.2017
PŘEDBĚŽNÉ AKCE NA MĚSÍC PROSINEC:
3.12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před OÚ Hr. Jeseník
4.12. Vánoční stromeček ve školce a jeho zdobení
6.12. Mikulášská nadílka i s čertem! v MŠ
8.12. Čertovský den ve školce (prosíme o čertovský kostým)
18.12. Ježíšek s nadílkou
19.12. Andělský den ve školce (prosíme o kostým anděla)
20.12. Vánoční vyrábění aneb odpolední tvoření pra/rodičů s dětmi
tentokrát výroba vánočního svícnu
21.12. Solná jeskyně

27.11.2017
ADVENTNÍ VYRÁBĚNÍ aneb odpolední tvoření pra/rodičů s dětmi, to je název akce, která proběhne v mateřské škole tento čtvrtek 30.11. od 15:00 hodin. Letos budeme vyrábět adventní věnec z přírodnin a papíru. Kdo chce, může si přinést přízdoby, možno i čajové svíčky.

Již tradičně patří první adventní neděle (letos 3.12.)SLAVNOSTNÍMU ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ A DĚTÍ Z MÍSTNÍ ZŠ A MŠ. Slavnostní akce se uskuteční před Obecním úřadem od 16:00 hod. a je spojena s vánočními trhy. Přijďte nás podpořit koupí našich výrobků. Občerstvení je zajištěno. Těšíme se na Vás.

Touto cestou bychom rádi poděkovali paní Dytrychové z Rašovic a paní Maléřové z Hr. Jeseníka za připravené těsto na pečení perníčků. Děkujeme.

Další poděkování je i rodičům za zapojení se do charitativní sbírky FOND SIDUS, kdy bylo vybráno celkem 340,-, krabice s neprodanými výtisky byly zaslány zpět, tudíž byla odečtena určitá částka z celkové ceny. Zapojili se: Pařízková, Jandová, Janouch, Baštecký, Adamcová, Šiftová, Majerová. Moc děkujeme.
Na informační nástěnce visí jak poděkování naší MŠ, tak i certifikát - vše udělené a zaslané Fondem Sidus.

20.11.2017
Ve čtvrtek 23.11. jedeme na výlet do SOLNÉ JESKYNĚ. Sraz v MŠ do 7:30 hod.!!!!!! S sebou náhradní teplé ponožky. Všem dětem také raději připravte nahoru na šatní skříňky pláštěnky. Cena:120,-

18.11.2017
V úterý 21.11. se chystáme péct perníčky. Prosíme, najde se maminka, která nám připraví těsto na perníčky? Děkujeme.

12.11.2017
Do "Galerie" v sekci "mateřská škola" byly vloženy nové fotografie.

10.11.2017
V pondělí 13.11. se v mateřské škole uskuteční workshop. Děti si při této příležitosti vyrobí saténové šátky, které si odnesou domů. Cena: 120,-.

7.11.2017
Připomínáme rodičům placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání. Dodržujte prosím termín, a to do 15.listopadu. Děkujeme.

31.10.2017
PŘEDBĚŽNÉ AKCE NA MĚSÍC LISTOPAD:
13.11. Vzdělávací workshop (děti si odnesou výrobek domů-saténové šátky)
21.11. Pečení perníčků v MŠ
23.11. Výlet do solné jeskyně
29.11. Divadelní představení s pohádkou "Sůl nad zlato"
30.11. Adventní dílnička pro pra(rodiče)s dětmi v MŠ

22.10.2017
Připomínáme, že ve středu 25.10. jedeme do Solné jeskyně.Sraz v MŠ do 7:30 hod.!!!!!! S sebou náhradní teplé ponožky. Všem dětem také raději připravte nahoru na šatní skříňky pláštěnky. 

Připomínáme rodičům, že ve dnech 26. a 27.10. jsou podzimní prázdniny - MŠ uzavřena.

Dále do galerie mateřské školy byly vloženy fotografie z Dýňového odpoledne.

17.10.2017
Děkujeme všem, kteří se včera zapojili do akce "Dýňové odpoledne" a maminkám za zajištění vynikajícího občerstvení.
Věříme, že jste si se svými ratolestmi pěkně užili krásné slunečné odpoledne. 

Dále bychom velice poděkovali rodině Procházkových za zprostředkování seříznutí živého plotu u vchodu do školní zahrady. Po třech letech živý plot úplně prokoukl. Děkujeme

4.10.2017
Připomínáme rodičům placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání. Dodržujte prosím termín, a to do 15.října. Děkujeme.

3.10.2017
PŘEDBĚŽNÉ AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN:
16.10. Dýňové odpoledne s dětmi a rodiči-od 15:30 hod.
25.10. Solná jeskyně-sraz v MŠ do 7:30 hod.
Připomínáme rodičům, že ve dnech 26. a 27.10. jsou podzimní prázdniny - MŠ uzavřena.

Podrobnější informace ke každé akci vždy naleznete na informační nástěnce v šatně školky.

22.9.2017
Děkujeme všem, kteří se včera podíleli na druhém nátěru zahradních prvků. Jsme rádi, že jste si udělali čas a přišli nám pomoci.
M. Pavlíčková

21.9.2017
Připomínáme, že 29.9. je mateřská škola uzavřena (ředitelské volno).

19.9.2017
Do "Galerie" v sekci "mateřská škola" byly vloženy fotografie ze společného divadelního představení pohádky O vykutáleném štěstí divadla Matýsek.

18.9.2017
Ve čtvrtek 21.9. výlet do solné jeskyně. Jedeme autobusem. Sraz ve školce do 8:00 hod.!!! Cena: 100,-. S sebou náhradní ponožky.

13.9.2017
Děkujeme všem, kteří se podíleli na úpravě školní zahrady a na natírání zahradních prvků.

7.9.2017
Hned co jsme se v pondělí přivítali s novými dětmi, čeká nás v příštím týdnu přímo ve školce ještě přivítání formou pohádkového představení Divadla Matýsek s názvem "O vykutáleném štěstí", a to ve středu 13.9.. Cena: 50,-. Představení společně s námi shlédnou děti z 1.stupně ZŠ.

7.9.2017
Připomínáme rodičům placení stravného a úplaty za vzdělávání za prázdninový provoz školky v měsíci srpnu a ještě zpětně za měsíc červen. Platbu proveďte prosíme co nejdříve, nejdéle do 15. září.
Děkujeme

24.8.2017
ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA S RODIČI SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 7.9.2017 OD 16:00 HODIN V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY S ÚČASTÍ ŘEDITELE ŠKOLY.
PROSÍME O ÚČAST BEZ DĚTÍ. DĚKUJEME

13.8.2017
Vážení rodiče, milé děti,
prázdniny utekly jako voda a Vy se opět můžete těšit na prázdninový provoz v naší školce, který začíná již zítra 14. srpna. Provozní doba zůstává stejná, tj.od 6:30 do 16:00 hod..
Nezapomeňte si s sebou vzít věci, které jsme zveřejnili níže a také dobrou náladu. Školka je na 3 týdny o prázdninách otevřena i pro budoucí zářijové školáky či pro ty, kteří školkou prošli, ale chtěli by se na nás přijít jen tak podívat. Přijďte pobýt, těšíme se na Vás.
Za celý kolektiv
vedoucí učitelka Pavlíčková Marcela
4.8.2017
Na webu Aktuálně.cz jsem dnes objevil velmi zajímavý článek. Přečtěte si: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pedagog-dvoulete-deti-do-skolky-nepatri-potrebuji-neznou-mam/r~bcc7f616775e11e7b2b5002590604f2e/?utm_source=volnyHP&utm_medium=newsbox&utm_content=recombee1&utm_term=position-3&redirected=1501837992
J. Oberhel

29.6.2017
Vážení rodiče, milé děti,
přejeme Vám krásné prožití letních prázdnin bez nehod a 14.srpna se s některými těšíme opět na viděnou.

V měsíci září k nám nastoupí noví kamarádi, proto přikládáme seznam věcí, které budou v mateřské škole potřebovat:

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO MŠ !!!!!
- oblečení zvlášť pro hry ve třídě a venku
- nejmenší děti-náhradní spodní prádlo
- bačkorky - s pevnou patou, NE PANTOFLE ANI PLASTOVÉ CROCSY!
- pyžamo
- pláštěnka
- holinky
- zubní kartáček s kelímkem
- hřeben (zůstane v šatní skřínce)
- kšiltovka
Doporučujeme všechny věci dětí řádně podepsat kvůli záměně. 

Do "Galerie" v sekci "mateřská škola" byly vloženy fotografie z pasování předškoláků, z výletu na loučeňský zámek a ze společného opékání buřtíků.

26.6.2017
Připomínáme, že zítra 27.6. si na zahradě MŠ opečeme špekáčky. Doporučujeme dětem dejte raději starší oblečení.

20.6.2017
V pátek 23.6. podnikneme již zmiňovaný půldenní výlet s prohlídkou zámku Loučeň a labyrintária. Svačinu a oběd bereme, děti si s sebou vezmou batůžek s pitím a pláštěnku. Vybavte je i sportovním oblečením, vhodnou obuví a kšiltovkou.
Žádáme rodiče, aby své děti namazali před výletem ochranným krémem. Sraz v MŠ do 7:30 hod.! Návrat kolem 13:00 hod. Cena: 200,- (139,-vstup do labyrintů a do zámku, cca 60,- doprava tam a zpět).

11.6.2017
Každoročně se v mateřské škole pořádá akce s názvem "PASOVÁNÍ NA PRVŇÁKY"a rozloučení s našimi předškoláky. Přijměte proto pozvání k této malé, ale milé oslavě.Letos tato akce připadá na středu dopoledne 21.6.. Prosíme tímto rodiče předškoláků o spolupráci se zajištěním malého občerstvení. 
Předem moc děkujeme.

6.6.2017
Připomínáme rodičům placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání. Dodržujte prosím termín, a to do 15.června. Děkujeme.

6.6.2017
Mateřská škola bude na základě dohody s rodiči ze dne 25.5.uzavřena v době letních prázdnin od 1.7. do 13.8.2017. 

31.5.2017
PŘEDBĚŽNÉ AKCE NA MĚSÍC ČERVEN:
Připomínáme rodičům, že v pátek 2.června oslavíme DEN DĚTÍ pěším výletem do oskořínské cukrárny. Cestou navštívíme dětské hřiště. Návštěva cukrárny je zdarma. S sebou: vhodné sportovní oblečení a vhodná obuv,batůžek, pití, kšiltovka.
Žádáme rodiče, aby své děti namazali před výletem ochranným krémem. Sraz v MŠ do 8:00 hod.!
3.6.(sobota) JESEŇSKÁ ŠLÁPOTA - Cesta kolem světa
21.6. PASOVÁNÍ NA PRVŇÁKY, ROZLOUČENÍ SE VŠEMI DĚTMI(maminky a babičky prosíme o spolupráci se zajištěním občerstvení, děkujeme)
23.6. Výlet na konci školního roku - PROHLÍDKA ZÁMKU LOUČEŇ + zdolávání LABYRINTÁRIA
24.6.DĚTSKÝ DEN V OSKOŘÍNKU - Olympijské hry po oskořínsku
27.6.OPÉKÁNÍ BUŘTÍKŮ na zahradě školky

29.5.2017
Vážení rodiče, ve čtvrtek 25.5. proběhla rodičovská schůzka, které se bohužel zúčastnilo jen 60% zákonných zástupců. Z těchto důvodů zveřejňuji obsah schůzky na webových stránkách v sekci Archiv - http://zshrjesenik.cz/dokumenty/dokumenty%20%C5%A1koln%C3%AD/Setk%C3%A1n%C3%AD%20s%20rodi%C4%8Di%20M%C5%A0.pdf a žádám Vás, abyste v tomto týdnu navštívili mateřskou školu a písemně se vyjádřili k problematice omezení provozu MŠ svým souhlasným podpisem nebo vyjádřením "Nesouhlasím" a podpisem v anketním seznamu. Seznam je vyvěšen na nástěnce v šatně.
Děkuji Jaroslav Oberhel

22.5.2017
V pátek výlet do solné jeskyně. Sraz ve školce do 8:00 hod.!!! Cena: 100,-. S sebou náhradní ponožky.

Do "Galerie" v sekci "mateřská škola" byly vloženy další fotografie .

18.5.2017
Program třídní schůzky s rodiči 25.května od 16,00:
- výsledek zápisu a organizace vzdělávání v novém školním roce s pomocí nového pracovního místa - chůva
- změny v předškolním vzdělávání v souvislosti s novelou školského zákona
- možnosti omezení provozu mateřské školy z organizačních důvodů v návaznosti na zákonné čerpání dovolené pedagogických pracovníků
- délka omezení provozu mateřské školy v době letních školních prázdnin
- seznámení se změnami školního řádu k 1.9.2017 (povinná docházka předškoláků)
Vzhledem k důležitosti jednotlivých bodů předpokládám účast všech rodičů dětí, a to i těch, jejichž děti byly nově zapsány.
Předpokládaná délka schůzky 30 minut.

Předem děkuji za účast
Mgr. Jaroslav Oberhel - ředitel školy

15.5.2017
Ve čtvrtek 25.5. od 16:00 hod. TŘÍDNÍ SCHŮZKA SE VŠEMI RODIČI v mateřské škole. Prosíme o účast bez dětí. Děkujeme. Podrobnější informace najdete na informační nástěnce v šatně.

5.5.2017
Připomínáme rodičům placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání. Dodržujte prosím termín, a to do 15.května. Děkujeme.

Ve středu 10.5. se zúčastníme představení Divadélka Trumpety s pohádkou "O Slunci a králi Hamounovi". Cena: 50,-. Představení shlédnou i žáci 1.stupně ZŠ.

3.5.2017
Vážení rodiče,
v případě dotazů na omezení provozu mateřské školy v době letních školních prázdnin kontaktujte prosím moji osobu.
Děkuji Jaroslav Oberhel - ředitel školy

26.4.2017
Do "Galerie" v sekci "mateřská škola" byly vloženy fotografie z bylinkového "Dne Země".

21.4.2017
V pondělí 24.4. oslavíme v mateřské škole DEN ZEMĚ.

Ve čtvrtek 27.4. ve školce pro děti uspořádáme KARNEVAL MALÝCH ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ. Prosíme rodiče o spolupráci s donesením kostýmů z domova. Děkujeme

Hned v pátek 28.4. pojedeme na výlet do SOLNÉ JESKYNĚ.Cena:100,-.Sraz v MŠ do 8 hod.!!!! S sebou náhradní ponožky.

Do "Galerie" v sekci "mateřská škola" byly vloženy fotografie z velikonočního vyrábění ve školce a pečení a zdobení velikonočních perníčků.

13.4.2017
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK OZNAMUJE, ŽE DNE 3.KVĚTNA 2017 OD 10,00 DO 15,30 HOD. PROBĚHNE V BUDOVĚ MŠ ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018. PROSÍME RODIČE, ABY S SEBOU PŘINESLI RODNÝ LIST DÍTĚTE. PŘIHLÁŠKY JSOU K VYZVEDNUTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE, V DEN ZÁPISU JE NUTNÉ PŘINÉST KOMPLETNĚ VYPLNĚNÉ.
DĚKUJEME.

Z důvodu konaného auditu v ZŠ se předškoláci půjdou na ukázkovou hodinu podívat v úterý 18.4.- POZOR ZMĚNA !!!!! Ukázková hodina se přesouvá na středu 19.4. od 9:45.

Objednací lístky na fotky budou rozdány hned v úterý po Velikonocích (pan fotograf je poslal poštou teprve dnes).

Vážení rodiče, milé děti,
přejeme Vám krásné prožití velikonočních svátků a dětem bohatou pomlázku. 
Kolektiv mateřské školy

12.4.2017
Zápis do mateřské školy proběhne 3. května od 10,00 do 15,30 v budově MŠ. Bližší informace u vedoucí učitelky v MŠ.

11.4.2017
V pátek 21. dubna se fotíme. Objednací lístky děti z MŠ dostanou během tohoto týdne. 

9.4.2017
Na středu 12.4. si přineste větvičky břízy a kousek vázacího drátku, vyrobíme si velikonoční věneček.
Děkujeme

9.4.2017
Děkujeme touto cestou panu Kalinovi za donesení obilí na velikonoční osení pro děti.

4.4.2017
Prosíme rodiče přineste dětem na zítřek 5.4. na již zmiňované pečení velikonočních perníčků 1 zdobičku nebo pevnější sáček s dírkou na zdobení perníčků.
Děkujeme

30.3.2017
Připomínáme rodičům, že hned na pondělí 3.4. si děti přinesou 3 vyfouknutá a dobře vysušená vajíčka a květináč či jinou nádobu s podtáckem na setí velikonočního osení.

Ve středu 5.4. ještě budeme pokračovat ve velikonoční náladě a upečeme si velikonoční perníčky.

27.3.2017
Tuto středu 29.3. výlet do Solné jeskyně. Cena:100,-.Sraz v MŠ do 8 hod.!!!! S sebou náhradní ponožky.

17.3.2017
V úterý 21.3. se ve školce uskuteční preventivní vyšetření zraku u dětí, jejichž rodiče projevili zájem. Cena vyšetření: 150,-. Vyšetření neovlivní nijak vzdělávací činnost dětí, je plánováno hned po pobytu venku, ještě před samotným obědem. 

Hned v pátek 24.3. nás čeká KERAMICKÁ DÍLNIČKA. Výroba probíhá v základní škole a výrobky si po vypálení děti nosí domů.Cena: 120,-.

5.3.2017
Tento pátek se ve školce uskuteční divadelní představení "KOCOUR MODROOČKO". Cena je 55,-.

Připomínáme rodičům placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání. Dodržujte prosím termín, a to do 15.března.Děkujeme.

Touto cestou chceme poděkovat rodičům A. Kurkové, kteří věnovali školce gauč. Je bytelný a dětem ještě dlouho bude sloužit. Díky patří také za vypletí a úpravu záhonků na zahradě školky.

Jelikož je zrovna březen-měsíc knihy, v pátek jsme byli s dětmi navštívit místní knihovnu. Děkujeme touto cestou paní Marii Pavlíčkové (knihovnice a bývalá učitelka ZŠ), za program, který si pro nás připravila. Dozvěděli jsme se něco nového o spisovatelích a ilustrátorech, připomněli si naše nejznámější, prohlédli si prostory knihovny, přečetli si několik krásných básniček a sami se zapojili do přednesu těch, co jsme se naučili
ve školce. Také jsme uvítali účast v kreslení obrázků pohádkových příběhů z knížek, které jsme si zde mohli sami prohlédnout nebo o kterých si povídáme ve školce. A jelikož jsme hned v pátek stačili obrázky nakreslit, můžete je příští týden vidět přímo vystavené v knihovně. Nakonec každý odcházel s nějakou tou sladkostí na rozloučenou.

26.2.2017
Do "Galerie" v sekci "mateřská škola" byly vloženy fotografie z hudebního pořadu a solné jeskyně.

21.2.2017
Zítra 22. 2. kytarové vystoupení "Barevná hudba". Cena: 50,-
Omluvte prosím, že informace nebyla zveřejněna dostatečně včas.

Připomínáme ještě jednou páteční SOLNOU JESKYNI. Info níže.

13.2.2017
Připomínáme rodičům placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání. Dodržujte prosím termín, a to do 15. února. Děkujeme.

Dne 24. února (pátek) jedeme do SOLNÉ JESKYNĚ.SRAZ DĚTÍ VE ŠKOLCE DO 7:15 HODIN.!!! Žádáme rodiče, aby do školky přicházeli včas, a to kvůli vyplnění docházkových listin ohledně stravy. Pokud rodiče přijdou rovnou k autobusu, není možné již stravu a docházku dítěte zapsat, protože vyplněné listiny kuchařka odnáší. Děkujeme za pochopení. Nezapomeňte dětem dát do kapes u bundy náhradní teplé ponožky.

29.1.2017
Na čtvrtek 2.2. si do školky děti přinesou maškarní kostýmy, tento týden si totiž povídáme a hrajeme na téma: Masopust. 

O pololetních prázdninách, tedy tento pátek 3.2., bude normálně mateřská škola v provozu.

O jarních prázdninách 6.2. až 10.2. je mateřská škola uzavřena.

Do "Galerie" v sekci "mateřská škola" byly vloženy fotografie z divadelního představení a solné jeskyně.

26.1.2017
Ve školce je opět možnost nechat vyšetřit zrak Vašim dětem. Jedná se o PREVENTIVNÍ SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ, které provádí zdravotnická pracovnice pomocí speciálního přístroje s videokamerou. Cena vyšetření: 150,-. Ve školce zjišťujeme zatím předběžný zájem o toto vyšetření. Veškeré informace najdete na informační nástěnce v šatně.

22.1.2017
Připomínáme rodičům, že tento pátek 27.1. jedeme do SOLNÉ JESKYNĚ.SRAZ DĚTÍ VE ŠKOLCE TENTOKRÁT DO 7:15 HODIN.!!! Žádáme rodiče, aby do školky přicházeli včas, a to kvůli vyplnění docházkových listin ohledně stravy. Pokud rodiče přijdou rovnou k autobusu, není možné již stravu a docházku dítěte zapsat, protože vyplněné listiny kuchařka odnáší. Děkujeme za pochopení. Nezapomeňte dětem dát do kapes u bundy náhradní teplé ponožky a nedávejte dětem do solné jeskyně oteplovací soupravy (po sundání děti zůstávají jen v leginách nebo punčochách a byla by jim zima). 

Do galerie mateřské školky byly vloženy další fotografie, tentokrát se sněhovými radovánkami.

11.1.2017
Vážení rodiče, v mateřské škole si můžete vyzvednout potvrzení o výši zaplaceného školného za rok 2016, které se přikládá k daňovému prohlášení za minulý rok.

5.1.2017
Připomínáme rodičům placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání. Dodržujte prosím termín,a to do 15.ledna.

PLÁNOVANÉ AKCE NA MĚSÍC LEDEN:
18.1. Divadélko Matýsek "Tajemství staré skříně"
27.1. Solná jeskyně - sraz dětí v MŠ do 7:15 hod.!!!! Ponožky s sebou.

25.12.2016
Fotky z vánoční nadílky ve školce najdete v galerii mateřské školky.

22.12.2016
Vážení rodiče, milé děti,
přejeme Vám krásné vánoční svátky, dětem bohatého Ježíška a hodně zdraví a štěstí v nadcházejícím roce 2017.
Zaměstnanci školky.

19.12.2016
Do "Galerie" v sekci "mateřská škola" byly vloženy fotografie z
Vánoční besídky. Fotografie byly pořízeny rodiči. Děkujeme

14.12.2016
Připomínáme zítřejší výlet do SOLNÉ JESKYNĚ. Příchod dětí do mš do 7:30 hod.!!!!! Ponožky s sebou. Cena: 100,-

Do "Galerie" v sekci "mateřská škola" byly vloženy fotografie z vánočního workshopu - výroba dřevěného andělíčka a koupelové soli.

13.12.2016
Děkujeme všem rodičům, kteří na dnešní Vánoční besídku připravili velké pohoštění v podobě řezů, vánočního pečiva, perníčků a závinů. I když jsem to již zmiňovala, velký dík patří maminkám a babičkám, kteří se podíleli na přípravě a šití kostýmů, byly opravdu nádherné a víme, co za tím stojí práce a času, tak si toho upřímně vážíme. Prosíme také rodiče, kteří natáčeli a fotografovali Vánoční besídku, jestli by nám vystoupení stáhli na flešku a přinesli do školky. Rádi bychom vložili opět také něco na webové stránky mš. 
Děkujeme.

Tímto ale ještě zdaleka nekončíme. Hned v týdnu, a to ve čtvrtek 15.12., pojedeme na výlet do SOLNÉ JESKYNĚ. Nezapomeňte, že sraz v MŠ je do 7:30 hod.!!!!!!! Náhradní ponožky s sebou. Cena: 100,-

A v úterý 20.12. možná přijde i Ježíšek......

11.12.2016
V mateřské školce se v úterý 13.12. od 16:00 hodin bude konat VÁNOČNÍ BESÍDKA pro rodiče. Tímto všechny rodiče srdečně zveme. 

Do "Galerie" v sekci "mateřská škola" byly vloženy fotografie z výletu do zámku Stránov.


5.12.2016
Na informační nástěnku přibyly informace o placení obědů, ty společně s úplatou za vzdělávání je potřeba uhradit do 15.12..
Nenechávejte však placení na poslední chvíli. Děkujeme.

Ve čtvrtek 8.12. pojedeme autobusem na zámek Stránov. Jedná se o komentovanou prohlídku vánočně vyzdobeného zámku, kde nás přivítají v kostýmech a společně si něco vyrobíme a odneseme domů. Přineste si každý prázdný malý box od svačiny na odnesení svého výrobku.!!!!!!!! SRAZ V MŠ V 7:10 HOD.!!!!! Jedná se o akci, která trvá 2 hod.+ cesta autobusem. Svačinu a pití bereme s sebou, na oběd se vracíme.

Do Galerie přibyly fotografie z návštěvy Mikuláše, anděla a čerta. Touto cestou bychom rádi poděkovali Martině Sodomové (Mikuláš), Zuzce Vaškové (anděl) a Tamaře Pinskerové (čert) za zprostředkování této tradice v mateřské škole. Děkujeme

30.11.2016
Do "Galerie." v sekci "mateřská škola" byly vloženy fotografie z uskutečněných akcí.

29.11.2016
Připomínáme, že zítra jedeme do SOLNÉ JESKYNĚ. Sraz dětí v MŠ je do 7:30 hod.!!!!!! Nezapomeňte na náhradní ponožky.

Děkujeme všem rodičům a dětem za hojnou účast na rozsvěcení stromečku.Na odkazu si můžete prohlédnout příspěvek pana Bohumila Prouzy, který akci zdokumentoval.
https://www.youtube.com/watch?v=WVIeN0AsF80

24.11.2016
Již tradičně patří první adventní neděle (27.11.)SLAVNOSTNÍMU ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ A DĚTÍ Z MÍSTNÍ ZŠ A MŠ. Slavnostní akce se letos uskuteční před Obecním úřadem od 16:00 hod. a je spojena s vystoupením dětí ze ZUŠ Nymburk, posvěcením vánočního stromu a prodejem vánočních dětských výrobků. Občerstvení je zajištěno. Těšíme se na Vás.
Tuto neděli sraz dětí z MŠ před OÚ v 15:45 hod.!!!!!!! Bez masek, ty budou potřeba až 13.12. na besídku v MŠ.


Hned v pondělí 28.11. proběhne ve školce od 15:00 hodin ADVENTNÍ DÍLNIČKA S (PRA)RODIČI. Vyrábět budeme adventní kalendář. Přineste si tác (aby jste si na něm mohli hotový výrobek odnést domů), kartón 40 x 60 cm, přízdoby. 

PLÁNOVANÉ AKCE NA KONEC MĚSÍCE LISTOPADU A MĚSÍC PROSINEC:

28.11. Vánoční dílnička s (pra)rodiči v MŠ
29.11. Divadelní představení "Radujme se" (55,-)
30.11. Solná jeskyně (100,-)
2.12. Společné zdobení živého vánočního stromečku v budově MŠ
5.12. Návštěva Mikuláše, andílka a čertíka v mateřské školce + nadílka
6.12. Výroba dárečků a přáníček rodičům
8.12. Výlet na zámek Stránov - autobus, komentovaná prohlídka zámku v kostýmech, dílnička - výrobky domů (200,-)
10.12. "Mikulášská" na hřišti TJ Hr. Jeseník
12.12. Workshop "Vánoční dílna v MŠ" - výroba saténového šátku (100,-)
13.12. Vánoční besídka v mateřské školce
15.12. Solná jeskyně
20.12. A možná přijde Ježíšek... nadílka v MŠ


6.11.2016
Ve čtvrtek 10.11. si uděláme výlet do solné jeskyně. Cena:100,-(doprava autobusem + pronájem jeskyně). Sraz dětí v 7:30 hod.
v MŠ. S sebou ponožky navíc.

Do galerie mateřské školy byly vloženy fotografie z keramické dílničky.

5.11.2016
Na informační nástěnku přibyly informace o placení obědů, ty společně s úplatou za vzdělávání je potřeba uhradit do 15.11..
Nenechávejte však placení na poslední chvíli. Děkujeme.

5.11.2016
Vyšetření řeči u dětí se přesouvá na 17.11., prosím rodiče, aby si poznamenali i změnu času. Děkuji.

1.11.2016
V pátek 4.11. proběhne KERAMICKÁ DÍLNIČKA. Cena: 120,-.
Hotový výrobek si děti po vypálení donesou domů.

Žádáme všechny rodiče, aby každý den sledovali informační nástěnku, přibývají tam důležité informace a není možné Vám osobně každému zvlášť podávat každý den informace o několika akcích týdně nebo možném placení či chybějících podpisech (logopedie atd.), které je nutné vyplnit i při nesouhlasu.
Děkujeme za pochopení.


18.10.2016
Do galerie jsou vloženy nové fotografie z Dýňového odpoledne.

Zájemci o logopedický screening najdou vše podrobněji na informační nástěnce v šatně školky.

13.10.2016
Připomínáme, že hned v pondělí 17.10. se od 15:00 hod. na zahradě školky uskuteční DLABÁNÍ DÝNÍ.S sebou: dýně, nůž, rukavice, lžíce, kbelíček.
Dlabání dýní je již tradičně spojeno se soutěží o nejchutnější štrůdl (může být sladký i slaný). A jelikož je podzim, můžete samozřejmě také upéci jakýkoli jiný koláč či jiný kuchařský nápad z podzimního ovoce, zeleniny či ořechů. Všem maminkám i babičkám tak předem děkujeme za přípravu pohoštění.

13.10.2016
Na 20.10. si každý přinese 1 vymytou a vysušenou krabici od mléka se seřízlým vrškem na pracovní činnost. 

12.10.2016
PLÁNOVANÉ AKCE DO KONCE ROKU

17.10. Dlabání dýní + štrůdlování 15:00 hod.
29.10. Drakiáda a dýně 14:00 hod.
4.11. Keramická dílna (120,-)
10.11. Solná jeskyně (100,-)
27.11. Rozsvícení vánočního stromu před budovou OÚ
28.11. Vánoční dílnička - adventní tvoření s rodiči
29.11. Divadelní představení "Radujme se, veselme se" (55,-)
30.11. Solná jeskyně (100,-)
5.12. Mikulášská nadílka
13.12. Vánoční besídka v MŠ
12.12. Vánoční workshop (tvoření dětí - 100,-)
15.12. Solná jeskyně (100,-)
20.12. Ježíškova nadílka

12.10.2016
Připomínáme rodičům placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání. Vše najdete na informační nástěnce v šatně mš. Dodržujte prosím termín a to do 15.října. ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA S RODIČI SE BUDE KONAT VE STŘEDU 7.9.2016 OD 16:00 HODIN V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY. PROSÍME O ÚČAST BEZ DĚTÍ. DĚKUJEME

Děkujeme za pochopení. 

25.9.2016
Do "Galerie" v sekci "mateřská škola" byly vloženy fotografie s dětmi z uskutečněných akcí. 

14.9.2016
Ve čtvrtek 22.9.navštívíme s dětmi solnou jeskyni. Do Nymburka pojedeme autobusem. Cena: 100,-. Sraz dětí v 7:30 hod.v MŠ.
S sebou ponožky navíc.

6.9.2016
Tento pátek 9.září k nám zavítá Cirkus Cecilka. Vystoupení proběhne podle počasí v areálu sportovního hřiště. Cena:40,-.

1.9.2016
4.8.2016
Milý rodiče, milé děti,
prázdniny nám utíkají jako voda a některé z Vás již 8.srpna přivítáme v naší školce. Školka je ráno otevřena od 6:30 do 8:00 hod.,poté se z bezpečnostních důvodů uzamyká. Děti si můžete vyzvedávat po obědě od 11:50 do 12:15 hod. nebo odpoledne od 15:00 do 16:00 hod. Tato hodina je však dobou, kdy se mateřská školka uzamyká, proto Vás žádáme o vymezení časového prostoru na vyzvednutí svého dítěte ze zahrady, jeho ustrojení a obutí, popřípadě každodenní přečtení informační nástěnky, prohlédnutí dětských kreseb, výrobků apod. Nové děti pak přivítáme v měsíci září. Všem dětem přejeme, aby se jim u nás líbilo a našli si zde nové kamarády a kamarádky a těm co už je našly přejeme veselý start do nového školního roku 2016/2017.
A nyní něco pro rodiče:

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO MŠ !!!!!
- oblečení zvlášť pro hry ve třídě a venku
- nejmenší děti-náhradní spodní prádlo
- bačkorky - s pevnou patou, NE PANTOFLE ANI PLASTOVÉ CROCSY!
- pyžamo
- pláštěnka
- holinky
- zubní kartáček s kelímkem
- hřeben (zůstane v šatní skřínce)
- kšiltovka
Doporučujeme všechny věci dětí řádně podepsat kvůli záměně. 

2.7.2016
Všem rodičům a dětem přejeme krásné prožití letních prázdnin a 8. srpna se těšíme opět na viděnou. Budoucím školákům přejeme hodně úspěchů ve škole. 
Kolektiv mateřské školy

30.6.2016
Do galerie mateřské školy jsou vloženy nové fotografie. 

17.6.2016
Připomínáme:
V pondělí 20.6. ukázka"Dravci a sovy" na sportovním hřišti 40,-
V pátek 24.6. Diskotéka s kytaristou na hřišti 50,-
V pondělí 27.6. Interaktivní pořad "Indiáni" 100,-

10.6.2016
Připomínáme:
Na konec školního roku jsme tentokrát naplánovali společný výlet k Jičínu, pod kopec Zebín. Po 4 km dlouhé trase budeme soutěžit a zdolávat úkoly v přírodě, při hezkém počasí dojde i na piknik a po cestě nás čeká spousta zajímavostí, které stojí za to vidět. Návrat kolem 13. hodiny. Celá akce: 150,- Kč. Odjíždíme od základní školy před 8:00 hodinou autobusem.
Sraz dětí v mš do 7:30 hod. nejpozději!!!!!!!S sebou: batůžek, pití v lahvi,balíček kapesníčků, vhodné oblečení a vhodná obuv!!!, pokrývka hlavy proti úpalu, podle počasí pláštěnka. Pokud Vase dítě trpí nauzeou při jízdě v autobuse, prosíme o podání vhodného léku hodinu před odjezdem. Svačinu, studený oběd, ovoce, sušenku a vodu bereme s sebou. 

1.6.2016
PLÁNOVANÉ AKCE NA MĚSÍC ČERVEN:
1.6. Dětský den
2.6. Plavecký výcvik
9.6. Návštěva místní knihovny
15.6. Společný výlet k Jičínu "Stopování s pohádkou" 150,-
20.6. Ukázka s výkladem "Dravci a sovy" 40,-
25.6. Diskotéka s kytaristou na sportovním hřišti 50,-
27.6. Interaktivní pořad "Indiáni" 100,-
29.6. Pohádková cesta za pokladem
30.6. Opékání buřtíků
1.7. Pasování předškoláků na prvňáky a středňáků na předškoláky (v dobových kostýmech, s rekvizitami), rozloučení se všemi dětmi uspořádáním oslavy

27.5.2016
Připomínáme rodičům, že v úterý 31.5. proběhne společné fotografování dětí na zahradě školky, při nepřízni počasí uvnitř mš. Rodičům jsme dnes rozdali do rukou lístky, kde si mohou objednat počet i druh fotografií, o které mají zájem. Platba proběhne až přijdou fotografie, a to tak, že rodiče donesou peníze a my jim fotografie vydáme.

Od pondělí 30.5. do čtvrtka 2.6.(ve čtvrtek pouze ranní hodiny) vybereme peníze od všech rodičů, jejichž děti se účastnily PLAVECKÉHO VÝCVIKU. Náhled docházky dětí na plavání je k dispozici u obou učitelek. 

Ve středu 1.6.oslavíme DEN DĚTÍ sportovně na zahradě školky. Pro děti bude připraven program plný soutěží a odměn. Pro všechny děti máme jako překvapení přichystány diplomy i medaile a ještě něco navíc. Už se moc těšíme, jak si to spolu užijeme.

23.5.2016
Na konec školního roku jsme tentokrát naplánovali společný výlet k Jičínu, pod kopec Zebín. Po 4 km dlouhé trase budeme soutěžit a zdolávat úkoly v přírodě, při hezkém počasí dojde i na piknik a po cestě nás čeká spousta zajímavostí, které stojí za to vidět. Svačinu a oběd bereme s sebou, jelikož se vracíme kolem 13. hodiny. Na výlet budeme vybírat 150,-Kč týden před uskutečněním akce. Odjíždíme od základní školy před 8:00 hodinou autobusem.
Sraz dětí v mš do 7:45 hod. Podrobnější informace ohledně výletu budou vyvěšeny na informační nástěnce 14 dní před plánovaným odjezdem.

16.5.2016
Ve čtvrtek 19.5. plavání dětí. Sraz v MŠ v 7:15 hod. Čekají nás poslední 3 lekce.

V pátek 20.5. výlet autobusem do SOLNÉ JESKYNĚ (letos poslední návštěva). Sraz dětí v MŠ v 7:30 hod.!!! Cena:100,-.

Nezapomínejte číst informační nástěnku v šatně školky, do konce týdne je třeba zjistit od všech rodičů předběžný zájem o společný výlet. 

13.5.2016
Zjišťujeme předběžný zájem rodičů o společný výlet dětí na konci školního roku, tj. v červnu. Jednalo by se o výlet autobusem do okolí Jičína - akce s průvodcem, určeno pro MŠ. Předběžná cena by se pohybovala kolem 200,- Kč. Jelikož v tomto měsíci probíhá platba za plavecký výcvik, dále pak proběhne interaktivní workshop "Včelky" za 100,- a ukázka dravců za 40,-, necháváme vše na uvážení rodičů. Bližší informace najdete na informační nástěnce v šatně školky. Prosíme zde o vyjádření.

11.5.2016
Děkujeme p.Zacharníkové za vypletí opětovně zarůstajících záhonů v zahradě školky a za jejich nové doplnění mulčovací kůrou.
K výzdobě školky a zahradního altánu jsme s dětmi osázeli truhlíky a závěsné nádoby pelargoniemi. 

10.5.2016
Velké poděkování všem maminkám, které nám donesly hračky po svých dětech. Přesvědčili jsme se, že všechny hračky jsou v bezvadném stavu a ještě udělají "službu" a radost našim dětem.

7.5.2016
PLÁNOVANÉ AKCE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ:
12.5. Plavání
13.5. Keramická dílna (probíhá v budově ZŠ, cena 120,-, výrobky se odváží k vypálení,až poté se rozdají dětem domů)
19.5. Plavání
20.5. Solná jeskyně (poslední návštěva tento škol. rok)

Poslední den v měsíci květnu, tj. 31.5. proběhne SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ.

Připomínáme, že na plavecký výcvik je třeba chodit do školky včas, sraz v mš je v 7:15 hod. Věci s sebou viz. popsáno níže.

Děkujeme panu Adamcovi za to, že nám přivezl a složil těžké pytle s mulčovací kůrou až z Ml. Boleslavi a dovezl také pelargonie, hlínu na sázení a závěsný květináč. Vše bylo hrazeno z kupónu do OBI, který nám darovala p. Zacharníková. Tímto oběma ještě jednou děkujeme. 

25.4.2016
V úterý 26.4. "Den Země". V tento den na zahradě školky opravíme náš hmyzí hotel. Vybíráme 20,-Kč na zakoupení knihy o přírodě a na nákup vzdělávací pomůcky s přírodní tématikou pro děti do mateřské školy. Děkujeme p. Zacharníkové za kupón do OBI v hodnotě 500,-na zakoupení zahradní kůry pro záhony s květinami i pod keře, které jsme vysazovali již loni.

Ve čtvrtek opět nezapomeňte s námi vyrazit na předplavecký výcvik.

V pátek nás čeká karneval malých čarodějů a čarodějnic. Prosíme rodiče o donesení kostýmů. Děkujeme.

18.4.2016
Z organizačních důvodů zítra zrušen Den Země, termín se posouvá na příští týden. Ve čtvrtek plavání, nezapomínejte na igelitové tašky, ať děti nemají mokré batůžky. V pátek solná jeskyně (100,-).

1.4.2016
Připomínáme rodičům, že příští týden v úterý 5.4. proběhne ve školce jarní fotografování dětí (dle zájmu). Cena za sérii fotek je jednotná, a to 250,-Kč. Peníze vybíráme předem. Pokud si někdo bude chtít vzít úplně celý balíček, který dovezou, může si později připlatit.

Ve čtvrtek 7.4. pak nezapomeňte na plavání, tudíž sraz v mš v 7,15 hod. 

31.3.2016
Do galerie jsou vloženy fotografie z dnešního plaveckého výcviku.

30.3.2016
Připomínáme rodičům, že plavecký výcvik začíná již tento čtvrtek, tj.31.března. Celkem bude 10 lekcí, kdy cena 1 lekce je 100,-.Platí se pouze lekce odchozené. Výcvik bude probíhat každý čtvrtek až do 2.června. Odjezd od školy v 7:30, sraz dětí ve školce v 7:15 !!!!! S sebou: batůžek, osuška, hřeben, igelitová taška, plavky (na sobě). Mokré hlavy dětem fénujeme. Všechny děti musí mít na cestu pokrývku hlavy.

PLÁNOVANÉ AKCE NA MĚSÍC DUBEN:
5.4. Fotografování dětí (jaro)- dle zájmu rodičů
7.4. Plavání
14.4. Program Besip s písničkou a hravě 45,-
19.4. Den Země v mateřské školce
21.4. Plavání
22.4. Solná jeskyně 100,-
28.4. Plavání
29.4. Karneval malých čarodějnic a čarodějů v mateř. školce

29.3.2016
Výsledek zápisu do mateřské školy pro školní rok 2016-2017. K zápisu se dostavilo celkem šest rodičů. Čtyřem bylo vyhověno, dvěma bylo vydáno záporné rozhodnutí. O přijetí rozhodoval věk dítěte a bydliště v Hrubém Jeseníku. 

22.3.2016
Připomínáme rodičům, že mateřská škola bude v období velikonočních prázdnin, tedy 24.3. a 25.3. uzavřena.

21.3.2016
Do galerie jsou vloženy nové fotografie ze solné jeskyně a z výletu do skanzenu.

15.3.2016
Děkujeme také touto cestou p.Zacharníkové za zprostředkování vstupného do přerovského skanzenu, které je pro obě dvě mateřské školky zcela zdarma a také děkujeme za darované květináčky a obilí, které jsme použili k setí jarního osení.

12.3.2016
Ve středu 16.3. navštívíme POLABSKÝ SKANZEN V PŘEROVĚ NAD LABEM. Vybíráme 100,- na autobus. Sraz dětí v 7:30 hod.v MŠ. Pití,svačinu bereme s sebou, na oběd se vracíme.
Tato akce je společná s mš Oskořínek.

Hned ve čtvrtek 17.3., dle Vašeho zájmu, proběhne vyšetření očí u Vašich dětí přímo v mateřské školce. Ten, kdo by měl ještě zájem nebo ten, kdo se nestihl zapsat, má stále ještě možnost.Vybíráme 150,- na dítě.

A v pátek 18.3. si uděláme výlet autobusem do SOLNÉ JESKYNĚ.
Sraz dětí v 7:30 hod.v MŠ. S sebou ponožky. Cena: 100,-

Do galerie jsou vloženy nové fotografie z mobilního planetária.

Prosíme sledujte každý den informační nástěnku v šatně školky (veškeré podrobnosti zde najdete), není možné Vám osobně každému zvlášť podávat každý den informace o několika akcích týdně nebo možném placení a dejte prostor pro podávání informací o Vašem dítěti paní učitelkou.
Děkujeme za pochopení.

3.3.2016
Připomínáme rodičům placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání. Dodržujte prosím termín,a to do 15.března. Nezapomeňte, že je období jarních prázdnin a začínáme 14.března. Děkujeme za pochopení. 

Také připomínáme, že od 7.- 11.3. jsou jarní prázdniny a budova mateřské školy bude v tomto období uzavřena, viz. informační nástěnka v šatně mš.

Dnes jsme se s dětmi vypravili do ZŠ,kde jsme shlédli pohádku o krtečkovi Platonovi v MOBILNÍM PLANETÁRIU. Děti tak měly možnost dozvědět se více informací o vesmíru hravou formou.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE NA MĚSÍC BŘEZEN:
7.-11.3. Jarní prázdniny
16.3. Výlet do skanzenu v Přerově nad Labem (společná akce s oskořínskou školkou)
18.3. Solná jeskyně
24.-28.3. Velikonoce
31.3. Předplavecký kurs v nymburském bazénu

19.2.2016
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2016/2017 se uskuteční v pondělí 21. března od 9,30 do 11,30. Přihlášky jsou k vyzvednutí v mateřské škole. Protože je k zápisu nutné potvrzení lékaře, vyzvedněte si prosím přihlášky co nejdříve.

18.2.2016
Ve čtvrtek 25.února výlet do SOLNÉ JESKYNĚ. Cena 100,-. S sebou teplé ponožky. POZOR!!!!! Sraz dětí ve školce v 7,30 hod.!!!

Upozorňujeme rodiče, že se odkládá FOCENÍ DĚTÍ (26.února) z důvodu nemoci pana fotografa. Náhradní termín nám dají vědět.

Nové fotografie z interaktivního pořadu "Bacílek" najdete v galerii mateřské školy.

17.2.2016
Ve čtvrtek 3. března navštíví žáci mobilní planetárium. Cena 60,-

9.2.2016
Plavecký výcvik bude zahájen ve čtvrtek 31.3. Počet lekcí - 10. Cena za jednu lekci je 100,- (doprava + výuka). Odjezd od školy každý čtvrtek do 2.6. v 7,30.

27.1.2016
Připomínáme rodičům, že mateřská škola bude uzavřena v období pololetních prázdnin,tedy v pátek 29.1.. Podrobnosti na informační nástěnce.

11.1.2016
Základní škola Hrubý Jeseník oznamuje, že dne 21. ledna 2016 od 13,00 do 15,30 hod proběhne v 1. patře budovy ZŠ "Zápis do 1. ročníku"pro děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010.
Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli rodný list dítěte.

22.12.2015
Krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2016 Vám přejí zaměstnanci školy.

17.12.2015
Dnešní divadelní představení se z technických důvodů přesouvá na úterý 22.12. od 10,00.

16.12.2015
V Nymburském deníku vyšel článek o Hrubém Jeseníku. Přečtěte si na: http://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/hruby-jesenik-nechce-byt-jen-nocleharnou-proto-vsadil-na-spolky-a-kulturni-deni-20151215.html

13.12.2015
Do galerie mateřské školy přibyly slíbené fotografie z vánoční nadílky od Ježíška.

Připomínáme rodičům placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání. Dodržujte prosím termín,a to do 15.prosince.Děkujeme za pochopení. 

11.12.2015
Každý rok touto cestou děkujeme p.Jakubovi Hájkovi z Hr.Jeseníku za příspěvek do školky v podobě hraček pod vánoční stromeček našim dětem. Moc děkujeme.

Dnes k nám do školky zavítal Ježíšek a věřte nebo ne, zase nám nadělil spoustu hraček, knížek, her, stavebnic a mnoho jiného. Všem rodičům, kteří přispěli na vánoční dárky děkujeme, děti byly nadšené. Fotky budou v nejbližší době i v naší galerii. 

Včera proběhla v mateřské školce "vánoční dílnička" s rodiči a dětmi.Jsme rády za hojnou účast a vánoční cukroví od p.Jiroušové. Děkujeme a věříme, že čas strávený se svými dětmi jste si náležitě užili.

V úterý 15.12. se v mateřské školce uskuteční hudební pořad Divadla Matýsek "Vánoční zpívání", který společně s námi shlédnou i žáci základní školy a oskořínské školky.
Cena 60,-Kč.

Hned ve čtvrtek 17.12. nám do školky přijede divadlo zahrát pohádku "Tři čuníci". I tentokrát jsou pozváni žáci ze základní školy. Cena 50,-.

9.12.2015
Velké poděkování patří rodině Čihulových a Maléřových za příspěvek na nákup vánočních dárků pro děti do mateřské školy. Děkujeme
6.12.2015
Do galerie MŠ přibyly nové fotografie z příprav na vánoční trhy,slavnostního rozsvěcení vánočního stromu, nadílky od Mikuláše a předvánočního celodenního společného výletu do zámku Žleby. 
Připomínáme návštěvu solné jeskyně ve čtvrtek 10.12., tudíž teplé ponožky s sebou.POZOR!!!!!!
SRAZ DĚTÍ V 7,30 V MŠ. Cena 100,- (doprava bus + vstupné).

Ještě tentýž den odpoledne od 15,15 hod. Vánoční dílnička pro rodiče a děti.

3.12.2015
Vážení rodiče, na nástěnce v šatně máte informaci o výši STRAVNÉHO ZA MĚSÍC LISTOPAD. Žádáme Vás touto cestou o dodržení termínu platby, tedy do 15.PROSINCE společně s úplatou za předškolní vzdělávání.

Připomínáme zítřejší společný celodenní výlet "ADVENT NA ŽLEBECH". POZOR!!!!!Sraz ve školce do 7,00 hod!!!!! Odjezd autobusu v 7,15!!! Snídani doma. Svačinu, oběd, pití a kapesníky bereme s sebou. Batůžky nechte doma. Zvažte podání kinedrylu.Předpokládaný návrat kolem 13,00 hod.

Děkujeme touto cestou Mikulášovi (p.Pavlíček),andělovi (p.Vašková) a čertíkovi (p. Pinskerová) za návštěvu v naší školce a pěknou nadílku.

30.11.2015
PLÁNOVANÉ AKCE NA MĚSÍC PROSINEC:
3.12. Návštěva Mikuláše,anděla a čertíka v mateřské škole
4.12. "Advent na Žlebech" společný výlet naší a oskořínské školky a základní školy,cena 170,-. Sraz dětí ve škole i školce na 7,00. Odjezd autobusu v 7,15. Předpokládaný návrat okolo 13,00.
10.12. Solná jeskyně,cena 100,-, od 15,15hod VÁNOČNÍ DÍLNIČKA PRO RODIČE A DĚTI
15.12. "Vánoční zpívání" hudební pořad s různými druhy nástrojů Divadla Matýsek,cena 60,-
17.12. Pohádka "Tři čuníci",cena 50,-
23.12.-1.1. - vánoční prázdniny, MŠ uzavřena

25.11.2015
Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník Vás srdečně zve
na ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU první adventní neděli 29. listopadu 2015. 
Program akce:
15,30 Vánoční trhy
16,00 Vánoční vystoupení dětí
Po celou dobu akce zajištěno občerstvení. 

15.11.2015
V pondělí režim MŠ neměnný, školka je otevřena.

Ve čtvrtek 19.11. podnikneme výlet do SOLNÉ JESKYNĚ. Cena 100,- (doprava + vstup). S sebou teplé ponožky.POZOR!!!!!!
SRAZ DĚTÍ V 7,30 V MŠ.

12.11.2015
Nová houpačka
Od firmy TPCA jsme získali finanční dar za umístění reklamy. Za tento dar jsme pořídili novou venkovní houpačku. Děkujeme panu Matouškovi za administraci a realizaci akce. Fotografie najdete v sekci . Galerie Mateřská škola - Nová houpačka

Připomínáme zítřejší dopolední hudebně vzdělávací pořad s kytaristou.

Do galerie mateřské školy přibyly fotografie z dnešního pečení perníkových svícnů a vánočních perníčků.

6.11.2015
Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Adamcovi a celé jeho rodině (podílely se i jeho děti) za pomoc při úpravě dopadové plochy k jednomu z herních prvků, který bude stát na zahradě školky. Moc Vám děkujeme.

Připomínáme placení obědů a školkovného v budově ZŠ a vybíráme 45,- na kytarové vystoupení.

5.11.2015
PLÁNOVANÉ AKCE NA MĚSÍC LISTOPAD:
13.11. Vzdělávací pořad s kytarovým vystoupením 45,-
17.11. státní svátek - MŠ uzavřena
19.11. Solná jeskyně 100,-
29.11. Vánoční besídka ZŠ a MŠ, rozsvěcení vánočního stromu, vánoční trhy, občerstvení

2.11.2015
Vážení rodiče, na nástěnce v šatně máte informaci o výši STRAVNÉHO ZA MĚSÍC ŘÍJEN. Žádáme Vás touto cestou o dodržení termínu platby, tedy do 15.LISTOPADU.

V galerii MŠ jsou nové fotografie z Dýňového odpoledne.

11.10.2015
Připomínáme rodičům,aby nenechávali platbu úplaty za předškolní vzdělávání a platbu za stravování na poslední den. Platba musí být uhrazena nejdéle do 15.října. Obě platby se provádí v budově základní školy (informace na zahajovací schůzce).

Od pondělí vybíráme peníze na keramickou dílnu (120,-) a divadelní představení "Copak asi čápy trápí?" (40,-).

6.10.2015
Oznamujeme rodičům, že v mateřské škole nebude ve čtvrtek 29.října a v pátek 30. října, tj. o podzimních prázdninách, provoz nikterak omezen a budova zůstane v těchto dnech otevřena.

Nové fotografie z divadélka jsou v galerii mateřské školy na webových stránkách školy.

Děkujeme paní Stainhauser za věnování reklamních dárečků.

2.10.2015
Na informační nástěnce již visí ceny obědů, žádáme rodiče o uhrazení do 15.října + úhradu za vzdělávání dětí v MŠ (tzv.školkovné). Cena školkovného je ve většině případech neměnná a visí zde rovněž.Obě platby se provádí v budově základní školy (informace na zahajovací schůzce).

Rovněž vybíráme hotovost za Vámi objednané knížky z nakladatelství Svojtka,již v pondělí si je můžete vyzvedávat.

2.10.2015
PLÁNOVANÉ AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN:
15.10. Divadlo Matýsek "Copak asi čápy trápí?" 40,-
16.10. Keramická dílnička 120,-
26.10. Dýňové odpoledne s dětmi a rodiči + soutěž o nejchutnější
štrúdl (slaný či sladký)
27.10. Solná jeskyně 100,- (doprava autobusem + vstupné)
28.10. MŠ uzavřena - státní svátek
30.10. Výlet do dobrovického cukrovaru (doprava autobusem +
vstupné) 110,-

27.9.2015
Ve středu 30.9. divadelní představení v mateřské školce s názvem "Čertova nevěsta". Vybíráme 50,-.
Připomínáme rodičům, že se do konce měsíce října také vybírá jednorázově 400,-Kč (o účelu peněz jsme informovali na zahajovací schůzce).Platba obou v MŠ.

22.9.2015
Děkujeme p.Zacharníkové(Kurkové) za celoroční péči o květinové záhony v MŠ a za darování ozdobných dýní k výzdobě oken.

21.9.2015
Tento pátek 25.9.ZIMNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ v MŠ od 9,30hod.Žádáme rodiče, aby si děti již ráno předem ustrojili do zimního oblečení a věci na pobyt ve školce nechali na skříňkách v šatně. Za fotky vybíráme předem 250,-.

21.9.2015
Velké díky p.Stainhauser za sešity,gumy a panáčky, p. Kurkové za hliněné květináčky.

14.9.2015
Žádáme rodiče, aby každý den sledovali nástěnku i webové stránky a ti, kteří nemají zaplacené obědy + školkovné ještě za měsíc červen a polovinu měsíce srpna, nechť tak učiní co nejdříve. Tyto platby se MUSÍ platit, aby bylo z čeho nakupovat a vařit každý měsíc.

14.9.2015
Tento týden ve čtvrtek se uskuteční výlet autobusem do SOLNÉ JESKYNĚ v Nymburce.  Vybíráme 100,-Kč. S sebou teplé ponožky.POZOR!!!!!!Sraz dětí v MŠ v 7,30!!!!!!

Vybíráme také peníze na zimní fotografování dětí. Většina z Vás má zájem o sadu fotografií za 250,-Kč.

14.9.2015
V mateřské školce je možnost nahlásit své dítě na výuku zobcové flétny již od 3 let věku. Výuka by probíhala pod vedením manželů Douděrových přímo v mateřské škole, a to od měsíce října.  Kdo má zájem, zapište své dítě na nástěnku.

9.9.2015
Děkujeme paní Matouškové za tašku s plyšáky a paní Kurkové za darování papírů pro kreslení, bloků, tužek apod. pro naše děti.

6.9.2015
Připomínáme již týden starou informaci visící na informační nástěnce, že ve středu 9.září se bude konat ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA s rodiči, a to od 16,00 hod. v budově mateřské školy.
Prosíme bez účasti dětí. Děkujeme za pochopení. 

1.9.2015
Na informační nástěnce v šatně MŠ již visí ceny obědů společně s úplatou za předškolní vzdělávání 186,-Kč za měsíc červen a necelý měsíc srpen. Žádáme rodiče o úhradu až od pondělí 7.9.
Děkujeme

Dále bychom chtěli touto cestou poděkovat paní Steinhauser za darování 8 kusů nových dětských knih od uznávaných českých spisovatelů. Dětem se určitě budou moc líbit, děkujeme.

V tuto chvíli je mateřská škola naplněna do celkového počtu 25 dětí.

31.8.2015
Milý rodiče, milé děti,
již zítra některé z Vás přivítáme v naší školce. Vám,děti, přejeme, aby se Vám u nás líbilo a našli jste si zde nové kamarády a kamarádky. Rodičům přejeme, aby ten přechod jejich dětí z domácího prostředí do prostředí většího kolektivu byl klidný a pohodový. 

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO MŠ!!!!!
- oblečení zvlášť pro hry ve třídě a venku
- nejmenší děti-náhradní spodní prádlo
- bačkorky - s pevnou patou, NE PANTOFLE ANI PLASTOVÉ CROCSY!
- pyžamo
- pláštěnka
- holinky
- zubní kartáček s kelímkem
- hřeben (zůstane v šatní skřínce)
- kšiltovka

Doporučujeme všechny věci dětí řádně podepsat kvůli záměně.

17.8.2015
V tuto dobu je v mateřské škole k dispozici ještě 1 volné místo.

13.8.2015
Ředitel školy oznamuje, že jsou v mateřské škole od 1.9. ještě dvě volná místa pro děti.

26.6.2015
Vážení rodiče,milé děti,
děkujeme za projevenou podporu a krásný uplynulý školní rok a přejeme příjemné prožití letních prázdnin, hlavně bez nehod. Předškolákům přejeme hodně úspěchů a šťastná léta ve škole.V srpnu se na Vás bude opět těšit.
Kolektiv mateřské školy

26.6.2015
Dnes jsme poslední den v mateřské škole zakončili stylově, a to diskotékou. 

21.6.2015
PŘIPOMÍNÁME RODIČŮM:
Zítra ráno příchod do 8 hod.!!!!! Náhrada za zrušený pěší výlet, který se nekonal z bezpečnostních důvodů (schody na rozhlednu jsou kovové a po dešti se smekají). S sebou stejné věci zmiňované již níže. 
V úterý "PASOVÁNÍ" A ROZLOUČENÍ S NAŠIMI PŘEDŠKOLÁKY a zároveň pozvání rodičů k této malé, ale milé oslavě. Prosíme rodiče předškoláků o zajištění občerstvení.
Ve čtvrtek sraz dětí do 7,30 hod.!!!!!! Odjezd autobusem do Prachovských skal, putování po cestě za Rumcajsem. Vybíráme 100,-. Bližší informace najdete na informační nástěnce v šatně. Společná akce s MŠ Oskořínek.

15.6.2015
Tento čtvrtek 18.6. zařazujeme do plánovaných akcí ještě PĚŠÍ VÝLET NA MÍSTNÍ ROZHLEDNU ROMANKU. Vstupné zdarma (dar od obecního úřadu). S sebou: sportovní obuv, vhodn