ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK, OKRES NYMBURK
skok na hlavní menu skok na menu této stránky
Hrubý Jeseník č.p. 123
28932 pošta Oskořínek
IČ: 75030594
ID datové schránky: 3euuym6
Telefon
ZŠ: 325 588 345
MŠ: 325 588 775, mshrjesenik@volny.cz
Ředitel školy:
Mgr. Jaroslav Oberhel - 731 449 109
info@zshrjesenik.cz

2. třída

15. 1. 2021
DÚ:
M - str. 65

Úkoly pro marody:
ČJ:
Dokonči celý včerejší pracovní list na dvojhlásky - ten bez obrázků (FOTO)
M:
str. 64, 65 (FOTO obou stránek)

14. 1. 2021
Zítra je 15. 1. - připomínám placení obědů za prosinec.
Dál bych ráda připomněla zítřejší vycházku ke krmelci - děti můžou přinést něco pro zvířátka a určitě by všechny měly mít pořádné oblečení, boty a rukavice!

DÚ - AJ - 37/5 (odevzdej zítra) + trénuj slovíčka, čtení a překlad vět, zkoušej tvořit věty

Úkoly pro marody:
Zítra je 15. 1. - připomínám placení obědů za prosinec.
ČJ:
Pracovní list - dvojhlásky - list s obrázky - celý (FOTO)
Pracovní list bez obrázků - cv. 1, 2 (FOTO)
Písanka - str. 35 - S, Š
AJ - str. 37 - celá str. (FOTO)
M:
str. 62, 63 - obě stránky celé (FOTO)


13. 1. 2021
DÚ - ČJ - PS - 35/2 - hledej slova na obrázcích v osmisměrce a škrtej je. Až najdeš všechna slova, písmenka, která nejsou škrtnutá zakroužkuj a opiš je postupně tak, jak jdou za sebou do tajenky.
Trénuj slovíčka z AJ - hračky, předložky... - zkoušej tvořit věty. Zítra si vás vyzkouším.

Úkoly pro marody:
ČJ - PS - 35/2 - hledej slova na obrázcích v osmisměrce a škrtej je. Až najdeš všechna slova, písmenka, která nejsou škrtnutá zakroužkuj a opiš je postupně tak, jak jdou za sebou do tajenky.
Písanka - piš stránku s písmenky s, š.
AJ - trénuj slovíčka - hračky, předložky, zkoušej tvořit věty.
Zítra při online výuce si vyzkouším.
Online výuka proběhne od 11:35 do 12:20.
Přečti si kapitolu z knížky - o zvířátkách. Pokud někdo z vás knížku nemá, napište mi a já vám ji zítra hodím s prac. listy na dvojhlásky, které vám povezu.


12. 1. 2021
Dnes druháčci velice dobře pracovali, za odměnu proto nemají žádný písemný úkol. 
DÚ - AJ - zopakuj si na zítřek slovíčka (hračky a předložky ON, IN, NEXT TO)
V pátek 15. 1. spojíme tělocvik s prvoukou a půjdeme na delší vycházku ke krmelci. Děti mohou přinést něco malého pro zvířátka (mrkev, jablíčko, kukuřici...)

Úkoly pro marody:
Zítra plánuji online vysílání ze třídy - v první části hodiny si vysvětlíme, co jsou dvojhlásky. V druhé části hodiny si zopakujeme slovíčka z AJ, připravte si tedy PS na ČJ i učebnici AJ. Vysílání proběhne v čase od 10:40 do 11:25.
Během zítřejšího dopoledne si zatím můžete napsat následující stránku v písance.
Úkoly za dnešek:
ČJ:
1)Pracovní list - NAJDI CHYBY A OPRAV JE (První věta začíná: Ruženka napsala...) - zkontroluj všechna u/ú/ů, chyby podtrhni.(FOTO)
2)Pracovní list - malý s obrázky (b_dík, k_ře...) - piš slova podle obrázku.(FOTO)
M:
PS - celá str. 61
PRV:
Dokonči str. 35 - doplňování dole
V učebnici prvouky si přečti s rodiči str. 32 a 33

11. 1. 2021
Do odvolání je provoz školní družiny omezen do 15:00 hod.
DÚ - oprava diktátu. (Hledej ho vzadu v sešitu.)
Opakuj si na středu slovíčka z AJ.

Úkoly pro marody:
ČJ - PS - 35/5, 6 (FOTO)
Trénuj doplňování ú/ů na online webech.(Školákov, online cvičení...)
PL - vybarvovací cvičení - dokonči celý list (minule jsme dělali pouze 2 řádky) (FOTO)
M:
PS - str. 59, 60 - celé stránky(FOTO)
Opakuj si slovíčka z AJ.

8. 1. 2021
Přes víkend si poctivě trénujte doplňování ú,ů,u. V pondělí si napíšeme diktát a určitě si ověřím, jak vám jde doplňování na počítači.

Úkoly pro marody:
ČJ:
pracovní list - Doplň a spoj (stačí, když budeš doplňovat, spojovat není potřeba) - FOTO
Pracovní list vybarvovací - zatím pouze 2 řádky.
Trénuj doplňování na počítači stejně jako včera.
M:
Porovnáváme čísla do 100.
Zapamatuj si:
1) Číslo, které má více cifer je větší. Tedy dvojciferné č. je větší než jednociferné, trojciferné je větší než dvojciferné... 
Např.: 5<12
2) Porovnáváš-li dvě čísla, která jsou na tom stejně - např. 2 čísla dvojciferná, porovnej nejprve počet desítek - číslo, které má víc desítek je větší.
Např.: 25<45
3) Pokud mají 2 čísla stejný počet desítek, řídíme se počtem jednotek.
Např.: 89>85
Trénuj v PS - celá str. 58 (FOTO)
PRV:
str. 34 (FOTO)- celá strana (nalep státní znak, doplň název české hymny)
str. 35 - křížovka v horní části (FOTO)
AJ
Tabulka - vyplň tabulku a nalep ji do sešitu (FOTO)

7. 1. 2021
DÚ - Opravené slohové cvičení na téma "Vánoční prázdniny" přepiš ještě jednou na druhou stranu papíru - bez chyb.
AJ - tabulka - vyplň a nalep do sešitu.
Pravidelně procvičujte slovíčka, včera jste se moc dobře nepřipravili.
Trénujte doplňování u/ú/ů - spoustu cvičení najdeš třeba zde:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Samohl%C3%A1sky+a+souhl%C3%A1sky#selid

Úkoly pro marody:
ČJ:
PS - 34/3, 4
Trénujte doplňování u/ú/ů - spoustu cvičení najdeš třeba zde:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Samohl%C3%A1sky+a+souhl%C3%A1sky#selid
Do školního sešitu napiš 5 vět o tom, co jsi dělal o vánočních prázdninách.
M:
str. 57 - celá strana
AJ:
Seznam se se 3 novými slovíčky - předložky:
IN = v
ON = na
NEXT TO = vedle
Přečti si a přelož věty dole pod obrázkem na str. 34
Zkoušej sám tvořit jednoduché věty s novými slovíčky - Např.: The ball is on the table. (Míč je na stole.)...
str. 36 - cv. 1, 2, 3
Zítra vám cestou domů rozvezu několik pracovních listů.


6.1.2021
ČJ - Trénuj ú/ů - na Školákově:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/samohlasky
UČ - str. 34 - trénuj slovíčka - hračky (výslovnost najdeš nahoře na str. 35)
Ukazuj a říkej, co vidíš na obrázku - spojuj s barvami, velikostí, počtem.
Např. a green plane, Five balloons, six small teddies...

Úkoly pro marody:
ČJ:
Trénuj doplňování u/ů/ú na:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/samohlasky
Pracovní list - balón (FOTO)
Písanka - str. 32
AJ:
UČ - str. 34 - trénuj slovíčka - hračky (výslovnost najdeš nahoře na str. 35)
Ukazuj a říkej, co vidíš na obrázku - spojuj s barvami, velikostí, počtem.
Např. a green plane, Five balloons, six small teddies...

5. 1. 2021
ČJ - list
M - PS str. 56/4

Úkoly pro marody:
ČJ:
Do malého sešitu si opiš zápis z tabule - poslala jsem ho na WhatsApp. (Pošlo FOTO)
Učebnice - str. 49 - Přečti si s rodičem cvičení pod obrázkem a ústně doplňuj u/ú/ů. Přečti vždy nejprve celou větu, pak znovu slova, ve kterých chybí ú/ů/u a zdůvodni
(Při doplňování dlouhého ú/ů nahlas zdůvodňujeme - např.: na začátku slova píšeme ú s čárkou, uprostřed slova píšeme ů s kroužkem...)
Pracovní list - vybarvovací cvičení s dárky (pošli FOTO)
M:
PS - str. 55 (FOTO) - celá strana bez cv. 5 - to nedělej!
Ve cvičení 1 se podívej, co jsou čísla jednociferná, dvojciferná a trojciferná.
Ve cvičení 2 a 3 vymýšlej libovolná jednociferná a dvojciferná čísla.
Ve cv. 4 zapisuj čísla podle zadání.
Ve cv. 6 maluj - pomocí desítek a jednotek znázorni číslo na začátku řádku.
56/1, 4 (FOTO)
PRV - Společně s rodičem si v učebnici prvouky přečti str.30 a 31. 
PS - str. 34 - vybarvi vlajku ČR správnými barvami podle učebnice

4. 1. 2021
DÚ - Dopiš písanku - str. 31
Kluci si dodělají chybějící cvičení - PS - 33/4

Úkoly pro marody:
ČJ:
V úvodu jsme si zopakovali, co je písmeno, hláska, jak dělíme hlásky (na samohlásky a souhlásky),vyjmenovali samohlásky krátké a dlouhé.
Vysvětlili jsme si pravidlo pro psaní dlouhého ú/ů:
Na začátku slova píšeme ú.
Uprostřed slova a na konci píšeme ů.
ČJ - PS - 34/1 (u podtrhni modře, ú zeleně a ů červeně)
34/2 - pojmenuj obrázky - ryba na posledním obrázku se jmenuje __hoř.
Písanka - str. 31
M:
str. 54 - celá stránka

18. 12. 2020
Na prázdniny - slibovaný čtecí úkol - hlasité čtení - ze zapůjčené knížky přes prázdniny přečti od str. 22 do str. 36. Užijte si prázdniny.

17. 12. 2020
Dnes pouze DÚ z AJ - odevzdání až po prázdninách. Zítra - rýsovací potřeby (pravítko a 2 ořezané tužky).
Na prázdniny nebudu dětem dávat žádné úkoly, dostanou jen několik čtecích listů, aby se zdokonalili ve čtení. Někteří si pletou písmenka, neměkčí ve slabikách di, ti, ni, při čtení mají výrazně pomalé tempo. Je potřeba, aby četli nahlas a ideálně denně, ikdyž to nemají za úkol. Přeji pohodové svátky.🎄

Úkoly pro marody:
ČJ - PS - 33/2, 3
Procvičuj délku samohlásek - cvičení na rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/samohlasky
M:
PS - dokonči str. 53
AJ - 32/4, 33/5,
Slovíčka - str. 38 - trénuj ta v obrázku (dárek, stromek, zvonek, hvězda, svíčka)
40/3, 41/4, 6


16. 12. 2020
DÚ pro marody:
Č - zápis do sešitu
Písanka str. 29 - pozor na přesmyčky. Rozlušti jména a napiš správně.
AJ - str. 40/1,2


Žáci jdou letos do školy naposledy
v pátek 18.12. 2020.
Výuka – pouze 2 hodiny (ČJ + M),
poté bude vánoční promítání…
Konec vyučování v 11,25.


15.12. 2020
Vážení rodiče,
kandidátní lístky se nám do škol vrátily s týdenním předstihem. Dnes Vám tedy prostřednictvím Vašich dětí zasíláme Volební lístky. Prosím Vás touto cestou o zakřížkování maximálně dvou kandidátů a zašlete lístek zpět do školy do pátku 18.prosince.
Volba bude vyhodnocena a zveřejněna po vánočních prázdninách.

Volební lísty mají děti vložené v žákovských knížkách.

DÚ: M - PS str. 53/4

DÚ pro marody:
Č - PS str. 30/4,6, str. 32/1,2
M - PS str. 52 - celá, str. 53/4,5
PRV - str. 37, 39, 40


14. 12. 2020
DÚ: ČJ - PS str. 32/2,3
M - PS str. 51 - dokončit

DÚ pro marody:
ČJ - PS str. 31/3,4, str. 32/2,3,4
M - PS str. 51 - celá

Připomínám na zítra na PČ si přineste:
hrníček (použijeme na výrobu svícnu)
větvičky (chvojí, buxus), nebo mech
svíčku, přízdoby.11.12.2020
DÚ: Čtecí list - čti + odpověz na otázky.

10. 12. 2020

DÚ: AJ - Sešit - Otázky a odpovědi - nauč se.

Na PČ 15.12. si přinést:
hrníček (použijeme na výrobu svícnu)
větvičky (chvojí, buxus), nebo mech
svíčku, přízdoby.


9. 12. 2020
DÚ - pořádně si zopakuj kapitolu význam slov - před zítřejším testem!
Žáci, kteří i přes opakovaná upozornění v hodině AJ nepracovali, si obě cvičení dodělají doma (33/6, 7). Žáci, kteří se doma pravidelně připravují a slovíčka trénují, pracují v hodinách hezky - za snahu chválím Adama N., Nelinku i Kristýnku. Ti žáci, kteří se na slovíčka ani nepodívají, pak logicky práci v hodině nezvládají a odpovídají tomu i jejich výsledky. Zde je potřeba zapracovat.

8. 12.2020
Čti - list
Opakuj význam slov.

7.12.2020
Vážení rodiče,
prostřednictvím Vašich dětí vám byly zaslány kandidátní lístky do školské rady. Prosím o jejich vyplnění a zaslání zpět. Na základě těchto lístků vytvořím lístek volební. Volby do školské rady proběhnou v první polovině ledna 2021.
Lístky mají děti vložené v žákovských knížkách.

DÚ - Písanka str. 26

4. 12. 2020
Dnes přinesli druháčci ze školy 2 knížky z nakladatelství Pierot. Tyto publikace slouží k dobrovolnému domácímu procvičování, ve škole s nimi pracovat nebudeme. Pokud máte zájem si knížky zakoupit, v pondělí pošlete po dětech peníze (cena je uvedená na lístku), pokud knížky nechcete, v pondělí je děti vrátí nepoškozené! Je možné je zakoupit i jednotlivě, není nutné kupovat obě.

Dú: PRV str. 28

3. 12.2020
DÚ - Písanka str. 25

2.12.2020
Zítra - projekt technická univerzita, proto se učíme jen
1. vyuč. hodinu - ČJ.

DÚ - Písanka str. 24

30. 11. 2020
DÚ - Naučte se na středu pořádně slovíčka z angličtiny - tak, abyste je zvládli i přečíst, dáme si malý testík.
Zítra nás čeká projektový den v Ekocentru Huslík v Poděbradech. 
Odjezd - v 7:30 hod, žáci musí být ve škole nejpozději z 7:20 hod!
S sebou: menší batůžek, penál, svačina, dostatek pití, kapesníky, náhradní roušku, teplé oblečení, čepice, rukavice. Do batůžku se musí vejít ještě přezuvky. Pokud se některému z dětí dělá v autobuse špatně, nahlaste to mně či paní asistentce a přibalte pro jistotu igelitový pytlík.
Návrat na oběd - cca v 12:00 hod.

27. 11. 2020
DÚ - PRV - 26/modrý rámeček - svátek + narozeniny) - doplň a nauč se - budu se ptát.😉
M - 44/3
Příští týden nás čekají 2 akce:
1. 12. 2020 (úterý) Projektový den v Ekocentru Huslík v Poděbradech🦔🐀🐝🦡 - Jak se zvířátka připravují na zimu. Součástí projektového dne bude pobyt venku, proto, prosím, děti dostatečně oblečte. Projekt je hrazený ze šablon, proto nebudete platit nic. Podrobnější informace sdělím v pondělí.
3. 12. 2020 (čtvrtek) Další projektový den z cyklu Malá technická univerzita - tentokrát na téma: Zpracovatel odpadu.
Pěkný víkend.

26. 11. 2020
DÚ - AJ - slovíčka (sladkosti...) si nalep do sešitu,do každého řádku napiš slovíčko česky (v uč. na str. 88 najdeš slovníček, kde slova můžeš vyhledat), nezapomeň na datum. 
Pracovní list - čísla - přečti slovo na kotli, vybarvi správnou číslici pod kotlem. List odevzdej zítra, slovíčka zkontroluji až příští hodinu angličtiny.

25. 11. 2020
DÚ - AJ - 24/2 - namaluj obrázky rodičů s sourozenců, popiš anglickými slovíčky - mum, dad... (z nabídky v rámečku)
Trénujte slovíčka, opakujte i ta z předchozích lekcí. Trénujte čtení slovíček. Je znát, které děti doma poctivě trénují (ty dnes zvládly cvičení v učebnici dokončit) a dětmi, které se slovíčka neučí.

24. 11. 2020
DÚ - M - 42/5

23. 11. 2020
DÚ - dopiš písanku - str. 21
Proveď opravu diktátu do sešitu:
chyba ve slově - opiš správně pouze slovo
chyba v písmenu na začátku věty - opiš správně celou větu
Diktát nech podepsat.

Informace k otevření škol pro všechny žáky najdete v Dokumentech COVID.
http://zshrjesenik.cz/dokumenty

19. 11. 2020
DÚ - AJ - 24/1 - trénuj čtení a překlad vět - příště budeme číst a překládat na známky.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7pDZm9JddV7MLGYVCjPmXXXyrCf7OiGHjN2puBZr67TsScw/viewform?usp=sf_link

18. 11. 2020
DÚ:
- Písanka - dopiš str. 19
- kdo nestihl, dokončí v AJ - str. 21/7 - maluj obrázek, doplň počet geometrických tvarů ve tvém obrázku - slovem, ne číslem. Trénujte slovíčka, dnes jste je někteří moc dobře neuměli.
Prosím, aby děti zítra přinesly do školy stírací tabulky + fix a veškeré pracovní listy, které měly pro distanční výuku - vyplněné (zařadíme je do portfolií) i nevyplněné (postupně je budeme vyplňovat).
Protože budeme chodit ven víc než obvykle, myslete na to, aby děti měly vhodnou sportovní obuv, čepici a v případě potřeby i slabé rukavice. 


16. 11. 2020
Dobrý den, rodiče, ahoj druháčci. Je před námi poslední den domácí výuky. Od středy se zase budeme vídat ve škole. Už se na vás moc těším.😊

Organizace výuky od středy 18. 11. 2020:
Výuka bude probíhat podle původního školního rozvrhu. Do výuky nebudou zařazeny hodiny tělesné a hudební výchovy. Ty budou nahrazeny vycházkami, případně jinými předměty dle aktuální potřeby.
Po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou konzumace stravy) musí mít žáci ústa a nos zakryté rouškou či jiným odpovídajícím ochranným prostředkem.
Fungovat bude školní družina (včetně ranní družiny) i školní jídelna.
Dále prosím, aby žáci ve středu vrátili zapůjčené školní tablety (včetně veškerého příslušenství, které k nim obdrželi).

Online výuka:
M - paní asistentka - matematika + penál
Dnešní úkoly:
ČJ:
Do školního sešitu si napiš dnešní datum a opiš si pod sebe 10 slov:
světlý x
ostrý x
široký x
dlouhý x
hluboký x
silný x
nemocný x
poslední x
začátek x
veselý x
Vedle každého udělej křížek (stejně jako já). Ke každému slovu vymysli a zapiš slovo protikladné (napiš ho za křížek).- FOTO
Dál trénuj slova protikladná zde:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-protikladna/kvetinova/cviceni.htm
a ještě zde:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-protikladna/boj-o-hrad/hra.html
M:
Společně při online výuce - 37/1, 2, 3 - a)b)c)
Samostatně - 36/3, 5
PRV:
Najdi si okopírovaný list z učebnice - str. 22 - přečti si ho a podívej se na obrázky.
V pracovním sešitě pak vypracuj str. 23. Pravý okraj NESTŘÍHAT! - patří k jinému cvičení.13. 11. 2020
Dobrý den, ahoj druháčci. Dnes je pátek a mám tu pro vás poslední úkoly tohoto týdne.
Online výuka:
ČJ - paní asistentka - PS + penál
M - paní učitelka - matematika, penál
Dnešní úkoly:
ČJ:
Společně při online výuce:
PS - 23/2, 3
Procvičování slov protikladných
Samostatně: 23/1 (FOTO)
Písanka - str. 18 - celá strana (V přesmyčkách dole musíš přeházet písmenka tak, aby ti vzniklo smysluplné slovo - název živočicha. Celou stranu pište psacím písmem.)
M:
při online výuce:
35/4 - a) b) c)
36/1
Samostatně:
35/5 (FOTO)
Pěkný víkend.😄


Dobrý den, vážení rodiče.
V pondělí 16.11.2020 je přerušen provoz mateřské školy a školní jídelny.
Žáci základní školy vysílají podle současného rozvrhu.
Ve středu 18.11. 2020 se vrací do škol žáci 1. a 2.ročníku. Distanční výuka ostatních žáků bude upřesněna.

12. 11. 2020
Dobrý den, přeji příjemný čtvrtek.
Online vysílání:
ČJ - paní učitelka - PS + penál
PRV - paní asistentka - PS + penál
Dnešní úkoly:
ČJ:
Společně se při online výuce seznámíme se slovy protikladnými.
PS - str. 24 - společně cv. 1, 3
Samostatně:
PS - 24/2 (FOTO)
+ Zápis do školního sešitu: (opište si následující)

12. listopadu
Slova protikladná
= slova opačného významu
- např.:
malý x velký
zdravý x nemocný

Čtecí list č. 5 (FOTO)
M:
Počítáme do 16 - postup je stejný jako při počítání do 11, 12, 13 14 nebo 15 - Určitě to zvládnete - věřím vám.😉
35/1, 2, 3
PRV:
PS - společně při online výuce - učebnice str. 23 (Můžete si ji projít i samostatně po skončení výuky. Měli byste ji mít v nakopírovaných materiálech.)
str. 22 (FOTO)- ovoce - samostatně celá strana

11. 11. 2020
Dobrý den, milí rodiče, ahoj druháčci. Včerejší den byl pro vás náročnější, ale všichni jste si s úkoly krásně poradili.😊
Online výuka:
AJ od 8:00 - paní učitelka - učebnice + penál
M - paní asistentka - matematika + penál
Dnešní úkoly:
ČJ:
Dnešní stránka v pracovním sešitě je zaměřená na čtení s porozuměním. Nechám vás tedy pracovat samostatně.
celá str. 22 (FOTO) - čti text a plň zadané úkoly
M:
Společně při online výuce - 31/ 1, 2, 3, 4
samostatně - 31/ 5, 6 (FOTO)
AJ:
Při online výuce procvičíme včerejší nová slovíčka, přidáme pár dalších.
V UČ - společně 20/3, 4
samostatně - 20/1, 2 (FOTO)
Vyplňte tabulku AJ - 1 (FOTO) - v prvním sloupci je obrázek slona, pavouka..., odstřihněte a vyhoďte poslední 2 řádky tabulky (FULL, EMPTY), tabulku nalepte do sešitu, připište datum.

10. 11. 2020
Pěkné úterý, druháčci. Dnes proběhne (z důvodu návštěvy lékaře) pouze 1 online výuka. Budete tedy pracovat víc samostatně. Včera jste byli moc šikovní, věřím, že to zvládnete. Když budete potřebovat s něčím poradit, zeptáte se mě při společné angličtině.
Online výuka:
AJ - paní učitelka - přichystejte si angličtinu a penál.
Dnešní úkoly:
ČJ - PS - str. 21 (FOTO):
cv. 1 - přečti si básničku a udělej cv. a) - zapiš počet slov v každé větě básničky.
cv. 2 - Ve větách chybí mezery mezi slovy. Tam, kde má být mezera udělej svislou čáru. Věty přečti.
cv. 3 - Najdi a podtrhni slova, která se do textu nehodí (jsou psané jiným druhem písma), ve cv. a) označ, co mají podtržená slova společného.
cv. 4 - ze slov na obrázku sestav 3 věty. První se skrývá v klobouku houby, druhá v noze houby a třetí věta v ostatních políčkách. Věty zapiš do školního sešitu. Nezapomeň na datum. (FOTO)
M:
str. 33 - rozstříhej co nejpřesněji kartičky. Počítej příklady na zadní straně kartiček. Výsledky příkladů hledej v tabulce na straně 32. POZOR - musíš hledat výsledek správné barvy - tedy k modrému příkladu najdi modrý výsledek... Kartičky s příklady pokládej do tabulky. Když budeš správně počítat, po nalepení ti vznikne obrázek.(FOTO)
AJ:
Protože se vám včera velmi dařilo a Lekci 3 máme hotovou, připravila jsem vám opakovací kvíz. Budeme pracovat stejně jako včera. Odkaz dám na stránky školy při online výuce. Po testu vás zase zavolám a zapíšeme si známky. Do žákovské knížky si zapište:
10. 11/AJ/Kvíz - barvy
Po kvízu se pustíme do nové lekce.
str. 18 - geometrické tvary

9. 11. 2020
Krásné pondělí, druháčci.
Online výuka:
ČJ - paní učitelka - žákovská knížka + penál
M - paní asistentka - matematika + penál
Dnešní úkoly:
ČJ:
Při online vysílání si nejprve společně zopakujeme všechno, co víme o větách a druzích vět.
Poté si na zde stránkách školy najdete odkaz na kvíz (přidám ho až během výuky), hned ho vyplníte a odešlete. Já vás potom zavolám zpět přes Teams a povím vám známku, kterou si zapíšete. Do žákovské knížky si předem zapište: 9. 11. /ČJ/Druhy vět
Písanka - str. 17 (FOTO)
M:
Při online výuce společně - str. 30 (NEPOSÍLAT)
PRV:
Už při minulé hodině jsme si povídali o ptácích a savcích - vzpomínáte si?
Podívejte se do učebnice (nakopírované listy):
str. 16 - horní část
str. 17 - oranžový rámeček úplně dole
str. 19 - stěhovaví ptáci - nejdůležitější je oranžový rámeček dole
Potom pracujte v PS - str. 21 - celá stránka (FOTO)

6. 11. 2020
Ahoj děti, před námi je poslední školní den tohoto týdne.
Online výuka:
ČJ - paní asistentka - nebudete nic potřebovat
M - paní učitelka - matematika + penál
Dnešní úkoly:
ČJ:
Při online výuce budete opakovat druhy vět. V pondělí vás čeká známkovaný online kvíz.
Sami můžete trénovat například zde:
https://wordwall.net/cs/resource/6045739
nebo zde:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+V%C4%9Bty&topic=02.+Druhy+v%C4%9Bt+-+dopl%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+znam%C3%A9nek+za+v%C4%9Btou#selid

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+V%C4%9Bty&topic=03.+Druhy+v%C4%9Bt#selid
Samostatná práce:
Pracovní listy ČJ - 2 a ČJ - 3 (FOTO obou listů)
M:
Zopakujeme si všechno, co víme o geometrických tvarech. Seznámíme se blíž s některými geometrickými tělesy.
M - str. 80 - budeme pracovat společně.

Dobrovolný úkol (pouze pro ty, co budou mít chuť tvořit, není to povinné):Podívejte se na video a můžete něco podobného sami vyzkoušet.🖍✂
https://www.facebook.com/1763095097326179/videos/855174605288285
Místo lepící pásky použijte lepidlo.

Přeji vám krásný víkend.


5. 11. 2020
Krásný čtvrtek, druháčci. I dnes na nás čeká pár úkolů.
Online výuka:
ČJ - paní učitelka - stírací tabulka + fix
PRV - paní asistentka - dnes nebudete nic potřebovat
Vaše dnešní úkoly:
ČJ:
Společně budeme trénovat druhy vět.
Samostatně pracujte v pracovním listu z nové složky - ČJ-1 (FOTO)
M:
Samostatná práce - 29/4, 5, 6 (FOTO)
PRV:
Dávejte pozor při vysílání s paní asistentkou. Po skončení vysílání vás čeká samostatná práce, v pracovním sešitu.
PS - str. 20 - celá strana kromě modrého rámečku.(FOTO)

4. 11. 2020
Milí druháčci, přeji vám krásnou středu. Zde jsou vaše dnešní úkoly.
Online výuka:
POZOR - Dnes výjimečně malá změna. Časy vysílání jsou stejné, ale prohodíme si předměty - tedy:
od 8:00 - Matematika - s paní učitelkou - matematika + penál
od 9:30 - ČJ - s paní asistentkou - Pracovní sešit + penál
Dnešní úkoly:
M:
Při online výuce - společně 29/1,3a)+b)
Samostatně - 28/4, 5 (FOTO celé stránky)
ČJ:
Při online výuce - společně str. 20 - dnes si budete povídat o omluvě, takže si odpočinete od druhů vět.😉
Samostatně - písanka - str. 16 (FOTO) - Připomínám, že odpověď na otázky musíte hledat v modrých textech. Odpovídáme krátkými větami, tak nezapomeňte na velké písmeno a tečku.
Čtení - list číslo 4 (FOTO) - list s obrázky ovoce - Čti a plň zadané úkoly.


3. 11. 2020
Milí rodiče, obracím se na vás s prosbou - posílejte mi, prosím opravdu jen ta cvičení, u kterých píši - FOTO. Navzdory pravidelnému promazávání začínám mít zahlcený telefon. Ono se to nezdá, ale běžně mi během 1 dne přijde ke kontrole i kolem 90 snímků + maily. Řadu snímků si musím před opravováním upravovat (otáčet... - zkuste se schválně podívat, kolik snímků jste mi každý z vás poslali "naležato"😵). Víte, že opravuji i ty "nevyžádané" snímky ale opravdu mi to zabírá spoustu času, velice to vyčerpává. Děkuji za pochopení.

Ahoj děti. Jako obvykle nás dnes čekají 2 online výuky:
ČJ - paní asistentka - PS + penál
AJ - paní učitelka - učebnice a penál
Dnešní úkoly.
ČJ - PS:
Společně při online výuce - 19/1, 2
Samostatně po skončení online výuky - 19/3 + a) (FOTO celého cvičení)
Přečti si každou větu zvlášť. Do zeleného rámečku doplň správné znaménko (. ! nebo ?), do modrého rámečku urči a zapiš druh věty (O, T, R nebo P).
Písanka str. 15 (FOTO)
M:
Dnes budete pracovat samostatně:
28/1 - V tomto cvičení musíš odčítat.
28/2 - Rozlož číslo na dvě stejná čísla - např. číslo 6 můžeme rozložit na 3 a 3).
28/3 - Maluj mince. Uvědom si, které české mince znáš. Používej jen ty, které existují (například nemáme čtyřkorunu, proto ji nemůžeš použít). Každý nákup řeš zvlášť.
(Dnešní cvičení z matematiky NEPOSÍLEJTE, zkontroluji si celou stránku najednou)
AJ:
Společně při online výuce: Učebnice str. 14 - tabulka dole - počítej a říkej, co vidíš. Například - + modrá taška = one blue bag. (Všimni si, že pořadí slov je stejné jako v češtině.)
Str. 17 - cv. 5, 7
Samostatně:
cv. 6 - obrázky vybarvi a napiš anglicky správně barvu.(FOTO)
pracovní list (ze starší složky) - Klaun s kšiltovkou a s míčem - vybarvuj podle šipek (pozor - pusa - pravá a levá strana mají jinou barvu). 

2. 11. 2020
Milí druháčci, zdravím vás opět po prázdninách. Doufám, že jste si pořádně odpočinuli a nabrali energii do dalšího učení.
Co vás dnes čeká:
Online výuka:
ČJ - paní učitelka - Připravte si pracovní sešit a penál
M - paní asistentka - Připravte si matematiku a penál

Dnešní úkoly:
ČJ:
Při online výuce - společně PS - 18/1, 2
Samostatně - 18/3 (FOTO)
M:
Při online výuce str. 27/1, 2, 3
Samostatně - 27/cv. 4, 5 (FOTO)
PRV:
V nové složce pracovních listů najdete barevně okopírovanou část učebnice Prvouky. Prohlédni si str. 10, 11, 12, podle těchto stránek doplň v pracovním sešitě str. 17 (tato stránka nemá číslo, ale je to ta s kartičkami lesních plodů a hub... - už jste na ní pracovali) a str. 19. (FOTO obou stránek)


31. 10. 2020
Vážení rodiče, milí žáci,
rozhodnutím vlády musíme bohužel i nadále pokračovat v distanční výuce. Rozvrh online výuky zůstává stejný. 
Pro následující období jsem pro vás připravila další pracovní listy. Vyzvednout si je můžete ve škole v pondělí od 7,00 do 8,00. Pokud vám tento termín nevyhovuje, kontaktujte mě, abychom se domluvili na jiném termínu. Děkuji. 


23. 10. 2020
Zdravím vás při pátku. Dnes nás čeká poslední vyučování před prázdninami.
Online výuka:
ČJ - paní asistentka - připravte si pracovní sešit a penál
M - paní učitelka - připravte si pracovní sešit a penál

Dnešní úkoly:
ČJ:
Pracovní sešit - str. 17:
Při online výuce - společně cv. 1, 2
Samostatně - cv. 3 - je to trochu opakování z prvouky (FOTO)
M:
PS - str. 26:
Společně při online výuce - cv. 3, 4
Samostatně - cv. 1, 2 (FOTO)

Úkoly na prázdniny (Zkontroluji si až ve škole):
Protože někteří z vás bojují se čtením, dostanete převážně úkoly čtecí:
1)List ze složky - č. 2 - začíná větou: Mám hlad. - v horní části
vyber vždy ze 3 možností jedinou správnou a podtrhni ji (podle pravítka), ve spodní části vybarvuj podle textu.
2) List č. 3 - Čti a pracuj podle zadání
3) Písanka - piš str. 20 - v prvouce jste se tento týden bavili o rybníku, tak to určitě zvládnete.😉

Milí rodiče, chtěla bych vám moc poděkovat za dobrou spolupráci. Všichni jste doma s dětmi pracovali, jak nejlépe jste dokázali. I díky tomu jsme toho za týden spoustu zvládli. 
Pokud máte nějaké postřehy k distančnímu vzdělávání, uvítám, když se o ně se mnou podělíte formou stručného emailu - jde mi o to, jak to vidíte vy, zda jste vše v pohodě zvládali, zda jste spokojení s množstvím učiva, zadáváním úkolů... Není to povinné, ale za váš pohled na věc budu ráda. 
Přeji vám všem pohodové prázdniny.😊


22. 10. 2020
Přeji vám hezký čtvrtek.
Online výuka:
ČJ - paní učitelka - pracovní sešit a penál
PRV - paní asistentka - prvouka, penál s nůžkami a lepidlem

Dnešní úkoly:
ČJ - PS - str. 16:
Při online výuce uděláme společně cv. 1, 2
samostatně pak doděláte cv. 3 - a) (FOTO)
Písanka - str. 14 - zde je videonávod:
https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1-trida/pisanka/pismeno-W/
Čtecí list č. 1 - jsou na něm nahoře 3 hlavy (smutný, veselý, rozzlobený) - pracuj podle textu (FOTO)
M - 25/5, 6 (FOTO)
PRV
Společně s paní asistentkou projdete str. 16.
Po skončení online výuky - vystříhejte 7 názvů stromů z levého okraje strany 16 a dolepte je ke správným obrázkům. Doplňte chybějící slova do textu. (FOTO celé stránky)
Strana 17 - není sice očíslovaná, ale je to ta hned vedle - napiš názvy stromů k obrázkům v prvních dvou sloupcích (mají číslo 1 a 2).


21. 10. 2020
Krásnou středu.
Dnešní online výuka:
ČJ - paní učitelka - připravte si PS a penál
M - paní asistentka - připravte si PS a penál

Dnešní úkoly:
ČJ:
PS - Při online výuce si společně uděláme 15/2, 3
Samostatně - do školního sešitu si opište následující zápis:

21. října
Druhy vět

oznamovací .
tázací ?
rozkazovací ! nebo .
přací . 

Zápis vyfoťte a pošlete.

Další úkoly:
M:
PS - str. 24 - společně při online výuce cv. 1, 2
samostatně - 24/3, 5 (FOTO)
AJ
Znovu si zkuste přečíst v učebnici názvy školních potřeb, zopakujte si barvy.
UČ - str. 16/cv. 1, 2, 3 (FOTO)

20. 10. 2020
Přeji pěkné úterý.
Dnešní online výuka:
ČJ - paní asistentka - připravte si pracovní sešity a penály
AJ - paní učitelka - připravte si učebnice a penály.

Dnešní úkoly:
Během online výuky či po skončení - NE dřív! - PS - str. 15/cv. 1
Samostatně - 15/4
Písanka - str. 13 - na posledních ě řádcích piš každé písmeno jen jednou. (FOTO)
M:
PS - str. 25/cv. 2 - a+b, 3 (podle zadání máte psát 3 čísla - pište na každý řádek pouze 1), cv. 4 (FOTO všech tří cvičení)
AJ:
UČ - str. 14 - projdeme společně při online výuce
Opakujeme si barvy.
Trénujeme psaní barev anglicky - list ze složky - tabulka s hvězdičkami - opiš do obou sloupců slovo anglicky, hvězdičku na začátku řádku vybarvi správnou barvou.
S výslovností vám může pomoci následující odkaz:
https://www.helpforenglish.cz/article/2006072406-easy-colours
Stiskněte vždy levý reproduktor (britská angličtina)

19.10.2020
Dobrý den,
obědy je možné zaplatit ve sborovně školy dnes mezi 8,30 a 9,30 h.

Moji milí druháčci, je tu pondělí a s ním začátek nového týdne. 
I dnes se spolu uvidíme při online výuce:
ČJ - paní učitelka - připravte si list - ČJ - pohádka o veliké řepě
M - paní asistentka - připravte si pracovní sešit a penál

Dnešní úkoly:
ČJ:
V pracovním listu pracujte až po skončení online výuky. (FOTO)
M:
PS - str. 23 - nedělat před online výukou! cv. 1, 2 a 4
Samostatně si vypracujte ostatní cv. na stránce (FOTO celé hotové stránky)
PRV:
Do souborů v Teamsech (najděte si předmět prvouka, pak soubory - je tam zatím jen tento 1 soubor) jsem vám vložila obrázek z učebnice. Prohlédněte si, které rostliny rostou u rybníka a kteří živočichové v něm nebo v jeho blízkosti žijí. Pod obrázkem si přečtěte, jaký význam rybník má. 
Potom pracujte v PS - str. 15 (obrázek z učebnice můžete mít při práci otevřený) FOTO


16. 10. 2020
Milí druháčci, i vás zdravím v pátek - v poslední den tohoto týdne.
Naše včerejší online výuka byla fajn. Krásně jste se mnou pracovali a udělali jsme velký kus práce. I na dnešní den máme naplánovaná společná setkání:
ČJ - online výuka s paní asistentkou (8:00) - připravte si pracovní sešit a penál
M - online výuka s paní učitelkou (9:30) - připravte si sešity a penály
Další úkoly:
ČJ:
PS - str. 14 - celá strana (foto)
Písanka - str. 12
M:
str. 79/ 4, 5
str. 22/ 1, 2 (foto)
V úterý budeme mít online angličtinu, tak si přes víkend zopakujte slovíčka.
Přeji pohodový víkend.

15. 10. 2020
Krásný čtvrtek, druháčci. Za včerejší práci vás moc chválím.
Hned v úvodu se s vámi, rodiče, chci domluvit na drobné úpravě v posílání úkolů. Pokud je posíláte přes WhatsApp, neposílejte je do skupiny, ale přímo mě. Chápu, že to dnešní nepřetržité dopolední pípání pro vás asi nebylo úplně příjemné, tímto tomu zabráníme. Jinak můžete posílat úkoly i mailem nebo přes komentáře v Teamsech. 

Jsem ráda, že se nám téměř všem včera podařilo spojit. Dnes zkusím vysílat ze školy, tak uvidíme, jestli bude spojení ještě o něco lepší. Rodiče, chci vás o něco poprosit - pokud se nezvládnete připojit k výuce, nevolejte mi během výuky - úplně mi to přeruší spojení s celou skupinou. Nic se neděje, v takovém případě pracujte podle instrukcí na webu školy. Druháčka posaďte s počítačem někam, kde je klid. Všechny okolní zvuky také velmi ruší vysílání.
Online výuka:
ČJ - paní učitelka (od 9:00)- připravte si Pracovní sešit a penál
PRV - paní asistentka (10:30)

Další úkoly:
ČJ - pracovní list ze složky - ČJ - 1 (foto)
PS - 13/4a, b (správnou možnost označ křížkem)(foto)+ dobrovolně i d)
M:
78/3c(foto)
79/1 - jen ústně
79/2 (pouze 1 věc)
79/3 - v každé řadě je správně pouze 1 tvar
PRV:
14/křížovka a text dole (foto)

14. 10. 2020
Druháčci, přeji vám příjemný vstup do distanční výuky.
Dnešní online výuka:
ČJ - paní asistentka (od 8:00) - připravte si pracovní sešit
M - paní učitelka (od 9:30) - připravte si pracovní sešit
Další úkoly:
ČJ:
Písanka - str. 11 - piš celou stránku (kromě diktátu písmen)
Po skončení online výuky - PS - str. 12/cv. 1 (a, b, c), cv. 2
Čtení z vlastní knížky.
M:
Dopočítej str. 21 (pošli foto)
po skončení online výuky - str. 78 - cv. 2-a) (pošli foto)
Ať se daří!

13. 10. 2020
Dnes žáci přinesli domů složku s pracovními listy, které budeme využívat při distančním vzdělávání.
Úkoly budu zadávat vždy den předem v odpoledních nebo večerních hodinách. Najdete je zde na webu. Některé úkoly mi budete zasílat vyfocené ke kontrole - mailem nebo přes WhatsApp. Žáci mají v žákovské knížce vložené rozvrhy online výuky a nalepené přihlašovací údaje pro aplikaci Teams, ve které bude online výuka probíhat. Bližší podrobnosti se dozvíte na rodičovské schůzce. 


12.10.2020 22,45
V návaznosti na právě proběhlý mítink vlády ČR prosím rodiče o účast na zítřejší schůzce na hřišti TJ Hrubý Jeseník. Info níže.
Děkuji Oberhel Jaroslav

12.10.2020
Vzhledem k aktuální situaci proběhne zítra 13.10.2020 od 15,30 hod. rodičovská schůzka. Předmětem schůzky budou informace ohledně distanční výuky v případě uzavření školy. Z důvodu vyhlášených opatření proběhne schůzka pod venkovní střechou na fotbalovém hřišti v Hrubém Jeseníku. Účast jednoho zákonného zástupce nutná.
Z důvodu rodičovské schůzky zítra nejsou kroužky.

Dú: Dokonči čtecí list.
Připomínám, zítra na PČ si přineste vylisované listy
Informaci v ŽK o zítřejší rodičovské schůzce podepište.(str.26)

Dú pro marody:M -PS str. 20/1,3

9. 10. 2020
Trénujte abecedu. V pondělí vás čeká malý "testík" na řazení písmen i slov. Opakujte si i prvouku, v úterý si ověřím, jak učivo zvládáte - kapitola o bezpečnosti na silnici (PS str. 10 - 12). Přeji pěkný víkend.

8. 10. 2020
Dú: Dokončit prac. list - Kdo nestihl ve škole.
Zítra - projektový den "Malý inženýr". Učíme se pouze první vyučovací hodinu - ČJ. 


7. 10. 2020
Dú: AJ - Trénuj slovíčka. - ČÍSLA!
Na příští hodinu PČ (13.10.) si přineste vylisované listy - 20ks.

V pátek budeme mít projektový den - Malá technická univerzita - Malý inženýr. Přijdeme o prvouku. Ať si ji žáci vezmou s sebou zítra, nahradíme si ji. Děkuji.

6. 10. 2020
Dú: Písanka: str. 10 - Čti a plň úkoly. Obrázky na stránce vybarvi.


5.10.2020
Zítra není sportovní kroužek.

Dú: M - PS str. 17/cv.2

2. 10. 2020
V notýsku mají žáci zapsané obědy za září. Připomínám povinnost úhrady nejpozději do 15. října.
DÚ - Prac. list - 9/1 + 10/1
Trénujeme počítání s přechodem. Možno využít web:
https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-20-s-prechodem
Nezapomeňte se podívat po knížce.
Pěkný víkend.

1. 10. 2020
DÚ - ČJ - PS - 10/1 - Řadíme slova podle abecedy. Nezapomeň, že slova, která začínají stejným písmenem, řadíme podle druhého písmenka...
Někteří druháčci potřebují nutně zlepšit čtení. Přes víkend doma vyberte druháčkovi vhodnou knížku, kterou bude v prvním pololetí číst. V pondělí mi ji přinesou žáci ukázat. Pokud někdo doma vhodnou knížku nemá, může si ve škole nějakou zapůjčit. (V takovém případě prosím rodiče, aby mi dali včas vědět, abych měla přehled, kolik knih mám připravit.)
Zítra - Projektový den "Malý architekt". Učíme se pouze první vyučovací hodinu.

30. 9. 2020
DÚ - M - 15/1, 3
AJ - ti, co dnes neuměli básničku, se ji do zítřka doučí!
V pátek budeme mít projektový den - Malá technická univerzita - Malý architekt. Přijdeme o prvouku. Ať si ji žáci vezmou s sebou zítra, nahradíme si ji. Děkuji.

Úkoly pro marody:
ČJ - PS - 9/3, 4
AJ - UČ - 12/3 + 13/6, trénuj čtení a překlad čísel, opakuj básničku.
Slabikář - čti - 110 - Domov + 111/cv. modrý trojúhelník - vybarvuj stejnou barvou vhodné dvojice
Písanka - str. 8

25. 9. 2020
DÚ - pracovní list - obě strany - trénuj rozklady a sčítání do 20 s přechodem desítky

24. 9. 2020
Jsem ráda, že jste se včera snažili doučit abecedu, dnes vám to šlo všem o moc lépe než včera. 😉 Někteří ale ještě potřebují na jedničku trochu dotrénovat.
DÚ:
Počítáme do 20 s přechodem přes deset. V dnešním úkolu si to procvičíte.
M - PS - 13/2
AJ (úkol na středu) - Trénujeme počítání do 12.
Nauč se básničku (str. 12)
Doplň poslední sloupec tabulky nalepené v sešitu. (Ještě jednou opiš slovíčka z prvního sloupce.)

23. 9. 2020
DÚ - Někteří z druháčků podcenili včerejší domácí přípravu a na abecedu se ani nepodívali. Trénujte, zítra si opět prověřím. 

22. 9. 2020
DÚ:
ČJ - Nauč se odříkávat abecedu. Najdeš ji ve školním sešitě.
Zopakuj si slovíčka z AJ
PRV - str. 9 - dobarvi obrázky

21. 9. 2020
DÚ - Čti - SL - str. 109 - trénuj plynulé hlasité čtení
Písanka - str. 5 - dopiš stránku
Stále trénujeme počítání do 11 s přechodem a sčítání a odčítání do 10 bez prstů!

18. 9. 2020
DÚ - M - PS - 12/3 - Nauč se zpaměti, v pondělí si vyzkouším, jak ti to jde.
2 žáci mají doplnit do PS z ČJ jedno cv., které nestihli udělat ve škole. 
V úterý z důvodu školení ped. pracovníků odpadá sportovní i počítačový kroužek

Úkoly pro marody:
ČJ:
PS - 6/3 (jen ústně), 4, 5
- str. 7/7
M:
PS - 12/1, 2, 3
PRV:
str. 8 - odstřihni malé obrázky na okraji stránek 8, 9, dolep je k správným obrázkům na str. 8
V úterý z důvodu školení ped. pracovníků odpadá sportovní i počítačový kroužek

17. 9. 2020
Prosím rodiče o důkladnější dohled nad domácí přípravou žáků. Někteří žáci zapomínají pomůcky (angličtina, písanka...) nebo dokonce i domácí úkoly. Je začátek školního roku a někteří nemají pořádně vybavené penály. Také je potřeba obalit sešity a učebnice.
DÚ - M - str. 11/cv. 3
Začínáme počítat do 20 s přechodem přes desítku. Některým žákům ale dělá problém počítání do 10 bez prstů, to by již měli zvládat. Proto doporučuji pravidelně trénovat.
Opakujte si pravidelně slovíčka z angličtiny - zkoušejte je číst. Dnes se to všem úplně nedařilo.

Úkoly pro marody:
M - str. 11
Č - Slabikář - čti str. 106
AJ - 9/6

15.9.2020
Zítra poběžíme Olympijský běh. Do školy přijdou žáci ve sportovním, vezmou si batůžek s penálem, pitím a svačinou. 
Končit budeme mezi 11,30 - 12,00. Odpadá divadelní kroužek.

Dú: M - PS str.10( dokončit)


14. 9. 2020
Připomínáme platbu obědů do 15. 9. a platbu pomůcek a prac. sešitů do 30. 9.

Dú: Písanka str. 4 (dokončit)

Dú pro marody:
ČJ - PS str. 5/2,3
M - PS str. 8/cv.7, str. 9 celá (kromě cv. 1d,6), str. 10/cv1
Písanka: str. 4


10. 9. 2020
Dú:
M - PS str. 8/2,3
AJ - slovíčka + kdo nestihl - UČ str. 8/3
Zítra nás čeká první projektový den Malé technické univerzity "Stavitel města". Učíme se pouze 1. vyučovací hodinu. S sebou Český jazyk a penál.

9. 9. 2020
Dú: ČJ str. 3/cv.5 (psacím p.)
Písanka - dokonči stránku.

Je nutné podepisovat domácí úkoly!

4. 9. 2020
Zájmové kroužky začínají od pondělí 7. 9. 2020.
DÚ: Úkol ze včerejší AJ - do sešitu vypiš překlad ke slovíčkům
z 1. lekce - najdeš na str. 87.

3. 9. 2020
DÚ: ČJ - Piš pracovní list.
Někteří z vás zapoměli písmenka - trénujte!

2. 9. 2020
Prosím o doplnění nevyplněných formulářů a přihlášek (ŠD, dotazník o technické vybavenosti pro online výuku) a kompletní doplnění prvních 2 stran v žákovské knížce. 
Dnes žáci dostali rozvrh hodin, mají ho nelepený v úkolníčku. 
Od zítřka probíhá běžná výuka v celém rozsahu, prosím o dopomoc s přípravou aktovky (dnes některým žákům chyběl i penál!).
Žáci mají v úkolníčku zapsanou částku za obědy za červen.


Školní rok 2020/2021 – Důležité informace

1. den školní docházky - žáci 2. – 5. ročníku
První školní den probíhá obvyklým způsobem. Žáci přichází do školy samostatně – bez doprovodu rodičů (viz. Protiepidemická opatření). Po příchodu do školy provedou hygienu rukou, rouška není vyžadována. Ze školy odchází po první vyučovací hodině, družina není v provozu. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________


26. 6. 2020
Pondělí - hry v přírodě
Na sebe: sportovní oblečení a vhodnou obuv
S sebou: malý batůžek, pláštěnka, kapesné na zmrzlinu, svačina, pití.
Úterý:
S sebou desky na vysvědčení
Děti, které jsou teď doma, přinesou s sebou navíc do školy čestné prohlášení, Slabikář a větší igelitovou tašku na výkresy a výtvarné potřeby...


23. 6. 2020
Přeji vám příjemné úterý.
Až si žáci půjdou v úterý pro vysvědčení, je nutné, aby s sebou měli vytištěné a vyplněné čestné prohlášení. Najdete ho jako přílohu na konci Pravidel provozu ZŠ po znovuotevření:
http://zshrjesenik.cz/arch/dokumenty%20%C5%A1koln%C3%AD/OTEV%C5%98EN%C3%8D%20%C5%A0KOLY%20PO%20NOUZOV%C3%89M%20STAVU/PROVOZ%20Z%C5%A0%20DO%20KONCE%20%C5%A0KOLN%C3%8DHO%20ROKU%202019-2020.pdf

Jak jsem psala již včera, učit se budeme už pouze do čtvrtka. Proto jsem se rozhodla, vypsat vám dnes úkoly do konce týdne:
ČJ:
Opakujte si učivo 2. ročníku, využít můžete následující weby:
1) https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php
2) https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida
3) https://www.gramar.in/cs/#2
M:
PS - str. 75/4, 5 + 76/1, 2 + 77/1
Pracovní sešit z matematiky prosím nevyhazujte a uschovejte ho na příští rok - ještě nám zbývá 1 kapitola z geometrie.
Počítání můžeš procvičovat zde:
1) https://www.matika.in/cs/#2
2) https://skolakov.eu/matematika-2-trida
AJ:
Opakuj si probranou slovní zásobu. Procvičovat můžeš zde:
https://www.umimeanglicky.cz/


22. 6. 2020
Důležité organizační pokyny:
Předávání vysvědčení proběhne v úterý 30.6. od 7,45 do 8,15 a bude společné pro všechny žáky (včetně těch, co se nyní vzdělávají doma). Po rozdání vysvědčení všichni žáci odchází domů, družina bude v úterý uzavřena.

Program do konce roku:
Do čtvrtka bude probíhat výuka.
Pátek:
S sebou větší igelitku - žáci si budou odnášet výkresy.
Druháci odevzdávají učebnice - ČJ + Čítanka (ti, kteří jsou doma až 30. 6. 2020). 
Promítání filmu.
Pondělí - Hry v přírodě + zmrzlina (kapesné s sebou)
Úterý - předání vysvědčení
Dnešní úkoly:
ČJ:
Psali jsme diktát. Trénujte pravopis na:
http://www.rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-2rocnik.html
M:
75/1, 2, 3
67 - trénuj násobení - uvidíš, jak se ti bude dařit, stačí půl stránky. 
PRV: dokončujeme pracovní sešit, opakujeme léto
19. 6. 2020
Zdravím vás i v pátek a posílám poslední úkoly tohoto týdne:
ČJ:
Písanka - str. 38
Opakujeme, opakuj i ty - libovolné téma online na:
http://www.rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-2rocnik.html
M:
Stále opakujeme násobení a dělení, násobkové řady. Příští týden dokončíme geometrii.
PS - str. 65 - dokonči stránku
str. 66 - celá strana
AJ - opakuj si slovní zásobu z celého roku - popros některého z rodičů, ať ti namátkově říkají slovíčka střídavě z různých lekcí, ověříš si, co ses letos naučil/a.Hned uvidíš, co si pamatuješ, ale i která slovíčka jsi zapomněl/a. Stačí procvičovat asi 10 minut.😉
Pěkný víkend.

18. 6. 2020
Příjemný čtvrtek, druháčci. Toto jsou vaše dnešní úkoly:
ČJ:
Dnes jsme opakovali větu jednoduchou a souvětí. Můžeš procvičovat zde:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+V%C4%9Bty&topic=05.+V%C4%9Bta+jednoduch%C3%A1%2C+souv%C4%9Bt%C3%AD#selid
Písanka - str. 37
M:
Stále trénujeme násobilku 5, ale i 3, 4, 2.
PS - str. 65 - cv. 1, 2, 3, 4, 8

17. 6. 2020
Přeji vám krásnou středu. Vaše dnešní úkoly jsou následující:
ČJ:
Pracovní list - synonyma (najdete v emailu).
Písanka - str. 36
M:
str. 64 - cv. 1 - ústně, ostatní cv. písemně.

16. 6. 2020
Pěkné úterý. Toto jsou vaše dnešní úkoly:
ČJ:
Dnes jsme pokračovali v opakování významu slov - slova protikladná, pracovali jsme pouze ústně a hráli jsme hry, dnes tedy pro vás nemám z ČJ žádné písemné úkoly
M - trénuj násobení a dělení 5, opakuj násobky 5
PS - dokonči str. 63, str. 67 - cv. 1, 2
AJ:
Opakujeme slovíčka z celého roku - pouze ústně

15. 6. 2020
Přeji příjemný začátek nového týdne.
ČJ:
Opakujeme význam slov - prac. list najdeš v emailu
M - procvičujeme násobky a násobení 5 - PS - str. 63/1, 2, 3
PRV:
Ptáci a jejich hnízda, PS: str. 63
Opakování str. 64, dobrovolně str. 65
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS2/JaMS2.mc&pageord=185
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS2/JaMS2.mc&pageord=186
PS: str. 66

12. 6. 2020
Zdravím vás i v pátek. Zde jsou poslední úkoly tohoto týdne:
ČJ:
Pracovní list - č. 7 - najdete v emailu.
Písanka - str. 35
Čti a plň úkoly zde:
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ee3386675009
M:
Dnes začínáme s násobilkou 5. Dařilo se nám dobře, doufám, že vám to půjde stejně.
PS - str. 62 - celá strana + 63/1 - trénuj doma násobení 5.
Do mailu jsem vám vložila i pracovní list na opakování násobení 4. 
Přeji vám hezký víkend.😎🌞

11. 6. 2020
Pěkný čtvrtek. Zde jsou vaše dnešní úkoly:
ČJ:
Dnes jsme psali diktát + sloh. Opakujte abecedu, prac. list pošlu až zítra. 
Napište slohové cvičení na téma: Jak bych chtěl strávit letní prázdniny. (Stačí pár vět - kam bych se chtěl podívat, co bych chtěl vidět, zažít...)- pošli foto
M:
Opakuj si násobení a dělení 4 - hráli jsme jen hry, takže dnes žádné písemné úkoly.

10. 6. 2020
Přeji vám příjemnou středu.
Zopakujte si abecedu. Zítra vám pošlu pracovní list.
Trénovat můžete na:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/abeceda
Písanka - str. 34
Přečti si text a plň úkoly zde:
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ee0af7d3beae
M:
Seznamte se s jednotkami délky a s měřením délky.
PS - 73, 74
Ještě mám pro vás inspiraci na tvoření. Při výtvarné výchově jsme dnes malovali na kameny a zdobili je ubrouskovou technikou. Když budete mít chuť, také si to můžete vyzkoušet. (K lepení ubrousků se dá použít herkules naředěný vodou.) Návod najdete zde:
https://www.youtube.com/watch?v=F3QA2zL-8yI
Druháčci, kteří jsou ve škole, vás moc pozdravují. Mám vám od nich vyřídit, abyste určitě přišli v září do školy.😊

9. 6. 2020
Krásné úterý. Zde jsou vaše dnešní úkoly:
ČJ:
Opakujeme druhy vět - pracovní list č. 4
M:
str. 61 - celá strana
AJ:
UČ str. 85

8. 6. 2020
Zdravím vás po víkendu.
ČJ:
Stále trénujeme rozlišování vět jednoduchých a souvětí:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+V%C4%9Bty&topic=05.+V%C4%9Bta+jednoduch%C3%A1%2C+souv%C4%9Bt%C3%AD#selid
V emailu máte 2 pracovní listy. Dnes si udělejte list č. 6, zítra budeme pracovat v listu 4.
M:
PS - str. 60 - celá strana. Některá cv. jsou chybně číslovaná. 
U prvního cv. 4 (Hajný...) vás chci upozornit na to, že se jedná o "chyták" Řešením není číslo 18, jak se většina vašich spolužáků domnívala, ale ... - zkuste mi vaše řešení napsat.😉
Domácí ptáci
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS2/JaMS2.mc&pageord=28
Do sešitu prvouky si vypiš ( samec, samice, mládě) domácích ptáků
PS: str. 62
5. 6. 2020
Ahoj děti. Dnes je pátek a s ním i poslední úkoly tohoto týdne:
ČJ:
Dnes jsme velkou část hodiny věnovali rozlišování vět jednoduchých a souvětí. Počítáme slovesa, všímáme si čárek i spojek ve větách - ty nám mohou napovědět. (Ne vždy ale musí čárka oddělovat věty. Někdy odděluje pouze slova. Stejné je to i u spojek - mohou spojovat jak věty, tak i slova.) Věty čteme nahlas, vnímáme intonaci věty - kdy uděláme pauzu, klesáme hlasem - i podle toho se dá poznat, zda se jedná o větu jednoduchou či souvětí.
Procvičovat můžete na následujících odkazech:
1) http://www.brumlik.estranky.cz/file/1007/vjs.htm
2) https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+V%C4%9Bty&topic=05.+V%C4%9Bta+jednoduch%C3%A1%2C+souv%C4%9Bt%C3%AD#selid
(Zde jsme zvládli první cvičení.)
ČJ - PS - str. 40 - celá strana
M:
Opakujeme násobky čísel 2, 3, 4 a násobení a dělení čísly 2, 3, 4.
PS - str. 59 - celá strana
AJ:
Zopakuj si učivo z lekce 19 - názvy zvířat, říkej ve větách, jakou mají zvířata barvu, kolik mají nohou, očí, uší. (A chicken is yellow. A cow has got four legs...).
Lekce 20 - připomeň si slovíčka z 1. ročníku - nám se dnes opravdu dařilo. Zároveň jsme si znovu připomněli i další dopravní prostředky - z lekce 17, na které jste pracovali doma, když byly zavřené školy.
UČ - str. 84 - celá strana.
Přeji vám všem pěkný víkend.

4. 6. 2020
Ahoj děti. Toto jsou vaše dnešní úkoly:
ČJ - PS - str. 38, 39
M - str. 58 - dokonči stránku

3. 6. 2020
Středeční úkoly:
ČJ:
Dnes si objasníme, co jsou věty jednoduché a souvětí.
Větný celek, který je tvořený jednou větou (obsahuje 1 sloveso), nazýváme věta jednoduchá.
Větný celek, který je tvořen dvěma či více větami (obsahuje více sloves), nazýváme souvětí.
Jednotlivé věty jsou do souvětí spojeny pomocí spojek. Např.:
Babička přišla domů a svlékla si kabát. (Jsou zde 2 slovesa - přišla + svlékla, proto se jedná o souvětí, které se skládá ze 2 vět. První věta: Babička přišla domů, 2. věta: svlékla si kabát. Věty jsou spojeny spojkou a.)
Vyzkoušej si spojování vět jednoduchých do souvětí - PS - str. 37. 
Až budeš psát souvětí, velké písmeno bude pouze na začátku první věty a tečka pouze na konci druhé věty. Například:
Chodíme do školy. + spojka protože + Chceme být vzdělaní.
Souvětí: Chodíme do školy, protože chceme být vzdělaní.
Písanka - až str. 32
Čtení: Nemusíš tisknout, můžeš pracovat online.
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ed7863639383
M:
57/1, 2
58/1, 2
59/7

2. 6. 2020
Ahoj děti, zde jsou vaše dnešní úkoly:
ČJ:
Na dnešek a zítřek jsem vám nachystala opakovací pracovní listy. Najdete je v emailu.
M:
Dnes budeme vyvozovat násobky 4 - pracuj obdobně jako u násobků 3
PS - str. 56 - celá strana
Trénuj odříkávání násobků.
AJ:
Opakuj si slovíčka - On the farm
UČ -str. 81/5, 6 (do křížovky patří u slova kuře delší varianta slova)

1. 6. 2020
ČJ + M: Dnes najdete úkoly v emailu.
PRV: Hospodářská zvířata
Zápis do sešitu: prase, koza, ovce, kůň, tur domácí ( samec, samice, mládě) utvoř si tabulku ze zvířat, nakresli si obrázek
PS: str. 60, 61

29. 5. 2020
První týden ve škole je za námi. Posílám vám poslední úkoly tohoto týdne:
ČJ:
Stále opakujeme.
PS:
str. 44/2
str. 45/1, 2
M:
PS - str. 55 - celá strana
S jednotkami hmotnosti a objemu se setkáváme poprvé. Prosím rodiče, aby dětem velice jednoduše vysvětlili, kdy se s nimi potkáváme (nakupování, vaření). 
Hmotnost - udává, kolik co váží. 
Objem - udává velikost prostoru/nádoby (např. kolik vody se do ní vejde...).
Pro nás je dnes důležité, aby se žáci naučili i v příkladech zapisovat jednotky (kilogram - kg, litr - l). 
Např.: 4kg + 3kg = 7kg (Počítáme s čísly, k výsledku připíšeme jednotky).
AJ:
Opakujeme názvy zvířat, seznámili jsme se se zvuky. Zpívali jsme písničku - Old MacDonald had a farm. Také si ji můžete zazpívat.
Text písničky najdete v učebnici - str. 79 - pod obrázkem. V písni v učebnici je has a farm (má farmu), ve většině písniček je had a farm - (měl farmu), tak aby vás to nezaskočilo. Také pořadí zvířátek a některé zvuky se mohou lišit. V různých verzích písničky nejsou stejné. 
Písničku najdete třeba zde:
https://www.youtube.com/watch?v=BfnGM_HoVF0
Zvuky zvířat nebudu vyžadovat, ale seznamte se s nimi - str. 79 - druhá odrážka (puntík) v levém sloupci.
Písemně - UČ - str. 80/2, 3 + 80/4 (Zvuky spojovat nemusíte.)
Přeji vám krásný víkend.

28. 5. 2020
ČJ:
PS - str. 43 - celá strana (Pozor, ve cv. 3 je chyba tisku - je zde slovo _ňka - má být t_ňka.)
M:
Dnes jsme opakovali násobení a dělení 3.
PS - str. 54 - celá strana

27. 5. 2020
Žáci dnes ve škole dostali obálku s vrácenými penězi za školu v přírodě poníženou o 150,- (storno). Nepřítomní dostanou obnos společně s vysvědčením.
Úkoly za středu:
ČJ:
Stále opakujeme probrané učivo.
PS - str. 42
Písanka - str. 28, 29
M:
Přenášení úseček. - Stejně jako při porovnávání délky úseček si pomáháme proužkem papíru. Podívejte se na video:
https://www.youtube.com/watch?v=BjKp9vQfvUU
Vyzkoušejte si sami v PS - str. 72 - celá stránka
Ve zbytku času se děti zabavily úkoly pro volnou chvíli - str. 70
Dnes jsme také měli pracovní činnosti. Skládali jsme papírový kelímek. Pokud si to také chcete vyzkoušet, zde je návod:
https://www.youtube.com/watch?v=lg_p_aTHGoI

26. 5. 2020
Zdravím vás ze školy a posílám vám dnešní úkoly:
ČJ:
Opakujeme probrané učivo.
PS - str. 41 - celá stránka
M:
Dnes se pustíme do geometrie. Zopakuj si, jaké druhy čar známe (přímá, křivá, lomená). Připomeň si, co víš o přímce a úsečce:
Přímka = přímá čára, nemá konec ani začátek, pojmenováváme ji pomocí malých psacích písmen.
Úsečka = přímá čára, má konec i začátek (krajní body). Pojmenováváme ji pomocí krajních bodů - velkými tiskacími písmeny.
Dnes budeme porovnávat délku úsečky.
PS - str. 71:
cv. 1 - Pozoruj,vyzkoušej si (máš mít připravené špejle).
Rozhodni, zda je dřívko delší/kratší/stejně dlouhé - správné slovo zakroužkuj.
cv. 2 - Toto cvičení ti názorně ukazuje, jak můžeme bez měření porovnat délku úseček, které k sobě nemůžeme přisunout tak, jak jsme to udělali u špejlí. (Modrý pruh je proužek papíru.)
cv. 3 - Pracujte podle cv. 2 - Sami si vyzkoušejte pomocí proužku papíru porovnat délku úseček:
1) Přilož papír k úsečce EF a tužkou na papír přesně vyznač polohu bodů E, F. 
2) Proužek papíru posuň k úsečce GH tak, aby bod E byl u bodu G.
3) Nyní vidíš, která z úseček je delší a která je kratší.
4) Pomocí znamének pro porovnání (větší/menší) zapiš.
cv. 4 - opět si zkus pomocí proužku papíru úsečky porovnat. 
Pokud jsi pracoval/a přesně, zjistil/a jsi, že jsou obě úsečky stejně dlouhé. Říkáme, že takové 2 úsečky jsou shodné. Zapíšeme pomocí =, nad kterým je vlnovka.
AJ:
Opakovali jsme slovíčka, která jste se naučili během domácího vyučování. Také si je projdi a připomeň. Začali jsme s novou lekcí - Domácí zvířata - str. 78.
Písemně - 80/1

25. 5. 2020
Přeji vám hezké pondělí. Dnešní úkoly jsou následující:
ČJ:
Opakujeme psaní velkých písmen.
PS - 36/ 2, 3, 4
M:
PS - str. 53 - celá strana (cv. 5, 6 jsou dobrovolná, ostatní cv. povinná).
Na úterý si připravte 2 špejle, každou rozlomte na 2 části tak, aby žádný z 4 kousků nebyl stejně dlouhý. (Budeme porovnávat jejich délku.) Dále si připravte 3 proužky papíru (asi 15 cm dlouhé).
PRV - kopie pracovního listu Vám bude zaslána do mailu, vypracujte pouze křížovky, a ty nalepte do sešitu PRV.

21. 5. 2020
Pěkný čtvrtek, druháčci.
Už déle než 2 měsíce se učíte doma. Odvedli jste velký kus práce a zasloužíte si odměnu. Proto jsem se rozhodla, že vám v pátek nebudu posílat žádné úkoly. Ty dnešní jsou tedy poslední. 
Milí rodiče, i vás stálo domácí vyučování spoustu sil. Oceňuji to, jak jste své děti během domácí výuky podporovali a pomáhali jim. Vaší spolupráce si velice vážím a moc vám děkuji. 
Pod dnešními úkoly najdete organizační pokyny pro výuku od 25. 5. 2020. Vy, jejichž děti do školy nenastoupí, sledujte dál webové stránky školy. I nadále zde budu pro vaše děti vypisovat úkoly.
Dnešní úkoly jsou následující:
ČJ:
Předpokládám, že k vám dnes dorazilo moje překvapení. (Pokud nevíte, o čem je řeč, tak vydržte, je na cestě.) S ním souvisí i váš poslední "úkol" z českého jazyka.
M:
52/5, 6, 7

Organizační záležitosti – výuka od 25. 5. 2020:
Příchod do školy:
Žáci čekají před vchodem na učitele, který si je vyzvedne.
Rodičům není vstup do budovy školy povolen.
7:30 – zadní vchod do školy. Dodržujte čas příchodu!
V prostorech ZŠ se žák chová dle pokynů zaměstnanců školy.
Rozvržení předmětů:
Každý den – ČJ + M
Pondělí – navíc PRV, úterý a pátek - navíc AJ
Pitný režim na celé dopoledne zajistí rodiče. U oběda bude k dispozici.
Po skončení výuky – v 11:40 - žáci odchází na oběd, poté do družiny.
Vyzvedávání žáků z družiny:
Rodič se ohlásí zvonkem a vyčká na dítě před školou.


20. 5. 2020
Krásnou středu. Vaše úkoly pro dnešní den jsou následující:
ČJ:
35/3, 4
36/1
Trénovat psaní vlastních jmen můžeš zde:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04b.+Jm%C3%A9na&topic=01.+Jm%C3%A9na+obecn%C3%A1+a+jm%C3%A9na+vlastn%C3%AD#selid
M:
52/1 - Tvoř 4 příklady (2 na násobení a 2 na dělení), znázorni je - např.:
4 . 3 = 12
3 . 4 = 12
12 : 3 = 4
12 : 4 = 3
AJ:
Zopakuj si slovíčka prostřednictvím kvízu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJdcVuiTTpfRkjp6hc9_juyoKillhVl5Mg-GCScXf_D78Gzw/viewform?usp=sf_link

19. 5. 2020
Přeji vám pěkné úterý. Zde jsou vaše dnešní úkoly:
ČJ:
Pokračujeme v procvičování psaní vlastních jmen.
34/2, 3, 4
35/1
M:
Dnes budeme dělit třemi.Začni videem:
https://www.youtube.com/watch?v=F0IHqEQ08Pg (začátek 26:00, sleduj do konce)
51/1, 2
Dále opakuj na webech:
1) https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/mlsny-zajic/nasobeni3priklad1.htm
2) https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pexeso-nasobeni/hra1.html

18. 5. 2020
Druháčci, vítám vás v novém týdnu. Tentokrát jsem si pro vás připravila tyto úkoly:
ČJ:
Procvičujeme psaní vlastních jmen.
PS - str. 33 - celá strana. 
Nezapomeň: obecná jména - začínají malým písmenem, vlastní jména - začínají velkým písmenem.
M:
51/4
52/4, 6 (zatím jen zelenou a žlutou květinu).
53/9 - pouze prvních 11 příkladů.
Stále doma trénuj násobky 3 a násobení 3, opakuj si násobení a dělení číslem 2.
AJ:
Opakuj slovíčka z lekce 18, na středu vám připravím opakovací kvíz.
Učebnice - str. 76/1 - všimni si předložek:
AT - at home (doma), at school (ve škole)
IN - in the park
77/6 - Nakresli a POPIŠ části domu.
Prv:
Domácí zvířata
odkaz: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS2/JaMS2.mc&pageord=182
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS2/JaMS2.mc&pageord=183
Básnička: Opsat do sešitu a  naučit se ji na příští týden. 
https://www.mediacreator.cz/documents/JaMS2/images/pg0026/jams2_1600x1200_page_27_text_0011.png
15. 5. 2020
Krásné páteční ráno, druháčci. Dnešní - poslední úkoly tohoto týdne najdete zde:
ČJ:
Za včerejší kvíz máte pochvalu - pracovali jste dobře, je vidět, že se ve slovních druzích začínáte orientovat.
Dnes si od slovních druhů trochu odpočineme.
Uč - str. 10, 11 - přečti si obě stránky. Podívej se na adresu vyplněnou na pohledu. Co musí adresa obsahovat? Znáš svoji adresu? Dokázal/Dokázala bys ji správně napsat? Všimni si, kde je nalepená poštovní známka. 
Písanka - str. 39 - Vyzkoušej si psaní adresy. (Piš adresu tatínka nebo maminky.) Vzpomeň si, co už víš o psaní vlastních jmen osob a míst, nezapomeň v nich napsat velké písmeno.
Dobrovolný úkol z VV/PČ: Vyrob si vlastní pohlednici. (Můžeš mi poslat foto.)
M:
Online výuka - budeme opakovat násobilku 2 a procvičovat násobky čísla 3. Začínáme v 10:30. Odkaz je zde:
app.ucime.se/lesson/GqQwCNrnZ5zXC39RghhF
Procvičujte na webech:
1) https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/najdi-vetrelce/pocitame.html
2) https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pexeso-nasobeni/hra1.html
3) https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pexeso-deleni/hra2.html
Snad se zítra spojení povede. Budu se na vás těšit.


14. 5. 2020
Pěkný čtvrtek. Zde jsou vaše dnešní úkoly:
ČJ:
Dnes začneme opakovacím kvízem. Pomůže mi zjistit, jestli už dokážete určit slovní druh.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSADRJILejZdbYC67cpbVU0bzzFUveUzq5I33ymIA3sLtIEw/viewform?usp=sf_link
(Nezapomeňte vyplnit své jméno a příjmení, po vyplnění kvízu ODESLAT a podívat se na skóre - váš výsledek.)
Dnes se vrátíme k podstatným jménům a dozvíte se, kterým jménům se říká VLASTNÍ JMÉNA + jaká pravidla platí pro jejich psaní. My už jsme si o tom společně povídali, takže to pro vás úplná novinka nebude. Podívejte se na video:
https://www.youtube.com/watch?v=1kBL4Sdmgyg
Udělejte si zápis do sešitu:
Vlastní jména
- pojmenovávají konkrétní osoby, zvířata, místa
- začínají velkým písmenem
např.: pes Azor, kočka Micka, sestra Tereza, město Nymburk, řeka Labe, hora Sněžka.
(Slova s velkým písmenem na začátku si barevně podtrhněte podle pravítka, velké písmeno barevně vyznačte.)
M:
PS:
50/3, 4, 5
Cvičení 4 si nechte zkontrolovat od rodičů, ať se nenaučíte násobení 3 s chybami.
násobky 3 můžete procvičovat zde:
1) https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/nasobky/prirazovani3.htm
2) https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/nasobky/vyhledavaninasobku3.htm
3) https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/na-trikolkach/nasob3.htm
Začněte pomalu trénovat násobilku 3.

13. 5. 2020
Dobrý den, ahoj děti. Máme tu středu a s ní další úkoly:
ČJ:
PS:
30/3 + rébus
31/1, 2 + rébus
dále můžete procvičovat všechny slovní druhy zde:
1) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni9.html
2) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni10.html
Písanka - str. 27
AJ:
Procvičuj nová slovíčka z pondělí - názvy místností v domě + slovesa.
UČ - 76/2, 3
Názvy místností můžeš trénovat zde:
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/in-the-flat/where-is-it/exercises.html
(Kliknutím myší odkrýváš políčka a  hádáš místnost. Když odkryješ všechna pole, zobrazí se odpověď.) Pozor, nelekněte se - místo living room zde používají sitting room - obě slova jsou správná. I v češtině máme přece pro 1 věc více názvů (hoch - chlapec, zápalka - sirka...).

12. 5. 2020
Milí druháčci, přeji vám krásné úterý. Dnes jsem si pro vás nachystala tyto úkoly:
ČJ:
Dnes budeme opakovat a zároveň se seznámíme s 2 posledními slovními druhy - jsou to částice a citoslovce.
Pusťte si video:
https://www.youtube.com/watch?v=Gs2d24DO90U
Stačí sledovat 7 minut, v další části už jsou dobrovolné aktivity na procvičování.
Do sešitu si udělejte krátký zápis:
Částice
- uvozují věty, nejčastěji přací
- např.: AŤ, KÉŽ, NECHŤ, COŽ, PRÝ, ANO, NE
Citoslovce
- vyjadřují zvuky, pocity, nálady
- např.: BUM, CINK, PRÁSK, TLESK, CRRR, HAF, JÉ, FUJ
M:
Dnes budeme vyvozovat násobky 3.
Podívejte se na video (začátek - 18:14, konec - 26:00):
https://www.youtube.com/watch?v=F0IHqEQ08Pg
50/1, 2
Trénuj odříkávání násobků 3.

11. 5. 2020
Pěkné pondělí, druháčci. Doufám, že jste si během prodlouženého víkendu pořádně odpočinuli. 
Tady jsou vaše dnešní úkoly:
ČJ:
PS - str. 32 - celá strana - opakujeme známé slovní druhy.
M:
PS - str. 49 - celá stránka
AJ:
Dnes budeme mít online výuku - začátek - 10:30, konec - 11:00.
Na online výuku si tentokrát připravte i učebnice. Vstoupit můžete zde:
app.ucime.se/lesson/5UJbgM26PE8IgbTNhXIh
UČ - 77/4, 5
Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit online výuky:
Zopakuj si anglická slovesa ze str. 74.
Připomeň si slovíčka HE(=on), SHE(=ona).
Pokud chceme v angličtině říci, že někdo něco dělá právě teď, přidáváme ke slovesu ing - např.: cooking, eating...
Celá věta pak vypadá takto:
Mum is cooking. (Maminka vaří.)
Dad is reading a book.(Táta si čte knihu.)
She is sleeping. (Ona spí.)
Podívej se na str. 75 - první černý puntík - a seznam se s názvy místností v domě:
KITCHEN = KUCHYŇ
HALL = CHODBA
BEDROOM = LOŽNICE
BATHROOM = KOUPELNA
LIVING ROOM = OBÝVACÍ POKOJ
TOILET = TOALETA (WC)
S výslovností ti může opět pomoci tento odkaz:
https://www.helpforenglish.cz/article/2006072365-house
Nyní si zkus přečíst a přeložit věty na str. 74 - nad obrázkem i pod ním.
UČ - str. 77/4, 5
PRV:
Téma: Ptáci a jejich hnízda
Odkazy: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS2/JaMS2.mc&pageord=181
https://decko.ceskatelevize.cz/co-se-deje-kolem-nas
Pusťte si Vlaďku ( vlaštovku) a čápa ( ten nemá jméno, je tam uveden pouze datum 7. 8. 2019)
Do sešitu si udělej zápis + obrázek o vlaštovce nebo o čápovi - ( výběr nechám na tobě).
HV:
Rytmizace. Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=Zis37jMv1t0

Halí belí
Halí belí, kdo vzal zelí,
už se po tom pátrá.
Kočka není k nalezení,
pes má radši játra.

Vypadá to na králíka,
ten rád zelí chroustá,
ještě více na zajíce,
těch je tady spousta. 


7. 5. 2020
Pěkný čtvrtek, druháčci. 
Moc vás chválím za včerejší kvíz z angličtiny. Omlouvám se vám za vzniklé nepříjemnosti. Navzdory jim jste test všichni zvládli skvěle - po přehodnocení chybného zadání - na plný počet bodů. 
Zítra je volno, proto jsou tyto úkoly posledními úkoly tohoto týdne:
ČJ:
Ti pozornější z vás si určitě všimli, že jsme přeskočili slovní druh číslovky. dnes se k němu vrátíme.
Podívejte se na video: (zastavte v čase 8:30)
https://www.youtube.com/watch?v=4kqCxeQwAKA
Udělejte si zápis do sešitu:
Číslovky
- vyjadřují počet, množství, pořadí
- ptáme se na ně:
KOLIK?
KOLIKÁTÝ?
KOLIKERY?
KOLIKRÁT?
určité - můžeme je zapsat číslem
např.: tři, pátý, osmery
neurčité - neznáme přesný počet
např.: mnoho, málo, několik
PS - 29/3
M:
Dnes si vyzkoušíte dělení po částech - pomocí odčítání. I tento postup jste viděli v minulosti ve videu. Kdo si nevzpomíná, může si připomenout zde: (nesledujte celé, stačí jen úsek 7:33 - 12:35)
https://www.youtube.com/watch?v=wFwNY4d2YJM
Teď už víte, jak na to. Vyzkoušejte si sami:
PS - str. 48 - celá stránka
V neděli je zvláštní den. Každý rok - druhou neděli v květnu totiž slaví svátek všechny maminky. Proto dnes vyhlašuji speciální dobrovolný úkol. Zkuste vymyslet něco, čím v neděli zpříjemníte den svojí mamince - můžete pro ni něco vyrobit, s něčím jí pomoci nebo jí jen něco hezkého říct. Zaslouží si to. :-)
Přeji vám krásný prodloužený víkend.

6. 5. 2020
Krásné ráno, druháčci. Dnes jsem si pro vás připravila tyto úkoly:
ČJ: Opakujeme slovní druhy. Dnes si připravte i nůžky a lepidlo.
PS - str. 28 + str. 31 - Manipulační činnosti - přílohy najdeš na konci pracovního sešitu (za stranou 46). Podle přerušované čáry kartičky odstřihni a rozstříhej. Nalep je na správné místo.
Procvičuj na počítači:
1) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni7.html
2) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni8.html
Písemný úkol:
Do sešitu opiš pod sebe následující příslovce:
blízko, chladno, rovně, pozdě, venku, bezpečně
Ke každému z těchto slov vytvoř (a zapiš) slovo protikladné.
Písanka - str. 26
AJ:
Nejprve si vyplňte opakovací kvíz. (Postup je stejný jako při posledním kvízu z ČJ. Vyplňte jméno. Po vyřešení kvízu ho nezapomeňte odeslat. Podívejte se na skóre - tedy jak jste dopadli a na správné řešení.) Kvíz najdete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWmdBruB6dv59kcwp1Rx2oKe3zfJ6IPIdb8nNDDEiw59iffw/viewform?usp=sf_link
UČ- str. 74 - Pomalu se pustíme do nové lekce.
Dnes se pouze seznámíme se slovíčky - Nebudeme zatím číst věty, pouze se podívej na slovíčka na velkém obrázku. 
S výslovností ti pomohou tyto odkazy (slovíčka jsou řazena podle abecedy, pro výslovnost zmáčkni levé tlačítko - druhé je pro americkou angličtinu):
https://www.helpforenglish.cz/article/2006072365-house
https://www.helpforenglish.cz/article/2006072420-easy-verbs

5. 5. 2020
Dobrý den, druháčci. 
Moc vás chválím za vyplnění kvízu. Všichni jste si poradili velmi dobře, některým se dokonce podařilo získat plný počet bodů - super. Mám radost, že vám výuka v domácím prostředí tak jde. 
Zde jsou vaše dnešní úkoly:
ČJ - Dnes se seznámíme s dalším slovním druhem - představíme si PŘÍSLOVCE.
Nejprve se podívej na video:
https://www.youtube.com/watch?v=ZKWnZbJs2Yk
V 10: 30 začíná online výuka, končí asi v 11:00. Odkaz je zde:
app.ucime.se/lesson/Y09KCCzeyPNGAlF6Eiac
PS - 30/1, 2 + rébus
M:
PS - 47/2a, 3, 4, 5, 7
Doporučuji vám, abyste si zopakovali AJ - lekce 17. Na středeční angličtinu vám připravím krátký opakovací kvíz.

4. 5. 2020
ČJ - dnes budeme opakovat slovní druhy, které už známe. Začněte tím, že si projdete poučky v sešitu.
Všichni dnes povinně vyplní opakovací kvíz, který jsem si pro vás připravila. Pomocí kvízu si snadno ověříte, jak učivo zvládáte. Na začátku kvízu je nutné vyplnit jméno a příjmení. Potom už jen myší vybíráte správné odpovědi. Když dokončíte test, klikněte na tlačítko odeslat. Tím kvíz posíláte mně. Po odeslání se před vámi objeví tlačítko - zobrazit skóre. Klikněte na něj. Zobrazí se vám váš výsledek - vpravo nahoře je celkový počet bodů (např. 7/10 - to znamená, že jste získali 7 bodů z 10). Uvidíte také, které otázky jste řešili správně (zelené) a ve kterých jste chybovali (červené), pod každou chybnou najdete správnou odpověď (zpětná vazba).
Kvíz najdete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnTnyztIplINA2GIv7LPaXr1zTP4at5-a-KakGJOciu1bfmQ/viewform?usp=sf_link
Písanka - str. 25
M - PS - 46/4, 5, 6, 7
PRV
první testík: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS2/JaMS2.mc&pageord=214
Výsledek napiš do sešitu. 
video: Opakování, https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS2/JaMS2.mc&pageord=178
video: Jaro u vody - https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS2/JaMS2.mc&pageord=179
Vypište do sešitu rostliny, které můžete vidět u vody. 
Pexeso: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS2/JaMS2.mc&pageord=280
HV:
http://napadydoskolky.blogspot.com/2013/10/houslovy-klic.html
Spočítej, kolik je správných houslových klíčů na obrázku, namaluj si houslový klíč i s notovou osnovou do sešitu.


30. 4. 2020
Přeji vám krásný čtvrtek. Zítra je státní svátek, proto jsou dnešní úkoly posledními úkoly tohoto týdne:
Dnes bych ráda opět vyzkoušela online výuku:

app.ucime.se/lesson/6XxbG3AbClvDvqHP6Vpe

Začínáme v 10:30, končit budeme přibližně v 11:00.
Pokud se vám nepodaří vstoupit do online výuky, netrapte se.
Až skončíme, zavolám vám obvyklým způsobem.
ČJ - PS - 31/3
M - PS:
45/2, 3
46/3
Protože bychom dnes za jiných okolností pálili čarodějnice, mám pro vás pro zpestření dobrovolný úkol. Zkuste si vyrobit svoji vlastní čarodějnici - materiál libovolný (papír, klacíky a větvičky, vlna, kousky látek... zkrátka cokoli vás napadne a máte k dispozici). Nebo... se můžete za čarodějnici/ čaroděje přestrojit sami. Prosím o foto (výrobků nebo masek):-)
Přeji vám krásný prodloužený víkend.

29. 4. 2020
V úvodu bych ráda zhodnotila náš pokus o spojení při online výuce. Celkem (včetně odpoledního vysílání) se mi podařilo spojit se 6 z vás, mám velkou radost. Vím, že to dnes neproběhlo úplně bez obtíží, ale i tak to považuji za úspěch. Všem rodičům velmi děkuji za trpělivost. Věřím, že časem nedostatky vychytáme a naše učení bude zase o něco snazší. 
Dnes jsem si pro vás připravila tyto úkoly:
ČJ:
Představíme si nový slovní druh. Opět jsem pro vás natočila video. Tentokrát jsem natáčela prostřednictvím notebooku a kvalita záznamu není úplně nejlepší, což mě mrzí. Příště to zkusím lépe. Video najdete zde:
https://youtu.be/G6y1OrB7cbE
Po shlédnutí videa si udělejte krátký zápis do sešitu:
Zájmena
Zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně ukazují.
Jsou to např.: .... (zde si některá zájmena z videa zapište - alespoň 8 - pokud si nemůžete vzpomenout, pusťte si video znovu.)
PS - str. 28/2 + rébus
AJ:
Zopakujte si slovíčka z lekce 17.
UČ - 73/4, 5, 6

28. 4. 2020
Odpolední setkání:
app.ucime.se/lesson/L8ux2l5cnAbPiQYJmZvd
Vzkaz pro rodiče:
Co se týče dnešní zkoušky online výuky - jsem ráda, že se spojení podařilo navázat. Dnes se povedlo připojit Anežce J. a Bertíkovi - super. Velké dík za spolupráci patří i tatínkům. Rozumím tomu, že se třeba nepodaří spojit všem. Zajímalo by mě, zda se vám, kteří jste se nepřipojili, nepovedlo do výuky vstoupit nebo zda jste to ráno nestihli. Dejte mi, prosím, vědět - sms, email, WhatsApp. Potřebuji vyhodnotit, zda je pro třídu výuka realizovatelná. Určitě budu ráda, když zkusíte uvést čas, který by byl pro vás nejschůdnější, pokusím se vašim návrhům termín další výuky přizpůsobit. Vím, že jsem pro vás k dispozici dopoledne, ale pokud by byla většina dětí pro odpolední čas, určitě se můžeme domluvit.

28. 4. 2020
Krásné úterní ráno, druháčci. Dnes jsem si pro vás připravila něco speciálního. Vyzkoušíme si online výuku. Dnes je to opravdu jen zkouška. Uvidíme, zda se nám podaří navázat spojení, zda výuka bude fungovat. Výuka začne v 8:30 hod a vstoupíte do ní přes tento odkaz:
app.ucime.se/lesson/tD27fKfqx1HOXAYjw4F6
Odkaz označte, klikněte pravím tlačítkem myši a vyberte - přejít na odkaz...
Před připojením si zapněte zvuk, měli byste mít povolenou kameru a mikrofon. Po připojení vyplníte své jméno, abych věděla, kdo už je přihlášený. Anežky musí napsat i první písmenko příjmení, abych je dokázala odlišit.
Pokud se nebudete moci v tuto dobu připojit, nebo vznikne jiný problém, nic se neděje, pracujte podle dalších úkolů tady:
ČJ - PS:
29/4 a,b + SOUTĚŽ
30/2
Dále procvičuj zde:
1) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni3.html
2) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni4.html
M:
Dnes budeme dělit dvěma.
PS - str. 45/1 - přečti si příklad v tabulce a hledej vpravo správný obrázek. Např.: 10 : 2 = Obrázek, který patří k tomuto příkladu je ten, ve kterém se dělí číslo 10 (rozkládá se na 2 části) - tedy obrázek s fialovými puntíky. Všimni si, že po rozdělení 10 puntíků do 2 skupin je v každé skupině 5 puntíků. Proto můžeme říct, že 10 : 2 = 5. Číslo 5 je správný výsledek - zapiš ho do příkladu. Stejně pokračuj i u ostatních příkladů.
Až budeš mít cvičení hotové, popros rodiče, aby ti příklady zkontrolovali, nebo můžeš hotové cvičení vyfotit a poslat ke kontrole mně. Je důležité, aby byly výsledky správně. Podle tohoto cvičení potom trénuj příklady na dělení dvěma. Pokud by ve cvičení byla chyba, naučil by ses je špatně. 
Násobení dvěma opakuj zde:
1) https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/nazorna-nasobilka-2/pocitame.html
2) https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/na-tresnich/nasob2.htm
3) https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/z-kvetu-na-kvet/nasobeni2priklad1.htm k dalšímu příkladu se posuneš pomocí šipky vpravo nahoře.

27. 4. 2020
Vítám vás v novém týdnu, druháčci. Zde najdete vaše dnešní úkoly:
Už znáte 4 slovní druhy - podstatná jména, slovesa, předložky a spojky. Tento týden si představíme některé další. Dnes nás čekají přídavná jména. V učebnici toto učivo nenajdete. Proto jsem se rozhodla pro vás natočit krátké video:
https://www.youtube.com/watch?v=p5qe7Bmqr2E
Nyní už víte, co jsou přídavná jména. Otevřete si sešit a splňte úkol zadaný na konci videa. Vyfoťte ho a foto mi pošlete.
S přídavnými jmény pracujte i v PS - 29/1, 2 - a, b (zde doplňujete právě přídavná jména) + rébus
M - PS:
43/6
44/1, 2, 3, 5 - dozvíte se , co je polovina. Budete dělit celek na dvě stejné části.
AJ:
UČ - str. 70 - zopakuj si slovíčka.
Přidej 1 novou frázi:
ride a... = jezdit na... (Např.: ride a bike = jezdit na kole)
Zkoušej ústně říkat, co umíš a a co neumíš pomocí frází:
I can.../ I can´t... (Znáš je z minulé lekce.)
Např.: I can ride a bike. I can´t ride a bike. 
Ještě jedna zajímavost:
Některá slovíčka - názvy dopravních prostředků... jsou zároveň slovesy. Například:
skateboard = skateboard i jezdit na skateboardu
roller-skate = kolečkové brusle i jezdit na kolečkových bruslích
swing = houpačka i houpat
slide = klouzačka i klouzat
UČ - str. 72/1, 2, 3
PRV:
Pozorujte, co se stalo se stromy na jaře. Jaké části má strom?
Nakresli do sešitu strom a popište jeho části. 
V pracovním sešitě vypracuj na str. 59 cv. 2 a cv. 5
Vytvoř si kartu rostliny nebo stromu podle vzoru na str. 59 cv. 3.
Prezentace: https://dum.rvp.cz/materialy/ovocne-stromy-ovoce.html
( Stáhněte si prezentaci a pak si ji otevřete)

HV: Zopakuj si písničku z minulého roku: https://www.youtube.com/watch?v=gpOzBk_eWfA


24. 4. 2020
Krásný pátek. Zde jsou poslední úkoly tohoto týdne:
ČJ:
Procvičujeme známé slovní druhy (podstatná jména, slovesa, předložky a spojky) na těchto odkazech:
1) https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ea1e04deee61
2) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html - pouze první 2 stránky
3) https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Slovn%C3%AD+druhy#selid
V posledním odkazu nemusíte dělat všechna cvičení, je na vás, které si vyberete. Doporučuji jedno cv. z horní části nabídky a jedno na výběr vhodné spojky.
PS - 28/1
M - PS:
43/5
Tvořte 2 příklady na násobení a 2 na dělení. S první tabulkou vám pomůžu, zbylé 2 už určitě zvládnete sami.
Zelené křížky:
3 . 4 = 12 (3 řady po 4)
4 . 3 = 12 (4 sloupce po 3)
12 : 4 = 3 (12 křížků rozdělujeme do 4 sloupců)
12 : 3 = 4 (12 křížků rozdělujeme do 3 řad)
Zopakujte si geometrické tvary a tělesa - PS - str. 84/cv. 1, 2, 3

Dobrý den. Jedna technická připomínka. Možná již máte středeční angličtinu hotovou, ale zjistila jsem, že máte nejspíš jiné vydání učebnice a zadání se trochu liší. Pokud nevíte, co máte vyplňovat na str. 68/2 - pak doplňujete obdobné věty: I like basketball./I don´t like basketball. I can play basketball./I can´t play basketball./ I am good at basketball./ I am not good at basketball.  Tvoříte věty o sportech na obrázcích - podle toho, jak to vy osobně máte s těmito sporty - Mám rád/nemám rád... Umím/neumím... Jsem dobrý/nejsem dobrý v...
Někteří možná mají stejné vydání jako já, potom pouze kroužkujete a nic nedopisujete. 

23. 4. 2020
Zdravím vás. Máme tu čtvrtek a s ním dnešní úkoly:
ČJ:
Už víme, co jsou předložky. Dnes si představíme další slovní druh - Spojky.
Začněte videem:
https://www.youtube.com/watch?v=6VcSvFo3_OE
Spojky jsou slova, která spojují slova nebo věty. Jsou to např.: a, i, nebo, ani, protože, když, proto, že, jestli, aby... 
Otevřete si školní sešit a udělejte si zápis: Nadpis - Spojky
Zápis dokončete podle následujícího odkazu:
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ea0a1d29dec0
Jeďte úplně dolů a klikněte na zelené slovo sem (Je to poslední slovo na řádku: Nevíš si s úlohou rady? Podívej se sem!). Po kliknutí se rozbalí poučka - tu si opiš do sešitu.
PS - 27/Říkanka - Přečti si příklady spojek.
27/ 1, 2
M:
I dnes se budeme připravovat na dělení.
PS - 42/2, 3 + 43/4a - Rozděl po jedné...- to znamená, že budeme postupně do každého talíře malovat 1 třešeň, když bude 1 v každém talíři, domalujeme do každého talíře další 1 třešeň, zároveň při malování třešně počítáme - 1, 2, 3, 4, 5..... - malujeme tak dlouho, dokud nenapočítáme do 16. 
Příklad: 16 :4 = jako výsledek zapíšeme, kolik třešní jsme namalovali na 1 talíř. 
Stejně postupujeme i ve cv. 3 a ve cv. 4a na str. 43.
42/6 - Připomeň si, jak nazýváme jednotlivé členy v příkladu na dělení.

22. 4. 2020
Ahoj druháčci, přeji vám krásnou středu. Tady jsou vaše dnešní úkoly:
ČJ:
PS - 26/2, 3 (nad slova piš pouze čísla 1, 5 nebo 7) a rébus
Písanka - str. 24 - Opiš říkanku, rozlušti rébusy (pták na obrázku je kos), namaluj obrázek.
AJ:
Zopakuj si slovíčka z lekce 16.
UČ - str. 70 - Seznam se s novými slovíčky - dnes pouze s těmi na velkém obrázku. Pro nácvik výslovnosti použij překladač. Čtení a překlad vět necháme na příští hodinu.

21. 4. 2020
Všechny vás zdravím. I dnes mám pro vás pár úkolů:
ČJ:
Dnes budeme pokračovat s předložkami.
UČ - str. 40 - horní cvičení - Přepiš do sešitu, barevně vyznač všechny předložky.
Trénuj i na webu:
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e9dffba24c55
Všimni si, že když dáme před slovo předložku, obvykle se změní jeho tvar - např. slovo STŮL:
od STOLU, na STOLE, pod STOLEM, mezi STOLY, ke STOLŮM...
Dávej do správného tvaru slova v PS - str.26/cv. 1-a)
Písanka - str. 21
M:
Dnes se seznámíme s dělením.
Vzpomínáte si na pana učitele, který vám ve videu ukazoval, jak se násobí? Stejné video si pustíme i dnes - tentokrát ne od začátku. Poproste rodiče, aby vám video posunuli na správný čas - začátek - 12:04, konec sledování - 18:14.
https://www.youtube.com/watch?v=F0IHqEQ08Pg
Otevřete si pracovní sešit - 42/1. Tak, jako pan učitel ve videu rozděloval bonbóny, i vy rozdělujte kuličky mezi 2 děti.
Doma samozřejmě můžete trénovat i jiné příklady na dělení na různých drobných předmětech (bonbóny, stavebnice, knoflíky, párátka...)
Způsobů dělení je několik - ty další najdete třeba zde:
https://www.youtube.com/watch?v=wFwNY4d2YJM - Pusťte si video od začátku, nic nezapisujte, jen sledujte. Vypněte ho v čase 14:30.
VV/PČ: - Dobrovolný úkol. Ve středu 22. 4. je Den Země. Každý rok míváme při této příležitosti ve škole projektový den. Obvykle je zaměřený na ochranu přírody a recyklaci odpadu. Letos mám pro vás místo toho tvořivou výzvu. Určitě doma máte například zbytky kartonu, krabičky od čaje, sýra... plechovky, sklenice či pet lahve, které míří do kontejneru nebo jiné podobné materiály, které nejspíš skončí v popelnici. Zkuste popřemýšlet a vyrobte z nich třeba příšerky, zvířátka, nebo cokoliv jiného vás napadne. Hotové výrobky do konce týdne vyfoťte a pošlete mi fotku. Jsem zvědavá, co vymyslíte.

20. 4. 2020
Krásné pondělní ráno, vítám vás v novém týdnu. Zde najdete vaše dnešní úkoly:
ČJ:
Zopakujte si podstatná jména a slovesa. Dnes začneme procvičováním online na těchto dvou odkazech:
1) https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e9ca57c5b6ba
2) https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e9ca5a6c32b3
Dařilo se vám? Doufám, že ano. Dnes se pustíme do dalšího slovního druhu. Dozvíte se, co to jsou předložky. Nejprve se podívejte na následující video:
https://www.youtube.com/watch?v=5MtZR5tmMeg
Otevřete si sešit a udělejte si zápis:
Předložky
= krátká slova, která stojí před:
podstatnými jmény
přídavnými jmény
zájmeny
číslovkami
Například: na, v, před, za, pod, nad, u, k, s, od, do, při, pro, vedle, mezi, okolo...
- samostatná slova - píšeme je odděleně!
M:
PS:
41/7, 8
43/6 - vedle násobení procvičujeme i sčítání a odčítání
za odměnu: str. 70/ První vzor - pokračuj a dokonči řádek
AJ:
Opakuj si slovíčka z lekce 16
Uč - str. 68/2 + 69/5, 6
(Ve cv. 5 můžeš kromě hudebních nástrojů v rámečku použít i sporty ze cv. 1 - v takových větách ale škrtni člen the - před sporty se nepíše.)
PRV:
Tento týden se zaměříme na procvičování. 
Pracovní sešit vynecháme. 
Odkazy na procvičování:
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/jarni-rostliny/1jarnirostlinyhtm.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/jarni-rostliny/2jarnirostlinyhtm.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/jarni-rostliny/5jarnirostlinyhtm.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/jarni-rostliny/6jarnirostlinyhtm.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/jarni-rostliny/7jarnirostlinyhtm.htm
HV:
Zkuste si zazpívat písničku: Jaro, léto, podzim, zima.
Odkaz je s textem a s melodií písně. Nebojte se, když to nepůjde, nevadí.
https://www.youtube.com/watch?v=EBwDAY3NqEc&list=PLeGZIZQP0mHvDlyBRdWwXffRao0uRCU9D17. 4. 2020
Dobrý den, ahoj druháčci, přeji vám krásný pátek.
Moc ráda jsem vás včera viděla. Všichni jste mi udělali radost tím, jak vám jde násobení.
Zde jsou vaše poslední úkoly tohoto týdne:
ČJ: I dnes se budeme věnovat slovesům.
PS:
25/2, 3
25/4 - Toto cvičení je dobrovolné. Pro ty, kdo se do něj mají chuť pustit - Nejsou to obyčejné věty - říká se jim přísloví. Některá z nich jste už určitě slyšeli. Pokud vás znamená, co tato nebo i jiná přísloví znamenají, hezky vysvětlená jsou zde:
https://skolaposkole.cz/prijimaci-zkousky-ss/prislovi
M:
PS - str. 41 - Nejprve si prohlédni sloupec vpravo a vzpomeň si, co jsem ti říkala včera: pár = 2 kusy.
cv. 1, 2, 3 - u těchto cvičení zapiš odpověď pouze na první otázku každé úlohy, na druhou otázku odpovídej ústně.
cv. 5 - nejprve vypočítej závorku a potom počítej příklad znovu s výsledkem závorky.
cv. 6

16. 4. 2020
Dobrý den rodiče, ahoj děti. Máme tu čtvrtek a s ním i dnešní úkoly:
ČJ:
PS:
24/3, soutěž = dobrovolné cvičení
25/1
Písanka - str. 20
M - 40/1, 2, 3, 4, 5, 6
Nezapomeňte, že po deváté hodině budu volat. Už se na vás moc těším.

15. 4. 2020
Přeji vám krásnou středu.
Včera jste mě velmi potěšili vašimi slohovými úkoly. Všem se povedly, jste šikulky a šikulové.
Pro dnešní den jsem vám přichystala tyto úkoly:
ČJ:
Dnes začínáme se slovesy. 
Pamatujte si, že SLOVESA jsou slova, která nám říkají, že někdo něco dělá (maluje, skáčeme, počítám, sledují...) nebo se s ním něco děje (hoří, zbledl, zestárnou...). Buď ta činnost probíhá teď (sedí) nebo se už stala (seděla), může ale také teprve nastat (sedne si). 
UČ - str. 37 - čti + do sešitu si opiš červenou poučku.
PS - 24/1, 2
Písanka - str. 19
AJ:
str. 66 - natrénuj fráze:
I am good at = jsem dobrý v...
I can play = umím hrát...
I can´t play = neumím hrát...
Let´s play - pojďme si zahrát...
Trénuj tyto fráze ve spojení se slovíčky, která znáte z minulého týdne.
Ve čtvrtek poproste rodiče, hlídejte telefony/ někdo Skype a já vám zase zkusím zavolat. Tentokrát mě bude zajímat, jak se vám daří s násobilkou 2 - zda dokážete vyjmenovat násobky a samozřejmě vyzkoušíme i nějaké příklady na násobení. Pokud by u někoho byl problém se spojením, dejte mi, prosím vědět, domluvíme se na jiném termínu nebo času. Začnu volat po deváté hodině.

14. 4. 2020
Dobrý den, ahoj děti. Doufám, že jste si o Velikonocích pořádně odpočinuli. Dnes se opět pustíme do práce.
ČJ:
Dnes zařadíme slohový úkol. Na papír popiš jednoduše několika větami, jak jsi prožil/prožila Velikonoce. Můžeš napsat, zda jste se na Velikonoce chystali - výzdoba, pečení... zda u vás doma vůbec proběhla koleda, co sis vykoledoval/a nebo cokoliv, co jsi o Velikonocích dělal/dělala. Text si po sobě pozorně přečti, oprav případné chyby. Můžeš připojit obrázek. Pokud to zvládneš, svoji práci vyfoť a pošli mi ji - na mail či WhatsApp - budu se těšit. Za odměnu ti pošlu některý z rébusů, který vytvořili tví spolužáci.
M:
PS - str. 39:
Vyřeš slovní úlohu. Můžeš si vybrat, zda budeš řešit tu ve cv. 1 nebo ve cv. 2.
Trénuj násobení ve cv. 3, 4, 5.
Sčítání a odčítání si připomeň ve cv. 6.
Ať se daří.
PRV:
Opakování: Jaro, PS str. 58
Do sešitu Prvouky si namaluj jarní kytičky, které můžeš vidět na louce a na zahradě. Pojmenuj je.
Procvičování: https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz
Heslo: ucimesedoma
Klikni na : 2. ročník - Prvouka - roční období - Jaro
HV:
Zopakuj si svoji oblíbenou písničku z druhého ročníku. 

8. 4. 2020
Přeji vám krásnou středu, zde jsou poslední úkoly tohoto týdne:
ČJ:
Podstatná jména procvičuj zde:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/cviceni1.htm
Stránku v sešitě rozděl do 3 sloupečků. Nadepiš je takto: osoba, zvíře, věc. Vyber si 5 libovolných písmen. Pro každé písmeno vymysli osobu, zvíře a věc, které tímto písmenem začínají. Slova, která vymyslíš, zapiš do sloupců.
Písanka:
Kluci pracují na straně 22, holky pracují na str. 23.
AJ:
Zopakuj si slovíčka, se kterými jsi se seznámil v pondělí
UČ - 68/1, 3 + 69/4
MĚJTE SE HEZKY A UŽIJTE SI VELIKONOCE - I PŘESTO, ŽE BUDOU LETOS TROCHU NETRADIČNÍ.
Další úkoly zde najdete až v úterý.

7. 4. 2020
Zdravím vás a přeji vám krásné úterý. Zde jsou dnešní úkoly:
ČJ:
Procvičujeme podstatná jména a zároveň si zopakujeme abecední řazení a párové souhlásky - nezapomeňte si zdůvodňovat.
PS - 22/3, 4
- 23/1, 2
M:
Už víme, že součet říkáme příkladu se znaménkem + a také jeho výsledku. Dnes se dozvíme, co je součin. Je to příklad, ve kterém násobíme a také tak říkáme jeho výsledku. Čísla, která spolu násobíme se nazývají činitelé (1 činitel).
str. 38:
cv. 3 - Pozorně si prohlédni.
cv. 4 - Ke každé tabulce vymysli 2 příklady na násobení (stejně jako na str. 37/cv. 1)
cv. 5 - Vezmi si na pomoc drobné předměty (korálky, knoflíky, dílky stavebnice...). Každý příklad si nejprve znázorni pomocí předmětů. Např. 4 . 2 = (vytvoř si 4 skupinky předmětů po dvou, spočítej kolik předmětů je to celkem - 8, pak zapiš výsledek příkladu do tabulky).
Až budeš mít vyplněnou celou tabulku, pozorně si prohlédni výsledky ve žluté i v bílé části tabulky. Pokud jsi počítal(počítala) správně, výsledky na řádku jsou vždy stejné.
Zapamatuj si:
Při násobení můžu prohodit čísla, která násobím a výsledek se nezmění. (Funguje to stejně jako u sčítání.)
Popros rodiče, aby ti žlutou část tabulky zkontrolovali. Pokud najdete chyby, oprav si je. Podle žluté tabulky trénuj přes Velikonoce násobilku 2. Věřím, že ti to půjde dobře. 
Včera jsme měli mít výtvarnou výchovu. Protože vím, že někteří z vás malují rádi, nechci vás o ni připravit. 
Dobrovolný úkol: Kdo bude mít chuť, může si malovat (vybarvovat) na stránkách, které jsem pro vás našla. Nepotřebujete pastelky, vybarvujeme štětcem přímo v počítači (štětec ovládáme myší). Kliknutím volíme barvu i vybarvujeme jednotlivá políčka. 4 omalovánky na téma Velikonoce najdete zde:
https://www.rexo.cz/hledej/omalovanky/646d567361577476626d396a5a513d3d/
Přeji vám příjemnou práci!

6. 4. 2020
Dobrý den, milí rodiče, ahoj druháčci.
Předem bych chtěla moc poděkovat rodičům za pomoc s našimi pátečními videohovory. Druháčci, moc ráda jsem vás po tak dlouhé době viděla a slyšela. Mám radost z toho, že se vám daří dobře a že všechny úkoly, které vám posílám, tak pěkně zvládáte.
Tento týden bude o něco kratší. Úkoly vám budu posílat jen do středy, od čtvrtka máte prázdniny. Po prázdninách začínáme až v úterý.
ČJ:
Už zvládáte vyjmenovat všech 10 slovních druhů. V pátek jsem vám vyložila, co jsou podstatná jména - vzpomínáte si? Připomeňte si nové učivo v učebnici na str. 33. Přečti si článek nahoře, do sešitu si napiš nadpis: Podstatná jména a opiš červenou poučku. My jsme si v pátek říkali, že si na podstatná jména ukazujeme slovy ten, ta, to. Slova ty, ti, to používáme, když je osob, zvířat nebo věcí více - například: ty stromy, ti kluci, ta koťata.
PS - str. 22 - cv. 1, 2
M:
Zopakuj si násobky čísla 2.
PS - str. 38 - cv. 1, 2, 6
AJ:
Zopakuj si slovíčka z minulé hodiny.
Str. 66 - seznam se se slovíčky z lekce 16 - str. 66 - zatím pouze první dvě řady - názvy sportů a hudebních nástrojů.
Výslovnost si stejně jako minulý týden můžeš poslouchat na překladači:
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_csCZ873CZ873&q=Slovn%C3%ADk+Google&sa=X&ved=2ahUKEwijgoSS7q7oAhWMsKQKHRJ4AyEQ1QIoBXoECAsQBg&biw=1366&bih=657
(Nezapomeň si zapnout zvuk.)
PRV:
PS - str. 57 + pracovní list, který je na odkazu ( vyplňte, až si poslechnete písničku)
http://zshrjesenik.cz/arch/v%C3%BDukov%C3%A9%20programy/Prvouka%201.%20a%202.ro%C4%8Dn%C3%ADk/JARO+D%C4%9AL%C3%81+POKUSY%20-%20kv%C4%9Btiny.pdf
HV:
Zazpívejte si písničku: Jaro dělá pokusy.
https://www.youtube.com/watch?v=KOVOJGoCCGw


3. 4. 2020
Zdravím vás i v pátek a přikládám poslední úkoly tohoto týdne:
ČJ:
Doufám, že si už pamatujete názvy všech slovních druhů. Přibližně kolem půl desáté vás začnu obvolávat, tak buďte připravení. Už se na vás moc těším.
Než se na vás dostane, můžete si zkrátit čekání hrou:
Pamatujete si, když jsme v první třídě luštili obrázkové rébusy? Měli jsme řadu obrázků a z každého obrázku jsme si půjčili první písmenko - když jsme určili správně první písmenka, vzniklo nám slovo. (Např.: Ananas - Louka - Erb - Nůžky - Auto = určitě jste rozluštili, že slovo skryté v tomto rébusu je ALENA - tedy moje jméno.) Zkuste si zahrát na detektivy. Vymyslete si slovo (řešení rébusu) - potom hledejte doma předměty, které začínají písmenky, ze kterých se vaše slovo skládá. Až budete mít všechny, seřaďte je do řady tak, jak mají jít za sebou. Řadu mi vyfoťte a pošlete. Už jsem moc zvědavá, co vymyslíte.
M:
PS - 37/4 - cvičení je snadné - Poradím vám, jak na to:
Když násobíme jakékoliv číslo nulou, výsledkem je vždycky nula. (Logicky - už víme, že nula = nic, pětkrát nic je přece pořád nic)
Když násobíme číslem 1 jakékoliv číslo, výsledkem je to stejné číslo. (opět logicky 1 . 5 = jednou 5 = 5). 
Do sešitu si udělej tento jednoduchý zápis:

Násobky 2
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Násobky se nauč svižně odříkávat za sebou.

Druháčci, přeji vám hezký víkend. Pořádně si odpočiňte. Je krásně, jděte se projít do přírody nebo si zahrajte nějakou pěknou hru, zkrátka si víkend užijte a po neděli se zase na vás budu těšit.

2. 4. 2020
Přeji krásný čtvrtek, zde jsou dnešní úkoly:
ČJ:
PS - 21/1, 2, 4 (cv. 3 je dobrovolné)
Písanka - str. 18
M:
37/1, 2, 3 (v tomto cvičení počítáme květiny, ne vázy - v poslední řadě je tedy 5 . 0)

1. 4. 2020
Máme tu první dubnový den a s ním dnešní úkoly:
ČJ:
Dnes se pustíme do slovních druhů.
PS - 20/1, 2 - doplňujeme písmenka, řadíme podle abecedy a zároveň opakujeme učivo z prvouky.
Než se pustíte do dalších cvičení, seznamte se se slovními druhy v tomto videu:
https://www.youtube.com/watch?v=tRFZjccgVVY&feature=emb_title&fbclid=IwAR2f3kTpQ5hGIvKWX1Dk_nArH_xVOUH_LpMERoTau8KJMv32PbcX9k7NpwI
Dnes nám šlo pouze o seznámení se slovními druhy. Úkol na konci videa rozhodně neplňte.
Místo toho se vraťte do PS - na str. 20 a udělejte cv. 3 a 4 - pozorně čtěte názvy slovních druhů, vybarvujte je a ve cv. 4 je i s čísly opište.(1. podstatná jména 2. přídavná jména...).
A teď nejdůležitější úkol: do pátku se nauč vyjmenovat všech 10 slovních druhů tak, jak jdou za sebou. Dnes jsem mluvila s prvňáčky přes videohovor na WhatsAppu (předvedli mi, jak jim jde čtení). Napadlo mě, že bych vám mohla také v pátek zavolat a třeba i vyzkoušet, jak jste se naučili slovní druhy vyjmenovat. Co vy na to? Poproste rodiče, aby mi dali vědět (emailem...), zda mají ve svém telefonu WhatsApp a zda by to bylo možné. Zavolala bych vám v pátek - prvnímu z vás tak kolem půl desáté.
Písanka - str. 17 - horní polovina stránky - povinná, hádanky jsou dobrovolné.
AJ:
Zopakuj si slovíčka - oblečení.
UČ - 65/4, 5, 6 (počítej a piš anglicky - např. tři trička... počet oblečení zapisuj slovem, nezapomeň na s na konci slov u oblečení, kterého je více než 1 kus)


31. 3. 2020
Krásné úterý, druháčci. Toto jsou vaše dnešní úkoly:
ČJ - PS - str. 18/3 + str. 19/1, 4 (cv. 2, 3 - nedělat!)
M - PS - 36 - dokonči stránku.
To je pro dnešek všechno, ať se daří :)


30. 3. 2020
Vážení rodiče a milí druháčci. Je před námi nový školní týden. Hned v úvodu máte vypsané změny časů konzultačních hodin a pokyny k platbě obědů za březen. Přečtěte si je , prosím , pozorně. 

POZOR ZMĚNA - od pondělí 30.3. 2020:
Konzultační hodiny pro rodiče:
Každý den - od 8,00 - 9,30
Po - Mgr. Jitka Oberhelová
Út - Lenka Rysová
St - Mgr. Alena Hlavičková
Čt - Dana Kopecká
Pá - Mgr. Jaroslav Oberhel

Platba obědů:
6.4. Pondělí: 7,00 - 9,30, 14,00 - 15,30
16.4. Čtvrtek: 7,00 - 9,30, 14,00 - 15,30
Mob. kontakt: 606 421 824 (Mgr. Jaroslav Oberhel)
Pokud děti dopisují sešit z čj, rodiče jim mohou při příležitosti placení obědů či jindy v době konzultačních hodin vyzvednout nový.

Následují úkoly pro první den nového týdne. přeji vám, aby se vám dobře pracovalo.

Úkoly na pondělí:
ČJ - PS - str. 17/3 + str. 18/1, 2
Pracovní list (bě, pě, vě, mě) - cv. 1
Dále procvičuj na:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-be-pe-ve-me/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-be-pe-ve-me/znamkovane-diktaty/cviceni1.htm
M - PS - 35/ 3, 4 + 36/ 1
AJ - Zopakuj si slovní zásobu z minulého týdne.
64/ 2, 3
Procvičovat můžeš i na:
http://skolicka6.sweb.cz/ANGLICKEKRIZOVKY/OBLECENI.htm
(rukavice = gloves, na obrázku číslo 4 je bunda)
PRV
PS - str. 55, str. 56
procvičování: http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/povolani1.htm
HV:
Nezapomínejte na zpěv. Společně s odkazem si zazpívejte písničku Když jsem já sloužil. 
https://www.youtube.com/watch?v=yN0aJ8-th5M27. 3. 2020
Zdravím vás, druháčci. 
Elišce, Jolince, Kubovi, Bertíkovi i oběma Anežkám děkuji za krásné obrázky, udělaly mi velkou radost. Jste šikulky.
Dnes tu máme pátek a s ním i poslední úkoly tohoto týdne:
ČJ - celý týden jsme se učili, jak správně psát slabiky bě, pě, vě a mě. Dnes si ověříme, jak jste látku pochopili. 
PS - str. 17/cv. 1, 2
Pracovní list - bě, pě, vě, mě - cv. 2
M - A je to tady. Konečně se dostáváme k násobilce, na kterou jste se tak těšili. A proto, že vám ji teď nemůžu předvést osobně, zapátrala jsem a našla jsem moc pěkné video. Pan učitel na něm velice pomalu, jednoduše a opravdu názorně vysvětluje, jak funguje násobení i dělení.Video si určitě pusťte, nezapomeňte si zapnout zvuk. Nám zatím stačí část s násobením, ať toho na vás není moc najednou, proto stačí sledovat prvních 12 minut a 5 vteřin. Pak můžete video zavřít. Samozřejmě, kdo bude chtít, může ho dokoukat do konce, to už nechám na vás.
https://www.youtube.com/watch?v=F0IHqEQ08Pg
Po shlédnutí videa se podívejte do PS - str. 35. Pozorně si prohlédněte první cvičení. Je to hodně podobné jako na videu, akorát místo nohou ptáčků počítáte květiny ve váze. Poslední úkol - zkuste si podle cvičení 1 udělat sami cvičení 2.
Protože máme mít dnes tělocvik, neseďte doma, vytáhněte rodiče a jděte se dnes nebo o víkendu projít ven do přírody. Já chodím s dětmi pravidelně a včera jsme si z vycházky do polí přinesli srnčí parůžek. Třeba také něco zajímavého najdete. 
Užijte si procházku i celý víkend. 

26. 3. 2020
Krásný nový den.
Úkoly na čtvrtek jsou následující:
ČJ - UČ - str. 103 - Čti článek, ústně odpovídej na otázky 1 - 3 na str. 104, opiš do sešitu červenou poučku ze str. 104. Opiš i doplňovací cvičení pod poučkou.
PS - str. 16/cv. 1, 2, str. 17/2 - dopiš poslední sloupec
M - Sčítání a odčítání do 100 zvládáte skvěle, proto si dnes, ještě než se pustíme do násobilky, trochu pohrajeme. Na str. 34 zkuste nejprve sami posoudit, jak jste v počítání úspěšní.Potom se můžete pustit do sudoku - už jsme ho řešili na str. 11. Vzpomínáte si? Pokud nevíte, jak na to, poproste rodiče, určitě vám pomohou a připomenou, jak se řeší. Stačí 1 tabulka, druhou nemusíte.
Dále můžete procvičovat na:
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku-typ-2/priklady.html

VV - Protože dnes máme mít výtvarnou výchovu, namaluj mi, jak teď doma trávíš volný čas. Tedy to, co děláš, když zrovna neplníš školní úkoly. Popros rodiče, aby obrázek vyfotili a poslali mi ho - emailem nebo na WhatsApp. MMS prosím neposílat. Děkuji a přeji, ať se vám daří.


25. 3. 2020
Dobrý den přeji a posílám úkoly na středu:
ČJ - Uč - přečti si text na str. 102. Odpověz ústně na otázky pod textem. Do sešitu si opiš červenou poučku a doplňovací cvičení nahoře na str. 103.
PS - str. 16/cv. 4, str. 17/cv. 2 - zatím bez posledního sloupce.
AJ - Zopakuj si slovíčka ze str. 62, vyplň tabulku se slovíčky a nalep ji do sešitu, V učebnici vypracuj na str. 64/cv. 1
HV:
tentokrát i úkol z hudební výchovy
Dnes ve 12. 30 hod. se společně zapojíme do akce: "Nymburk bude ve středu zpívat Není nutno"
Zdroj: https://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/nymburk-bude-ve-stredu-zpivat-neni-nutno-20200324.html

24. 3. 2020
Přeji krásný den a posílám úkoly na úterý:
ČJ - Uč - přečti si text na str. 101. Odpověz ústně na otázky pod textem. Do sešitu si opiš červenou poučku a doplňovací cvičení pod ní.
PS - zopakuj si tvrdé a měkké souhlásky a abecední řazení na str. 19/cv. 4, 5.
M - PS - str. 33 - opakovací stránka - věřím, že všechny příklady bez problémů zvládnete. Ve cv. 3 - připomínám: SOUČET je výsledek příkladu na sčítání, ROZDÍL je výsledek příkladu na odčítání.
Ať se vám práce daří! Myslím na vás.

23. 3. 2020
Milí druháčci, víkend je za námi, doufám, že jste si pořádně odpočinuli a načerpali energii do dalšího školního týdne.
Úkoly na pondělí:
ČJ - Zopakujte si pravidla pro psaní slabik dě, tě ně. Dnes začínáme s další skupinou slabik - bě, pě, vě, mě.
UČ - str. 100 - Přečti si celou stranu, červenou poučku opiš do sešitu. Tam také opiš doplněné cvičení pod poučkou. Dobrovolný úkol: Protože se dnešní článek týkal houbaření, své houbařské znalosti si můžeš vyzkoušet zde:
http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_4.roc/les_houby1.htm
M - PS - str. 32 - celá str. kromě cv. 6
AJ - Nejprve si připomeň slovíčka z lekce 14
UČ - str. 62 - podívej se na sl. zásobu nové lekce - oblečení.
Na počítači si otevři překladač, slovíčka do něj zapisuj a poslouchej správnou výslovnost (po zapsání slovíčka se objeví vedle mikrofonu ikona, která ti přehraje výslovnost - musíš mít zapnutý zvuk). Najdeš ho zde:
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_csCZ873CZ873&q=Slovn%C3%ADk+Google&sa=X&ved=2ahUKEwijgoSS7q7oAhWMsKQKHRJ4AyEQ1QIoBXoECAsQBg&biw=1366&bih=657
PRV str. 54
Procvičování: http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/orientace_vcase2.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/orientace_vcase3.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/7opakovani.htm ( opakování na celý týden)

20. 3. 2020
Úkoly na pátek:
ČJ - pracovní list - dě, tě, ně - cv. 3
Dále procvičuj na následujících odkazech (u obou odkazů můžeš v horní části opět přepínat stránky):
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty/cviceni1.htm
M - PS - str. 31 - celá strana
cv. 1 - do sešitu, pouze 1 postup, nezapomeň, že slovní úloha obsahuje zápis, výpočet (příklad) a odpověď.
cv. 2 - počítej pouze první 2 pyramidy
cv. 4 - do závorky spolu "zavři" vždy 2 čísla, jejichž součtem je celá desítka
Užijte si příjemný víkend, odpočiňte si a načerpejte síly do dalšího týdne.

19. 3. 2020
Úkoly na čtvrtek:
ČJ - PS - str. 15 - celá strana
Pokud budete mít vy i rodiče chuť a čas, mohou vám zkusit nadiktovat diktát z UČ - na str. 98 (dobrovolné cvičení - pokud se budete chtít pochlubit výsledkem diktátu, můžete mi napsat počet chyb mailem. Diktát nebudu hodnotit, ale ráda se dozvím, jak se vám dařilo).
Písanka - str. 16 - celá strana (u/ů/ú v básničce odůvodňujte pouze ústně, pak básničku přepište). 
M - str. 30

18. 3. 2020
Úkoly na středu:
ČJ - Učebnice - str. 97 - horní cvičení doplněné přepiš do školního sešitu, zdůvodňuj pouze ústně. Dočti celou stránku, ústně odpověz na otázky k textu na str. 98. Do sešitu opiš červenou poučku ze str. 98.
PS - dokonči celou str. 14
M - PS - str. 29
AJ - Opakuj si slovíčka - části těla, doplň slovíčka do tabulky na pracovním listu (pokud ho máš), UČ - str. 61 - cv. 4, 5 (ft = feet = stopa - jednotka, která se používá pro měření délky/výšky postavy...). Žák odečte na stupnici, jak je která postava vysoká a pod každou doplní slovem číslo.

17. 3. 2020
Děkuji všem rodičům, kteří mi zaslali email, podle vašich reakcí usuzuji, že nastavené množství zasílaného učiva vám vyhovuje. Ve stejném duchu budeme tedy pokračovat i nadále.
Úkoly na úterý:
ČJ - Učebnice - str. 96 - horní cvičení doplněné přepiš do školního sešitu, zdůvodňuj pouze ústně. Dočti celou stránku, ústně odpověz na otázky 1 - 5. Do sešitu opiš červenou poučku ze str. 97.
PS - str. 14 - cv. 1, cv. 2 - pouze první 2 sloupce, cv. 5 - doplň názvy částí těla, pohlídej si ve slovech správné i/y (v prázdném rámečku má být břicho, ne pupík - v něm by žáci neuměli i/y zdůvodnit). 
Písanka - str. 15
Matematiku zítra v rozvrhu nemáme, ale můžete se podívat na ČT2 - od 9:35 hod - matematika pro 2. ročník. V první části se bude opakovat počítání do 100, to vám již jde, druhá část bude věnovaná násobilce 2, se kterou co nevidět začneme. 

Pozor - drobná organizační změna - Rozumím tomu, že s ohledem na nová karanténní opatření si nebudete vyzvedávat ve škole připravené pracovní listy na následující týdny (ty na tento mají žáci u sebe). Pokud máte možnost vytisknout si listy doma, ráda vám je zašlu na email (v tom případě mi musíte poslat kontakt na můj email), pokud ne, nevadí, nic se neděje. 

16. 3. 2020
Milí rodiče, protože máme za sebou 3 dny domácího vyučování žáků, chtěla bych vás požádat o zpětnou vazbu. Zajímalo by mě, jak se svými druháčky zvládáte plnit úkoly, které vám posílám. Uvědomuji si, že někteří z vás musí skloubit učení s prací, což není snadné. Proto vás chci poprosit o zaslání stručného emailu, kde mi napíšete, zda vše zvládáte bez problémů nebo naopak, zda máte pocit, že je učiva příliš a vy s vaším druháčkem nestíháte - v tom případě mi, prosím, napište, kam jste dosud došli. Email samozřejmě není povinný, ale díky informacím od vás mohu případně přizpůsobit množství zasílaného učiva příští týdny. Děkuji za vaše reakce.
Úkoly na pondělí:
ČJ - učebnice - str. 95 - pozorně si přečti celou stránku. Ústně odpověz na otázky/úkoly 1 - 5. Červenou poučku si opiš do malého sešitu. 
Pracovní list - Skupiny dě, tě, ně - vypracuj první stranu
M - PS - str. 28
AJ - Zopakuj si písničku ze str. 58, str. 60/cv. 2, 3, trénuj slovíčka - podle slovníčku v učebnici na str. 89/lekce 14 - My body
PRV - úkoly na celý týden, dny v týdnu str. 52, části dne str. 53, odkaz na procvičování: http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/orientace_vcase1.htm

13. 3. 2020
Úkoly na pátek:
ČJ - loučíme se s kapitolou párových souhlásek. Proto dnes nebudeme psát, ale budeme trénovat pouze na počítači:
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-souhlasky-parove-p-b-t-d-1-uroven/5043
Za odměnu si ještě můžete zahrát hru a připomenout psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách:
https://www.umimecesky.cz/strilecka-mekke-a-tvrde-souhlasky?source=explicitExercise
M - PS - str. 27 - Celá strana je věnovaná času a hodinám. Prolíná se s učivem prvouky, proto budou žáci tentokrát potřebovat větší dopomoc rodičů. Doporučuji na našem webu vyhledat v sekci Dokumenty - výukové programy - prvouka pro 1. a 2. ročník prezentaci Lidé a čas - hodiny (nejspíš vám půjde otevřít pouze ta ve formátu pdf) a připomenout žákům toto učivo.
Písanka - str. 14
Rozhodla jsem se, že nebudu nadále posílat žákům úkoly ze čtení v čítance ani žádné čtecí pracovní listy, ale byla bych ráda, kdyby žáci denně přečetli alespoň stránku z knížky, kterou mají právě rozečtenou. 
Ti z vás, kteří pozorně sledují kromě úkolů na našem webu i informace pro rodiče, již zjistili, že od příštího týdne bude ve škole denně od 8:00 hod do 12:00 hod přítomen 1 pedagogický pracovník, u kterého si můžete nechat potvrdit žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let. Já budu ve škole přítomna každou středu, kromě výše uvedeného budu v případě potřeby poskytovat i konzultace týkající se učiva.


12. 3. 2020
Úkoly na čtvrtek:
ČJ - PS - dokonči celou str. 13.
I nadále pokračuj v online procvičování - tentokrát zde:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/rozkvetla-louka/diktatyBP1.htm
(Opět v horní části cvičení měníš nastavení párových souhlásek.)
M - PS - str. 26 - celá stránka (Ke cvičení 2 a 3 si vezmi na pomoc kalendář.)
Písanka - str. 13
Čítanka - str. 60, 61 - hlasité čtení, ústně zodpověz otázky č. 1 a 2.
Za odměnu se můžeš podívat na následující video:
https://www.youtube.com/watch?v=HMXoZ1Z8paY

11. 3. 2020
Úkoly na středu:
ČJ - PS - str. 12/cv. 4
Procvičuj párové souhlásky na následujících odkazech:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/souhrnne-procvicovani/cviceni.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/mlsne-zabky/cviceniB-P1.htm
(u tohoto odkazu střídej nahoře na jednotlivé stránky - nejen P x B, ale i D x T, Ď x Ť, H x CH...)

M - PS - Dokonči str. 25
AJ - str. 58 - Zopakuj si písničku. Melodii na jdeš na následujícím odkazu:
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
str. 60/cv. 1

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně učiva mi můžete zavolat od pondělí do pátku od 8:00 hod do 12:00 hod. Kdykoliv mě můžete kontaktovat emailem. Oba kontakty mají žáci uvedené v žákovské knížce. 
Věřím, že společnými silami vše bez problémů zvládneme.
A. Hlavičková

10. 3. 2020
S ohledem na mimořádnou situaci prosím sledujte denně webové stránky školy. Pravidelně budu žákům vypisovat učivo, které je nutné s žáky doplnit. Po návratu do školy budu považovat učivo za probrané a budeme na něj navazovat, proto, prosím, přistupujte k plnění úkolů maximálně zodpovědně. Děkuji za spolupráci.

PRV - opakování: jarní, letní, podzimní a zimní měsíce
- samostatná práce doma: orientace v kalendáři ( stolní, nástěnný kalendář nebo diář)


__________________________________________________________________________________________________________________________________

9.3. 2020
Ve škole se vyskytly vši. 
Žádáme rodiče o důkladnou kontrolu vlasů.

5. 3. 2020 - DÚ - M - PS - 23/3, 4, 5
Čítanka - str. 62 - přečti a připrav se na vyprávění příběhu
Úkoly pro marody:
ČJ - PS - 9/1, 2
Procvičuj na následujících odkazech:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/Z-S/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/%C5%BD-%C5%A0/cviceni.html
M - PS - str. 22 - celá - nová látka - nutné vysvětlit
+ str. 23/cv. 1, 2 (toto cvič. jen ústně), 3, 4, 5

4. 3. 2020
Úkoly pro marody:
ČJ - PS - až po str. 8 (včetně)
M - PS - až po str.21
AJ - Přečti a přelož str. 54, Na str. 57 - písemně cv. 4
PRV - opakování ročních období, měsíce v roce

2. 3. 2020
Prosím rodiče, aby zkontrolovali obsah penálu a případně doplnili chybějící pera, pastelky... Je vhodné, aby žáci měli v penálu i náhradní psací pero či náplně.
DÚ - AJ - slovíčka - tabulka
Úkoly pro marody:
ČJ - PS - dokonči celou str. 7
Prac. list - párové souhlásky v/f - celý list
Písanka - str. 9
M - PS - str. 19 - celá strana (cv. 2 pouze ústně) kromě cv. 5 (nedělat!)
AJ - UČ - 52/3, str. 53/5, 6
projít slovní zásobu z nové lekce


19. 2. 2020 - Na zítřek si připrav rýsovací potřeby (ořezané tužky, pravítko)
Úkoly pro marody:
ČJ - PS - str. 6 - dokonči, UČ - ústně projdi str. 108
procvičuj na:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/D-T/cviceni.html
M - PS - str. 15, 16, 17 - celé stránky
AJ - str. 52/1, 2, 4 + str. 53/7

17. 2. 2020 - DÚ - AJ - slovíčka - lekce 12
Připomínám, že do konce tohoto týdne má být zaplacena záloha na výukový pobyt v přírodě.
Úkoly pro marody:
ČJ - UČ - str. 107 - do sešitu si opiš růžově vytištěná slova k zapamatování, projdi ústně UČ - str. 108/horní část stránky - t-d
M - PS - 16/1, 2, 3, 17/1, 5
AJ - začínáme novou lekci - UČ - str. 50 - přečti a přelož
PRV - PS - str. 48, str. 49 - cv. 1, 4

14. 2. 2020 - DÚ - Do sešitu přepiš z učebnice na str. 105 spodní cvičení.
Úkoly pro marody:
Do sešitu přepiš z učebnice na str. 105 spodní cvičení.
M - PS - celé str. 14 a 15
Písanka - str. 6


13. 2. 2020 - Úkoly pro marody:
ČJ - PS - str. 6/ 1, 2, 3
Můžeš procvičovat párové souhlásky P x B na počítači na následujících dvou odkazech:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/B-P/cviceni.html
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=08.+Souhl%C3%A1sky+na+konci+slov#selid
M - PS - str. 13/ cv. 1, 2 (druhé cvič. pouze ústně, buď s rodičem nebo si můžeš ověřovat správnost výsledků na kalkulačce)
AJ - dokonči v UČ celou lekci 11.

11. 2. 2020 - DÚ - kdo nestihl, dopíše si stranu 5 v písance
Zítra máme angličtinu, tak si připomeň poslední slovíčka (+tvary slovesa MÍT!).
Dnes jsme měli poprvé po plavání tělesnou výchovu. Někteří žáci nemají kompletní oblečení. Prosím o kontrolu a případné doplnění chybějících věcí. Kvůli proměnlivému počasí je potřeba, aby byli žáci připraveni na pobyt venku i v tělocvičně.
Úkoly pro marody:
ČJ - PS - str. 5
Písanka - str. 5
PRV - PS - str. 47

10. 2. 2020 - Připomínám, že od tohoto týdne učíme podle původního rozvrhu, nezapomeňte na TV
DÚ - AJ - nacvič si dle sešitu tvary slovesa MÍT
Úkoly pro marody:
ČJ - PS - str. 4 - celá strana
M - str. 11/cv. 4, 5, 6 + celá str. 12 + str. 13/4
PRV - PS - str. 42
AJ - str. 46 - přečíst a přeložit celou str. 46, podle učebnice nacvič tvary slovesa MÍT v různých osobách (já mám, ty máš, on má, ona má, my máme, oni mají)

7. 2. 2020 - Úkoly pro marody:
M - až po str. 10 - vše + str. 11/ cv. 1,2,3
Písanka - str. 4

6. 2. 2020 - DÚ - Opakuj tvrdé a měkké souhlásky, zítra si napíšeme diktát.

5. 2. 2020 - DÚ - M - str. 9/2,5
AJ - opakuj slovíčka (ovoce)
Úkoly pro marody:
Č - opakuj si tvrdé a měkké souhlásky, můžeš procvičovat na:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/souhlasky
M - str. 7, 8 - celé strany, str. 9/cv. 2,3,5
AJ - str. 48/1, 2, 3, opakuj slovíčka (ovoce)

4. 2. 2020 - DÚ - namaluj obrázek k příběhu, který jsme četli ve škole (Kosí bratři)

3. 2. 2020 DÚ - AJ - slovíčka - vyplň tabulku

9. 1. 2020 - DÚ - ČJ - PS - str.41/cv. 3
Připomínám zítřejší odevzdání přihlášky na výukový pobyt.
Úkoly pro marody:
ČJ - PS - str. 40, 41 - celé stránky
Prvouka - PS - str. 38, 41(zima, zimní sporty, živočichové v zimě)

7. 1. 2020 - Žáci dnes dostali závaznou přihlášku na červnový výukový pobyt v přírodě. Prosím o vyplnění a vrácení přihlášky do školy do konce týdne.
13. 1. - Hudební pořad "Rytmická show" - vybíráme 55,-
Úkoly pro marody:
ČJ - PS - str. 39
M - str. 64

6. 1. 2020 - DÚ - nauč se podle sešitu slovíčka z lekce 9
Úkoly pro marody:
Pracovní list "Tři králové" - přečti si text + pracuj na zadaných úkolech
M - PS - str. 62/cv. 2, 4, str. 63/cv. 1, 2, 4, 6
AJ - lekce 9 - přečti str. 39, do sešitu nalep a opiš slovíčka, str. 40/ cv. 1

16.12.2019
Ve středu 18.12. jedeme do nymburského divadla.
Sraz ve škole v 7,30.

10. 12. 2019 - DÚ - Písanka - str. 28
Kdo nestihl v hodině, dokončí ČJ - PS - str. 34

6. 12. 2019 - DÚ - Dokonči čtecí list

2. 12. 2019 - DÚ - AJ - doplň slovíčka (tabulky), nalep do sešitu.
ČJ - Zopakuj si význam slov na zítřejší test.
M - Zítra si přines 6 špejlí.
Úkoly pro marody:
ČJ - PS - dokonči str. 30, opakuj si, zítra - test - význam slov.
M - PS - Ústně str. 80, zítra budeme modelovat tělesa, přines si 6 špejlí.
AJ - Lekce 5 - doplň slovíčka do tabulky + cvičení 1 - Vybarvuj obrázek podle vět.25. 11. 2019 - DÚ pro marody:
ČJ - Opakuj si význam slov - sl. souznačná, sl. opačného významu, slova protikladná
AJ - UČ - str. 20/2, 3, str. 21 - cv. 5, 6
V neděli 1. 12. 2019 - Vystoupení všech žáků při příležitosti ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU v Hrubém Jeseníku. Sraz žáků - v 15:30 hod v hostinci U Pytláka v Hrubém Jeseníku.

19. 11. 2019 – Rodičovské schůzky - formou individuálních konzultací od 13:00 do 15:30.

15. 11. DÚ - dokonči čtecí list s úkoly.
Úkoly pro marody:
ČJ - 2x prac. list
M - PS - 50/3, 50/1 pouze b,c
+ podle str. 41 v PS si do sešitu zapiš cv. 1 a cv. 4
Čtecí list - přečti nahlas a odpověz písemně na otázky
Písanka - str. 19

11.11.2019
Ze zdravotních a organizačních důvodů nebude do konce roku 2019 sportovní kroužek.

V úterý 19.11. rodičovské schůzky. Bližší informace v žákovských knížkách.

8. 11. - DÚ - ČJ - PS - str. 24/cv. 2
Kdo nestihl, dopíše si stránku v písance.
Při přípravě školní tašky nezapomeňte, že od pondělí platí nový upravený rozvrh hodin.
Úkoly pro marody:
ČJ - PS - 23/4 + 24/1, 2
M - PS - str. 79/ 1, 2, 3, 4

4. 11. DÚ - Procvičuj druhy vět na: www.onlinecviceni.cz
Najdeš v sekci 1. stupeň - Český jazyk - 2. ročník - Věty

3.11.2019
V úterý 5.11. nebude sportovní kroužek.

25. 10. DÚ na prázdniny:
ČJ - PS - str. 21
M - PS - str. 38

24. 10. - DÚ - M - str. 36 - cv. 2, 3
+ Zítra si na hodinu výtvarné výchovy přineste rydlo, budeme vyškrabávat obrázky (kdo má, rydlo z podobných kupovaných obrázků nebo stačí větší hřebík či špičatá špejle).

18. 10.  - DÚ - ČJ -UČ - str. 6 - seřaď věty tak, jak mají jít za sebou, aby text dával smysl. Ve správném pořadí věty opiš do sešitu. 
Od 14. 11. 2019 bude v 1. a 2. ročníku probíhat plavecký výcvik. Protože plavání je součástí tělesné výchovy, je výcvik pro žáky povinný. Na plavání budeme jezdit pravidelně každý čtvrtek.Odjezd od školy je v 9:00, budeme tedy mít 1. vyučovací hodinu. Předpokládaný návrat je kolem 12:00. Termíny všech lekcí jsou: 14., 21. a 28. listopadu, 5. a 12. prosince 2019, 9., 16., 23. a 30. ledna a 6. února 2020. V tomto období bude upraven rozvrh, konkrétní změny oznámím včas. Vybíráme 400,- (uhradit do 15. 12. 2019). S sebou: plavky, ručník, sprchový gel, igelitku na mokré oblečení, koupací čepici (kdo má), čepici. Nedávejte, prosím, dětem šperky…
Úkoly pro marody:
M - PS - vše až po str. 29 (včetně)
ČJ - PS - až po str. 17 (včetně)
+ do sešitu opiš poučky z učebnice (červený text) - ze str. 10 a 12
+ DÚ pro všechny žáky (najdeš výše)


16. 10. Úkoly pro marody:
ČJ - PS - str. 15/cv. 4, str. 16/cv. 1 (2 věty, které najdeš uvnitř draka opiš do sešitu.)
M - PS - str. 26/cv. 3, 4, str. 27/cv. 1, 2
AJ - trénuj barvy

15.10. DÚ - Čtecí list - pouze čti - nahlas! Otázky nedělej.
Úkoly pro marody: ČJ - PS - str. 15 - celá strana kromě cv. 4
Plánované akce na listopad:
1.11. Keramická dílna 130 Kč
22.11. Vystoupení kytaristy 50 Kč
Přípravy na rozsvěcení vánočního stromu.


11. 10. - DÚ - Oprava diktátu

10. 10. Druháky chválím za test z abecedy, proto dnes - bez DÚ :)

9. 10. - DÚ - Zopakujte si abecedu a řazení slov podle abecedy. Zítra vás čeká test.

4. 10. DÚ - Písanka - str. 8
Prosím o kontrolu a doplnění oblečení a obuvi na TV. Někteří žáci je nemají kompletní. Nejčastěji jim chybí slabá bunda a boty do tělocvičny. 

2. 10. - DÚ - AJ - sešit - 2. sloupec tabulky
+ Někteří - oprava - M - PS - 16/1 - přepiš správně do školního sešitu.
Úkoly pro nepřítomné:
ČJ - PS - str. 11/cv. 2, 3, 4
M - PS - str. 17/3, 4, str. 19 - celá stránka
AJ - lekce - Barvy - do sešitu nalep tabulku, vybarvi hvězdičky správnou barvou a vyplň tabulku.

1.10. 2019
DÚ - kdo nestihl, dokončí str. 6 v písance.
Na PČ 2. 10.  potřebujeme zavařovací sklenici a podzimní plody
( kaštany, ořechy, žaludy, šípek).
Úkoly pro nepřítomné žáky:
ČJ - PS - str. 10
Písanka - str. 6

27. 9.  - DÚ - M - str. 16/3,4,5,6
- ČJ - naučit se odříkat abecedu

25. 9. - DÚ - AJ - 13/6 + kdo nestihl, dokončí cvič. 4
Zítra - Projektový den "Podzim" (pěší pochod na Chotuc)
S sebou: batůžek, penál, svačinu, pití, pláštěnku, sportovní oblečení a obuv. Vracíme se na oběd.

24. 9. - DÚ - Oprava diktátu (slova s podtrženými chybami opiš správně).

16. 9. - DÚ - ČJ - list
- AJ - slovíčka (na středu)

12. 9. DÚ - Oprava diktátu

10. 9. - DÚ - Písanka - str. 2 + kdo nestihl, dokončí čtecí list

9. 9. - DÚ - M - str. 8/ cv. 2, 3

__________________________________________________________________________________________________________________________________

18.6.
Po včerejším výletě autobusem a po svých, jsme dnes dali krásných 26 km na kole. V Seleticích jsme si prohlédli farmu a ochutnali jsme místní speciality. Bylo to moc fajn a všechny děti zaslouží pochvalu.

Organizace posledního školního týdne:

Pondělí 17.6.

Výlet autobusem a po svých.
Zřícenina Kumburk, rozhledna Tábor,
Lomnice nad Popelkou.
Odjezd 7,45 a návrat kolem 14,00.
S sebou jídlo a pití na celý den, vhodné oblečení a obuv,
kapesné.

Úterý 18.6.

Cyklovýlet 1 . - 4. ročník farma Seletice,
exkurze, ochutnávka
5. ročník Bučický mlýn
S sebou jídlo a pití, kapesné na nanuka.
Návrat na oběd, kolem 12,00.

Středa 19.6.

Sportovní den na hřišti.
S sebou jídlo a pití. Konec 11,25 a oběd.

Čtvrtek 20.6.

Plavání 1. a 2. ročník
návrat kolem 12,00.
3. až 5. ročník úklid školní budovy.

Pátek 21.6.

7,45 – 8,30
Předání vysvědčení, ukončení školního roku.
Není oběd ani školní družina.


12.6. 2019
Zítra (13. 6. 2019) – přírodovědný program
(myslivecký spolek).
Učíme se pouze 1 hodinu (učení máme ve škole).
S sebou penál, svačina, pití do malého batůžku.
Konec vyučování v 11:25.


10.6. 2019
Vybíráme:
14. 6. Malá technická univerzita - 40 Kč
17. 6. Školní výlet –
návštěva rozhledny Tábor a zříceniny Kumburk - 120 Kč
18. 6. Výlet na kolách – Dvůr Seletice - 40 Kč7.6. 2019
Dú pro nemocné:
M - PS str. 65/8
PRV - PS str. 65, 66

6.6. 2019
Dú: M - PS str. 64/3,4,5

3.6. 2019
Dú: AJ - naučit se básničku str. 83
AJ - slovíčka 20. lekce

Do konce školního roku se nebude konat
pedagogická intervence ani předmět speciální pedagogické péče.


30.5. 2019
Dú pro děti, které nebyly ve škole:
Č - PS str. 43/1
PRV - PS str. 61,62
AJ - str. 78 - přečíst a přeložit
AJ - str. 80/1

29.5. 2019
Dú pro děti, které nebyly ve škole:
Č - PS str. 42 - dokončit
M - PS 61 - celá
PRV - str. 60,61 - pouze doplňte chybějící slova

28.5. 2019
Dú: Č - PS str. 42/1,2

Dú pro nemocné:
Č - PS str. 41 - dokončit, 42/1,2
Č - písanka str. 31

Na PČ 29.5. přinést 3 ks roliček od toal. papíru.


27.5. 2019
Dú: AJ - učebnice str. 77/6 - dokončit

Dú pro nemocné:
Č - PS str. 41/1,2,3
Č - písanka str. 30
AJ - učebnice str. 76/2,3, 77 - celá
AJ - slovíčka lekce 18 - naučit
M - PS str. 58/3,4,5, 59/1,2, 60/1,4

24.5. 2019
Dú:
M - PS str. 59/5,6,7
AJ - slovíčka

Dú pro nemocné:
Č - PS str. 40/3,4
M - PS str. 58/6,7,8 , 59/5,6,7
PRV - str. 59
AJ - učebnice str. 74 - přečíst a přeložit
AJ - slovíčka

Za plavání vybíráme 52 Kč.
Zaplatit do 31.5.

22.5. 2019
Zítra 23.5. budeme mít Č, M, plavání.
Návrat z plavání okolo 13,00.

V pátek 24.5. - místo VV je AJ.

21.5. 2019
Dú pro děti, které nebyly ve škole:
Č - PS str. 38 - celá
M - PS str.57/2,3,6

20.5. 2019
Dú: Č - malý sešit
Zítra 21.5. místo TV je M.

17.5. 2019
Dú:
Naučit se násobilkovou řadu 4.

Dú pro nemocné:
Č - volný list - doplň a přepiš čtyři věty do sešitu Č
M - PS str. 56/1,2,3
Naučit se násobilkovou řadu 4

16.5. 2019
Dú: AJ - učebnice str. 72/3

14.5. 2019
Dú: Č - PS str. 35/4

13.5. 2019
Dú: AJ - slovíčka
AJ - učebnice str. 71 - naučit se básničku ( I can ride my pedal car,...)

Dú pro nemocné:
Č - PS str. 34/1,3,4
AJ - slovíčka
AJ - str. 70 - přečíst a přeložit
AJ - učebnice str. 71 - básnička - přepsat do malého sešitu a naučit ( I can ride my pedal car,...)
M - PS str. 53 celá

10.5. 2019
DÚ: Č - PS str. 34/2

DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 33 - celá, 34/2
M - PS str. 52 - celá, 53/9

Pondělí 13.5. plavání.
Ráno se učíme: ČJ, AJ, M
Příjezd kolem 13,30.

Úterý 14.5. plavání.
Ráno se učíme: ČJ, HV, M
Příjezd kolem 13,30

Čtvrtek 16.5. - přírodovědný vzdělávací pořad - Zvířata kolem nás
Vybíráme 40 Kč.
9.5. 2019
DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 33/1,2
PRV - PS 56/1,3
M - PS 52/1,4,5
AJ - učebnice str. 69 - celá

7.5. 2019
DÚ: M - PS str. 51/cv. 3,4

6.5. 2019
Dú: Č - PS str. 31/cv.3
AJ - příští hodinu píšeme test ( tabulka v malém sešitě).
Zítra není tělocvik, budeme mít matematiku.

2.5. 2019
Dú: PRV - str. 54 - Napiš o své babičce.
AJ - slovíčka,

30.4. 2019
Dú: M - PS str. 45/cv.1

26.4. 2019
Dú pro nemocné:
Č - PS str. 28/1,2

25. 4. 2019
Dú: M - PS str. 40/ cv. 5,6,7
pro nemocné děti:
4 - PS str. 27 - dokončit
M - PS str. 40 - celá a str. 41/ cv. 1,2,3,4
Prv - PS str. 52 a 53
23.4. 2019
Zítra 24.4. - divadlo Nymburk - odjezd v 7,45.
Po divadle jedeme na plavání. - předpokládaný návrat 13,00.
S sebou - batůžek, svačinu, pítí, věci na plavání.

V úterý 30.4.2019 budou probíhat rodičovské schůzky 13,00 - 15,30


17.4. 2019
Č - PS str. 26/2
M - PS str. 39 - dokončit

15. 4. 2019
Zítra 16. 4. 2019 – Projektový den
„Den Země – Ukliďme Jeseník“.
S sebou – batůžek, svačinu, pití,
oblečení pro pobyt venku, pracovní rukavice.
Předpokládaný konec vyučování: 11:30 – 12:00.

DÚ - Č - malý sešit - doplnit věty a opsat
24.4. Divadlo Nymburk - vybíráme 100 Kč.

12.4. 2019
DÚ - Č - PS str. 25/1,2

DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 24 - dokončit, str. 25/1,2


11.4. 2019
DÚ - AJ - str. 64/1 - dokončit
Připomínám zítřejší plavání.
Budeme se učit 1. hodinu (český jazyk).

DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 24/1,2
M - PS str. 36/3,4, 37/1,2
AJ - str. 64/1
PRV - str. 50

10.4. 2019
DÚ: M - PS str. 36/2

DÚ pro nemocné:
M - PS str. 35 celá, 36/1,2
Písanka str. 18

V pátek 12.4. končí 3.,4., a 5. ročník po 4. vyuč. hodině (11,25)
a 1. a 2. ročník po návratu z plavání (kolem 12,00).

9.4. 2019
DÚ: Č - PS str. 23/3

DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 23/2,3


8. 4. 2019
V úterý 9. 4. 2019 (zítra) a v pátek 12. 4. 2019 jedeme opět na plavání. Do bazénu odjíždíme vždy po 1. vyučovací hodině, očekávaný návrat do školy je cca kolem 12. hodiny. Termíny dalších lekcí budou upřesněny později. 

Na PČ 10.4. si děti přinesou malý květináč nebo misku
na velikonoční osení.

DÚ:
AJ - slovíčka lekce 15 - nalepit, vypsat a naučit
- učebnice str. 62 - přečíst a přeložit

DÚ pro nemocné:
AJ - učebnice str. 60/3 , str. 62 - přečíst a přeložit
Slovíčka lekce 15 - nalepit, vypsat a naučit
Č - PS str. 23/1
M - PS str. 32 - celá

5.4. 2019
DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 21/4 , str. 22/4
M - PS str. 33/1,2,3

4.4.2019
DÚ - AJ str.61/ 4

DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 22/1,2,3
AJ - str. 60/2, str. 61/4

3.4. 2019
DÚ pro nemocné:
M - PS str. 30/4,5,6, str. 31/ 2,3,5,6
Č - PS str. 21/1,3

2.4. 2019
DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 21/2

1. 4. 2019 – Tento i příští týden odpadají
úterní kroužky (počítačový a sportovní)
Ve čtvrtek 4. 4. 2019– promítání v Poděbradech
Sraz ve škole v 7:15 hod.

DÚ: Č - PS str.20/ 3,4

DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 19/5, str. 20/1,2,3,4
M - PS str. 30/1
AJ - učebnice str. 60/1 , str. 61/5


28.3. 2019
Č - dokončit volný list
AJ - slovíčka - vypsat a naučit
Na PČ 3. 4.  si děti přinesou:
březové nebo vrbové proutí (aspoň 50 cm),
4 ks - větvičky buxusu


25.3. 2019
M - PS str. 28/ cv.1
Zítra máme jen čj a pak jedeme na plavání.

22.3. 2019
DÚ: Č - PS str. 16/4

DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 16/4
Č - volný list - b,- doplnit a čtyři věty napsat do sešitu Č
M - str. 26/2 - pouze doplnit počet dnů k měsíci, str. 26/6
M - volný list

21.3. 2019
DÚ - AJ - slovíčka - vypsat a naučit
AJ - učebnice str. 54 - přečíst a přeložit

DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 16/1,2
M - PS str. 26/1,4,5
PRV - str. 47
AJ - slovíčka - vypsat a naučit
AJ - učebnice str. 54 - přečít a přeložit, str. 56/1,3

20.3.
Příští úterý 26.3. jedeme poprvé na plavání.
Další termíny a cena nejsou zatím upřesněny.
Pojedeme po první vyuč. hodině a vrátíme se kolem 12.hodiny na oběd. S sebou plavky, 2 ručníky nebo ručník a župan, plaveckou čepici (kdo má), sprchové mýdlo. Na plavecký výcvik bez šperků (řetízky, náušnice).

18.3. 2019
DÚ: Č - PS str. 13/5
AJ - učebnice str. 50 - přečíst a přeložit

15.3. 2019
DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 13/1,2,3,4
M - PS str. 23 - dokončit

14.3. 2019
DÚ pro nemocné:
PRV str. 46 - celá
Č - PS str. 12 / 2,3
M - PS str. 20/ 5, 6, str. 23/ 1


13.3. 2019
DÚ: M - PS str. 20/2,3,4

DÚ pro nemocné:
M - PS str. 20/ 2,3,4 , str. 21/ 1,3,5,7
Č - PS str. 12/ 1,4
PRV - str. 45 - celá

12.3. 2019
DÚ: Č - PS str. 11/2

DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 11 - celá

11.3. 2019
DÚ: AJ - opakování slovíček - ovoce, zelenina - příští hodinu si napíšeme test

DÚ pro nemocné:
AJ - opakování slovíček - ovoce, zelenina - příští hodinu si napíšeme test
Č - PS str. 10 - dokončit
Písanka - str. 8 a 9
M - PS str. 18/2, 19/6
AJ - učebnice str. 53/6

8.3. 2019
Ve středu 20.3. proběhne v ZŠ a MŠ společné focení. 
Dětem byla předána karta s objednávkou. 
Prosíme vyplnit a vrátit zpět i s penězi.

DÚ: Č - PS str. 10/1,2

DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 9 - dokončit, str. 10/1,2
M - PS str. 18/1, str. 19/1,7


7.3. 2019
DÚ: M - PS str. 16/3 a 4
AJ - učebnice str. 53/5,7

DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 9/ 1 a 2
M - PS str.16 celá , str. 17/1,3,4,5
AJ - učebnice str. 52 - dokončit, str. 53/ 5,7

6.3. 2019
DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 8 - dokončit
Písanka str. 7 a 8
M - PS str. 71/3 a 4

5.3. 2019
DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 7 dokončit, str. 8/ 2 a,b

4.3. 2019
DÚ: Č - PS str. 8/ 1

DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 7/3 a str. 8/1
Č - volný list
Čtení - volný list
M - PS str. 15

1.3. 2019
DÚ: Č - PS str. 7/2

DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 7/2
Č - malý sešit Č - doplň a přepiš věty
M - PS dokončit str. 14
M - volný list

28.2. 2019
Školní rok 2018/2019 bude ukončen 21. 6. 2019 rozdáním vysvědčení
V týdnu od 24. 6. 2019 do 28. 6. 2019 je z důvodu rekonstrukce
střechy na budově školy vyhlášeno ředitelské volno.
DÚ: AJ - Naučit se sloveso MÍT (v sešitě).

27.2. 2019
DÚ: Čtení - volný list str. 47

26.2. 2019
DÚ: Oprava diktátu - opravit chybná slova
Č - PS str. 6/4

25.2. 2019
Zítra píšeme diktát na párové souhlásky B,P.

15.2. 2019
DÚ: Č - volný list
M - PS str. 9 a str. 11/ 1,2,3,4,5,6

DÚ pro nemocné:
M - PS str. 9 a str. 11/ 1,2,3,4,5,6


14.2. 2019
AJ - slovíčka - naučit - ovoce, zelenina

DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 6/3
M - PS str. 8
AJ - učebnice str. 48/2,3,4
AJ - slovíčka - naučit - ovoce, zelenina
13.2. 2019
DÚ: M - PS str. 7/3,6

DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 6/1,2
Písanka str. 3
M - PS str. 7
PRV str. 37

12.2. 2019
DÚ: Č - PS str. 5/4

DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 4,5
Písanka str. 2


11.2. 2019
DÚ pro nemocné:
AJ - učebnice str. 48/1
AJ - slovíčka - nalepit, vypsat + naučit
AJ - tabulka - nalepit do sešitu - vyplnit.
Č - PS str. 4/1,2,3
Čtení - volný list
Písanka 1 - str. 40 - poslední strana
M - PS str. 6

7.2. 2019
DÚ: AJ slovíčka - nalepit, vypsat + naučit

DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 3/1 a,b
M - PS str. 76
AJ - učebnice str. 46 - přečíst + přeložit
Slovíčka - nalepit , vypsat + naučit

6.2. 2019
DÚ: M - PS str. 76/1,2,3

DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 54 - celá
Písanka str. 39
M - PS str. 76/ 1,2,3, str. 87 - celá
PRV - str. 36


5.2. 2019
DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 53 - celá
Písanka str. 38

4.2. 2019
DÚ: Č - PS str. 52/3,4
AJ - Opakuj slovíčka - příště (čtvrtek) - minitestík.

DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 52 - celá
Písanka str. 37
M - PS str. 75 - celá
AJ - Učebnice str. 45/ 5,6
AJ - Opakuj slovíčka - příště (čtvrtek) - minitestík.


4.2.2019
Zítřejší sportovní kroužek: výlet do okolí obce spojený s krmením zvěře. S sebou: stará jablka, tvrdý chléb a pečivo, seno, ptačí zob do krmítek pro ptáky.
Důležité je i oblečení a obuv na sníh, nezapomenout čepice a rukavice.

31.1. 2019
DÚ na prázdniny:
Č - PS dokončit str. 50 a 51
Písanka - až po str. 36 (včetně)
M - PS dokončit str. 73,74

30.1. 2019
DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 51 - celá
Písanka str. 35
M - PS str. 73/2 , 74
PRV str. 34

29.1. 2019
DÚ pro nemocné:
Č - PS str.49/2, 50/1,2
Písanka str. 34
Čtení - volný list


28.1. 2019
DÚ pro děti, které byly ve škole:
AJ - str. 45/4

DÚ pro nemocné:
Č - PS str. 49/1,4
Čtení - volný list
M - PS str. 72 - celá
AJ - str. 44/1,3

25.1. 2019
DÚ pro děti, které byly ve škole:
Č - PS str. 48/3

DÚ pro nemocné děti:
Č - PS str. 48/1,2,3
M - PS str. 71 celá, str. 77/1,2,3,4,5


24.1. 2019
DÚ pro nemocné děti:
Č - PS str. 47/ 5,6
M - PS str. 70

AJ - uč. str. 42 - přečíst a přeložit
píseň - If you are happy....(najdeš na YOU TUBE)
Tabulka - doplnit
Slovíčka - vypsat a naučit

DÚ pro děti, které byly ve škole:
AJ - slovíčka

23.1. 2019
DÚ pro nemocné děti:
Č - PS str. 47/1,2,3,4
M - PS str. 69 - dokončit
M - PS str. 86/ 1,4,5,6
PRV - PS str. 32,33
Čtení - volný list
Písanka str. 33

22.1. 2019
DÚ pro nemocné děti:
Č - PS 46/3
- naučit se řadu měkkých slabik
Písanka str. 32

21.1. 2019
DÚ pro děti, které byly ve škole:
Č - PS str. 46/2

DÚ pro nemocné děti:
Č - PS str. 45/ 4,5, str. 46/2
malý sešit - přepiš a doplň y
Čtení - volný list
Písanka - str. 31

M - PS str. 67/ 3,4,5, str. 69/ 1,2,3

18.1. 2019
DÚ pro děti, které byly ve škole:
M - PS str. 68/3

DÚ pro nemocné děti:
Č - PS str. 45/ 1,2,3,6
M - PS str. 67/2, 68/1,2,3,4


17.1. 2019
DÚ pro nemocné děti:
Č - PS str. 44
M - PS str. 66 - celá,67/1
PRV - PS str. 43
AJ - učebnice str.36/4, 37/5,6,7
Příští hodinu si napíšeme test - lekce 8.

16.1. 2019
DÚ pro nemocné děti:
Č - PS str. 43/ 3,4
Písanka str. 30
M - PS str. 65
PRV - str. 41,42


15.1. 2019
DÚ pro nemocné děti:
Č - PS str. 43/1,2
Písanka str. 29 - dokončit

14.1. úkoly pro nemocné děti:
Aj: zopakovat slovíčka
uč. str. 36/1,2,3
do sešitu nalepit a vyplnit tabulku
Čj: Ps str. 42/1,2,3,4,5,
M : PS str. 63/4
str. 64 celá
Písanka: str. 29
Čtení : volný list

11.1. 2019
Dú: Č - PS str. 41/3
AJ - slovíčka

9.1. 2019
Dú: M - volný list

8.1. 2019
Dú: Č - PS str. 39/3

4.1. 2019
Dú: M - PS str. 58/ 3,4,5

3.1. 2019
Dú: Č - PS str. 37/2
AJ - slovíčka

20.12. 2018
Dú: Č - PS str. 36/2,4, pravopis ů,ú
M - PS str. 54/6,7
Číst!


17.12. 2018
Dú: Č - malý sešit

Ve čtvrtek vystupujeme v Oskořínku.
Informace mají děti z divadel. kdoužku v ŽK.
Vyplňte, prosím, jak to bude s jejich odchodem.
Děkuji. Jitka Oberhelová

10.12. 2018
Dú: M - PS str. 49/cv. 4
AJ - Do čtvrtka 13. 12. - zvládnu vyhláskovat anglicky své křestní jméno.

6.12. 2018
Ve čtvrtek 13. 12 a 20. 12 není kroužek zábavné logiky a deskových her.

5. 12. 2018
Dú: M - PS str. 46/ cv. 1,2,3

Zítra 5.12. není divadelní kroužek.

3. 12. 2018
Dú: Č - malý sešit - Podtržená slova nahraď slovy lichotivými.
Aj - slovíčka

30.11. 2018
Rozsvěcení vánočního stromu v Hrubém Jeseníku se koná v neděli 2. 12. 2018. Sraz žáků - v 16:00 v hospodě U PYTLÁKA.

29.11. 2018
Dú: Č - PS str. 27/cv. 3

26.11. 2018
Dú: M - PS str. 40

21.11. 2018
Dú: Č - malý sešit

20.11. 2018
Na pátek 23.11. si děti přinesou 20 ks skořápek od vlašských ořechů.

19.11. 2018
Dú: Č - PS str. 24/cv. 1

16.11. 2018
Dú: M - PS str. 32,33 - skládačka

15.11. 2018
Dú: AJ str. 21/cv. 7

14.11. 2018
Dú: M - PS str. 31/cv. 5 a 6

12.11. 2018
Dú: Č - PS str. 20/cv. 3
AJ - slovíčka 5. lekce
Zítra píšeme diktát vět.

8.11. 2018
Dú: M - PS str. 28/cv. 4,5,6

7.11. 2018
Dú: Č - PS str. 20/ cv. 1

6.11. 2018
Dú: Č - volný list - určování vět

2.11. 2018
Dú: M - PS str. 26/cv. 1,2

31.10. 2018
Dú: Č - malý sešit

25.10. 2018
Dú: AJ - slovíčka

23.10. 2018
Dú: Písanka str. 13

22.10. 2018
M - PS str. 24/cv. 1 a 2
Č - opakování VĚTA

18.10. 2018
Dú: M - PS str. 79/ cv. 2 a 3
AJ - str. 16/cv. 2,4

17.10. 2018
DÚ: Č - malý sešit - seřadit věty ( podle posloupnosti děje ) a opsat.
Na PČ 24.10. přinést velkou zavařovací sklenici.

16.10. 2018
Dú: Do 22.10. - naučit se básničku z volného listu (str.13,14).

15.10. 2018
Dú: AJ - slovíčka ( ! někteří nevypsali minulá slovíčka )
- dopsat sešit ( tabulka - barvy )
M - PS str. 21/ cv. 6


12.10. 2018
Žádám o podpis školních sešitů Č a Žákovských knížek.
Od listopadu nosit: tužku č. 3 ( mikrotužku ),
pravítko ( trojúhelník s ryskou, 30 cm pravítko ).


11.10. 2018
Dú: M - PS str. 21/cv.1
AJ - slovíčka 3. lekce

10.10. 2018
Dú: Č - PS str. 13/cv. 3

8.10. 2018
Dú: M - PS str. 17/cv. 5, 6

5.10. 2018
Dú: M - PS str. 17/cv. 3, 4

4.10. 2018
Dú: Č - PS str. 12/cv. 1

3.10. 2018
Na PČ 10.10. přinést: 20 ks vylisovaných listů.(různé velikosti)

1.10. 2018
Dú: Č - PS str. 11/cv. 1
AJ - Z loňského roku většina žáků zná slovní zásobu, ale když známé slovíčko vidí v písemné podobě, nerozumí mu. Proto, prosím, trénujte letos doma především čtení anglických slovíček a jejich následný překlad.

27.9. 2018
Dú: Č - malý sešit

26.9. 2018
Dú: Písanka str. 6 - dokončit.
Na PČ 3.10. přinést: 20 větviček (10 cm dlouhých),
hrst sena (slámy), 2 malé šišky

25.9. 2018
Dú: Č - sešit - přepis
Číst volný list str. 63 "Semínko".

24.9. 2018
Dú: Č - Začínáme se učit abecedu.
Aj - sešit - Doplnit poslední sloupeček tabulky.
- básnička str. 12 - naučit

21.9.2018
V úterý 25.9. není sportovní kroužek, jsem na alergologii v Jičíně. Děkuji za pochopení. Oberhel

20.9. 2018
Dú: M - PS str. 10/cv. 3
AJ - slovíčka - nalepit a vypsat

19.9. 2018
Dú: Č - PS str. 7/cv. 4
Dbejte prosím, na pravidelnou přípravu do školy (čtení, psaní).

17.9. 2018
Dú: AJ - učebnice str. 9/ cv. 6
M - PS str. 8/ cv. 6 a 7

14.9. 2018
Dú: Č - malý sešit (počet slov ve větách, dvě věty opsat)

12.9.2018
Zájmové kroužky začneme v posledním zářijovém týdnu od 24.9.
- pondělí: přírodovědný
- úterý: sportovní a počítačový
- středa: hrajeme divadlo
- čtvrtek: náboženství (ráno), výtvarný a deskové hry

12.9. 2018
Ve čtvrtek proběhne Projektový den "Les".
Budeme se celý den pohybovat v přírodě. Vybavte, prosím, žáky vhodným oblečením a obuví. S sebou - batůžek s penálem a svačinou. Předpokládaný konec vyučování - v 11:25 hod.

11.9. 2018
Čtení - volný list,
ještě jednou přečíst a dokončit úkoly.
Na čtvrtek chystáme projektový den "Les".

10.9. 2018
Dú: AJ slovíčka - vypsat a naučit.

7.9. 2018
Dú: Čj -malý sešit - doplň písmena a přepiš.
Ve středu - hudební divadýlko - O zatoulané písničce
vybíráme 60 Kč.
Do středy přinést knížku na mimočítankovou četbu.
ŽK - str. 2 -přístupové heslo na portál pro školy.

5.9. 2018
D ú: Čj - PS str. 3/ cv.3
Do příštího týdne vybrat knížku pro mimočítankovou četbu a přinést ji do školy ukázat.

11.5.2017
Ve čtvrtek 18.5. od 6,45 začínají pro přihlášené zájemce hodiny náboženství.

25.4.2017
Konzultační rodičovské schůzky se konají v úterý 2.5. od 13,00 do 15,30.

14.12.2016
Plavecký výcvik v 1. a 2. ročníku bude zahájen ve čtvrtek 5.1. Počet lekcí - 10. Cena za dopravu 400,-. Odjezd od školy každý čtvrtek do 16.3. v 9,00.

17.5.2016
Oprava: Sportovní kroužek je dnes naposledy. Všechny následující úterky jsem nepřítomen. J.Oberhel

27.4.2016
V úterý 3.5. nebude sportovní kroužek. Jsem na akci dalšího vzdělávání. J.Oberhel

23.2.2016
Dnešní sportovní kroužek se z důvodu počasí ruší, příští a ještě další týden 1. a 8.3. sportovní kroužek také nebude z důvodu školení ředitele školy.

17.2.2016
Ve čtvrtek 3. března navštíví žáci mobilní planetárium. Cena 60,-

9.2.2016
Plavecký výcvik v 1. a 2. ročníku bude zahájen ve čtvrtek 31.3. Počet lekcí - 10. Cena za dopravu 400,-. Odjezd od školy každý čtvrtek do 2.6. v 7,30.

11.1.2016
Přírodovědný kroužek minimálně do konce ledna nebude - paní Pavlíčková je nemocná, tento týden nebude výtvarný kroužek.

29.9.2015
Z důvodu nachlazení dnes ruším sportovní kroužek. J.Oberhel

7.9.2015
V úterý 15.9. je ředitel školy na školení v Hradci Králové. Tento den se tedy neuskuteční první sportovní kroužek.

19.5.2015
V úterý 26.5. není sportovní kroužek z důvodu školení v Praze.

20.4.2015
Ve středu projektový den Den Země. Sportovní oblečení, penál, svačina pití. Vyučování končí v půl dvanácté.
Středeční kroužky odpadají.

15.4.2015
Dosažené výsledky v plaveckém výcviku:
Pulec - 2x (do 10m)
Želva - 2x (10-25m)
Kapr - 4x (25-200m)

Gratulujeme :-)

30.3.2015
Zítřejší sportovní kroužek vzhledem k předpovědi počasí odpadá.

3.2.2015
Připomínáme, že zítra ve středu 4.2. začíná PLAVECKÝ VÝCVIK. 
S SEBOU:
- plavky
- 2x osušku v igelitové tašce (župan místo jedné osušky)
- hřeben
- mýdlo

1.2.2015
V pátek 6.2. vyučování do 11,25.

26.1.2015
Omlouvám se za špatné datum nekonání sportovního kroužku. Školení ředitele školy je zítra 27. ledna a kroužek není zítra.
Jaroslav Oberhel

16.1.2015
V souvislosti s úterním zápisem žáků do 1. třídy bude vyučování do 11,25. Sportovní a počítačový kroužek v úterý nebude.
Z důvodu školení ředitele školy nebude sportovní kroužek ani v úterý 27. února.

22.4.2014
Vážení rodiče,
dovolte mně, abych Vás informoval o několika věcech, které souvisí s úkoly pro posledním čtvrtletí. 
• 2. a 9. května je ředitelské volno

• 23. 4. jedeme na ekologický výlet do Dobrovického muzea. Cena 100,-
• další kulturní a výchovně-vzdělávací akce:
 30. 4. – rej čarodějnic
 26. 5. – společné focení
 28. 5. - hudební představení s kytaristou (cena 45,- Kč)
 31. 5. – Jeseňská šlápota s mobilním planetáriem
 6. 6. – dřevíčková dílna (cena 100,-)
 13. 6. – dopravní hřiště 4. a 5. ročník v Nymburce
 červen – projektový den Bezpečnost silničního provozu za přítomnosti Policie ČR z Nymburka
 červen – projektový Sportovní den
 školní výlet

• žáci mají možnost vyzkoušet si spousty testů nanečisto – na serveru www.proskoly.cz (všichni žáci mají přístupové kódy nalepené v žákovské knížce)

• pro příští školní rok zůstáváme trojtřídkou, je počítáno s 53 žáky, spojeny budou ročníky 2. a 3., 4. a 5., 1. ročník se 17žáky bude v příštím školním roce samostatný

5.1.2014
Vážení rodiče, vážení žáci,
vzhledem k pokračování nemoci paní učitelky 3. ročníku nebudou v týdnu od 6.1. do 10.1. kroužky.

25.9.2013
Žákům, kteří si podali přihlášku na jazykové kurzy školy SCHOOL TOUR, nebude vyhověno z důvodu nízkého počtu zájemců. Minimální počet pro jednu skupinu si škola určila osm žáků. Do školy došly dvě přihlášky dětí 1. a 2.ročníku.

16.6. AJ - str. 76/ cv. 3
7.6. AJ - dokončit cvičení 5/ str. 81, slovíčka
3. 6. AJ - číst str. 78, str. 80 cv. 2
14.5.2013
Výukový pobyt 27. – 31. 5. 2013 v Rokytnici nad Jizerou.
Cílem pobytu:
Pobyt v přírodě
Spolupráce různých věkových skupin
Kolektivní spolupráce
Seznámení se starými českými zvyky a hrami
Poznání života našich předků na horách
Sebepoznávání, sebehodnocení
Výuka podle pokynů učitelů
Program pobytu:
1. sportovní část
- vycházka do okolí
- celodenní turistický výlet
- štafetový běh
- běh zručnosti
- sportovní hry
- stopovaná
- noční pochod pro odvážné
2. výtvarná a společenská část
- staré české dětské hry a zvyky
- společné vaření v kotlíku
- pečení brambor
- kronika
- šifrovaný vzkaz
- Krakonoš – vládce hor
- osobní volno
3. výuková část
- vlastní četba
- psaní pohledu
- didaktické hry
- výuka dle pokynů učitele

Odjezd v pondělí 27. 5. v 8,00 od školy.
Návrat v pátek 31. 5. kolem 13,00 ke škole.

Co si vzít s sebou?
Dostatek spodního i svrchního oblečení.
Povlečení a prostěradlo ( spacák )
Pláštěnka – kvalitní, zevnitř podepsaná, kšiltovka, čepice, kapesníky,
Obuv: přezůvky do chaty, 2x botasky, holínky.
Hygienické potřeby.
Dále: malý batůžek na výlety ( pouze na záda),láhev na pití 2x, repelent proti klíšťatům, sluneční brýle, kartu pojištěnce, léky – pokud dítě užívá, doplnit jmenovkou a dobou užívání – u autobusu odevzdat zdravotnici, kapesné dle uvážení – asi 200Kč
Povinně: penál a učení dle pokynů učitele

Doporučení:
Věnujte velkou pozornost při balení dětí! Na horách se počasí rychle mění, není možné odjet bez holínek a pláštěnky.
Nedávejte s sebou dětem žádné cennosti, není v naší moci ručit za ně.

28.4. Aj - úkoly až na pondělí 6. 5. číst str. 66 - výslovnost na str. 90, písemně str. 68/ cv. 1 a 3, str. 69/ cv. 4 a 6. Ostatní společně příští týden.

22.4. AJ dokončit křížovku, pracujte s Anglicko - českým slovníkem

17.4. AJ - Za dnešní opakování chválím Adama O., Ondru H., Petru Z.,Kubu R.,Aničku J.,Ondru Š.,Elišku E., Ostatní chybovali méňe i více....pro ty připomínám opakování vět:
I have got, I like/ I don´t like, I want/ I don´t want....a další. Vše naleznete v učebnici str. 22,str.50, str. 54, 62

6.4. 2013 Aj - pouze slovíčka

3.4.2013
Změna rozvrhu z důvodu plaveckého výcvicviku. Od úterý 9.4. se mění rozvrh všech ročníků, úterky vyměněny za středy. 

22.3. 2013
AJ - naučit se nazpaměť první část písně My body
19. 3. 2013
Děti z MŠ a ZŠ Hrubý Jeseník Vás zvou na "Jarní setkání", které se koná 25. 3. 2013 od 15:30 hod. v budově Základní školy. Můžete se těšit na krátké vystoupení dětí MŠ, flétny a pohádku v podání žáků ZŠ. Akci doplní tradiční "Kavárna" a drobný prodej dětských výrobků.

12. 3. Chválím Vás za domácí přípravu ( rodiče taktéž :-))
DÚ - pouze opakovat slovíčka a spojení I like /
I don´t like / I have got ....../ Have some ...
11.3. AJ opsat básničku str. 55 do sešitu + naučit se ji nazpaměť
26.2. AJ dokončit křížovku v sešitě
25.2. 2013 AJ - slovíčka + str. 53/cv.7
5.2. 2013 AJ str. 49/ 7
30.1.2013
V pondělí 11.2. se koná vzdělávací program "HOUBY". Vybíráme 30,-Kč.

Dopravní výchova zábavně: http://www.skodahrou.cz/

28.1 AJ - str. 46, číst věty
- str. 48, cv. 1, 2, 3, 4

22. 1. AJ - doplnit slovíčka
15. 1. AJ: číst str. 42, opakovat slovíčka
8.1.AJ - doplnit slovíčka, uč. str. 44/ 1,2
7. 1. 2013
AJ- Po domluvě s dětmi budu jednou za týden zveřejňovat na těchto stránkách domácí úkoly z AJ: naučit se číst i ( zpaměti) báseň My eyes......uč. str. 43, dále číst pracovní list I have got....( děti ho dostaly ve výuce)

26.11.2012
Informace k rodičovské schůzce:
Výukové webové stránky: prvopisne.cz nebo diktaty.ewa.cz
Bezpečně na internetu: www.seznamsebezpecne.cz
- doporučuji rodičům shlédnout video, které je zpracováno na téma bezpečnosti dětí školního věku
- video souvisí i s tím, kolik dětí je zaregistrováno na facebooku, ačkoli je zde dána hranice 13let
- bezpečná stránka: http://cs.detske-hry.com/
- informace k bezpečnosti dětí mimo školu Vám zprostředkuje paní Hájková - metodik prevence
Příprava na vyučování:
- velká část žáků nebývá připravená na vyučování, nepřipravují si aktovku ze dne na den a často jim chybí učebnice, pracovní sešity a samozřejmě i domácí úkoly
Známky za 1.čtvrtletí mají žaci zapsané v žákovské knížce na straně 62

16.10. 2012
AJ - Potřebujeme mít pastelky v pořádku, hledání pastelek, půjčování pastelek nás zdržuje v práci. Domácí úkol : dokončit cv. 4/ str. 16, naučit se písničku o barvách, doplnit a naučit se slovíčka. Druhou polovinu slovíček dostanou děti ve čtvrtek. 
19.3.2012
Ve středu 21.3. projektový den "Les na jaře - Chotuc". S sebou vhodnou obuv a oblečení, penál, svačinu a pití.

12.12.2011
Zítra na sportovní kroužek holínky a batoh.

29.11.
Začínáme počítat do 100. Pozor na rozklad čísel na desítky a jednotky.
V pátek 2.12 máme keramickou dílničku,vybíráme 110 Kč.

11.11.2011
V pátek 18.11. je ředitelské volno.

7.11.2011
V úterý 15.listopadu je od 15,30 rodičovská schůzka.

25.10.
Přeji Vám příjemné prázdniny a abyste nezaháleli, tak připomínám domácí úkoly:
M - početníček str 7,8,9.
ČJ - učebnice str.20/cvič.1 - opsat věty, doplnit znaménko a určit druh věty
Čítanka str. 20 - 21 Zaklepej tamhle u těcg dveří,...

20.10.2011
Příští týden jsou ve středu a čtvrtek podzimní prázdniny a škola je uzavřená.
Z důvodu vzdělávací akce ředitele školy v Praze odpadá v úterý 25.10. sporotvní kroužek!!! :(

19.10. Adámek a Honzík jsou nemocní. Ostatní chválím za určování všech čtyř druhů vět. Jde Vám to pěkně:).
Zítra píšeme test z prvouky. Dopravní značky a semafor. To už umíte:)

14.10. Chválím Dianku a Pepu za bezchybné určování druhů vět.
Příští týden budeme pokračovat.:)
Přeji příjemný víkend a v pondělí se uvidíme.

13.10. Dnes jsme si měli přinést knížku, kterou jsme si vybrali jako mimočítankovou četbu. Ale ouha:(:(:(.Úkol splnil jenom Vojta a Pavel. Oba moc chválím:) Ostatní mají palec dolů a zítra možnost to napravit.

10.10.2011
Z důvodu onemocnění paní vychovatelky a nutného zabezpečení chodu školní družiny zítra odpadá sportovní kroužek.

4.10.2011
Příští sportovní kroužek v úterý 11.10. půjdeme na hřiště ( softball ).
Ve středu 12.10. divadelní představení. Vybíráme 40,-Kč.

30.9.2011
V případě pěkného počasí vyjedeme o sportovním kroužku v úterý 4.10. na kolech.

:)