ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK, OKRES NYMBURK
skok na hlavní menu skok na menu této stránky
Hrubý Jeseník č.p. 123
28932 pošta Oskořínek
IČ: 75030594
ID datové schránky: 3euuym6
Telefon
ZŠ: 325 588 345
MŠ: 325 588 775
Ředitel školy:
Mgr. Jaroslav Oberhel
info@zshrjesenik.cz

informace

informace pro rodiče

5.11.2017
Vážení rodiče, dnes byli žáci 4. a 5. ročníku opětovně poučeni o některých ustanoveních Školního řádu, která se týkají chování ve škole, v době mimo vyučování a v době mimoškolní. Konkrétně jde o články 4.1, 5.11, ... 
...více

Mateřská škola

10.12.2017
Děkujeme touto cestou Mikulášovi (p.Stránský),andělovi (p.Otta) a čertíkovi (p.Hájek) za návštěvu v naší školce.

Dále děkujeme p.Fančíkové (bývalá majitelka restaurace U Gregorů) za sponzorský dar v podobě nadílky od Mikuláše. Na ... 
...více

školní družina

27.4.2016
Uvolňování žáků ze školní družiny se řídí řádem školní družiny:

1. Dítě odchází domů v dobu uvedenou na zápisním lístku. Odchází samo, či v doprovodu rodičů.
2. Pokud dítě odchází ... 
...více

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Vážení rodiče,
v případě dotazů na omezení provozu mateřské školy v době letních školních prázdnin kontaktujte prosím moji osobu.
Děkuji Jaroslav Oberhel - ředitel školy

Po zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018 bylo vydáno 15 rozhodnutí o přijetí.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY proběhl 3. května 2017 od 10,00 do 15,30 v budově MŠ. V mateřské škole je zapsáno celkem 23 dětí. Dvě místa jsou volná. 

Nová houpačka
Od firmy TPCA jsme získali finanční dar za umístění reklamy. Za tento dar jsme pořídili novou venkovní houpačku. Děkujeme

Jídelní lístek, obsah alergenů v potravě, cena, způsob úhrady a další informace na stránce Školní jídelna.

Veškeré dokumenty, výukové programy a žákovské práce najdete v archivu

Odkazy na webové stránky, které doporučujeme navštívit.